ฟิสิกส์ ม.ต้น - ฟิสิกส์โกเอก
อีเมล์
รหัสผ่าน


คอร์สฟิสิกส์ ม.ต้น
ฟิสิกส์ ม.ต้น (สอนตั้งแต่พิ้นฐาน) 1200 บาท
  • เข้าเรียนได้  2 เดือน 
  • จำนวนชั่วโมงวิดีโอ 30:55 ชั่วโมง
  • หนังสือเรียน 112 หน้า
 

ทดลองเรียน ฟิสิกส์ ม.ต้น ทางYouTube (clickที่นี่)

เรียนเนื้อหาดังนี้

1.ไฟฟ้าคำนวณ        
      
1.กฏของโอห์ม
        2.การหาค่าความต้านทานรวม
               1.ต่ออนุกรม
               2.ต่อขนาน
        3.หลักการคำนวณวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย
        4.การอ่านค่าแถบสีบนบนตัวความต้านทานไฟฟ้า
        5.การต่อเซลล์ไฟฟ้า
               1.ต่ออนุกรม
               2.ต่อขนาน
        6.แนะนำ  แอมมิเตอร์ & โวลต์มิเตอร์
        7.กำลังไฟฟ้า
        8.พลังงานไฟฟ้า

2.ความร้อน

        1.อุณหภูมิ 
        2.หน่วยของพลังงานความร้อน
        3.ความจุความร้อน 
        4.ความร้อนแฝง 
        5.กราฟระหว่างอุณหภูมิ (T)  กับพลังงานความร้อนที่สารได้รับ

3.แสง

        1.ธรรมชาติของแสง
        2.การสะท้อนของแสง
               1.กฎการสะท้อน 
               2.กระจกเงาราบ 
        3.เลนส์นูนและเลนส์เว้า
        4.กระจกเว้าและกระจกนูน

4.กลศาสตร์

        1.ปริมาณพื้นฐานของการเคลื่อนที่
        2.เครื่องเคาะสัญญาณเวลา
        3.กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
        4.ความหนาแน่นและแรงลอยตัว 
        5.โมเมนต์ของแรง 
        6.งาน  (Work)
        7.กำลัง (Power)
        8.พลังงาน (Energy)

5.พื้นฐานฟิสิกส์

        1.ฟิสิกส์ (Physics)
        2.หน่วย (Units)
        3.คำอุปสรรคและการเปลี่ยนหน่วย       
        4.ปริมาณสเกลาร์และเวกเตอร์
เนื้อหาที่สอน

VDO M3 ครั้งที่1

2:00 hr
Sheet 1.ไฟฟ้าคำนวณ ม.ต้น หน้า 1-6

VDO M3 ครั้งที่2

2:00 hr
Sheet 1.ไฟฟ้าคำนวณ ม.ต้น หน้า 7-10

VDO M3 ครั้งที่3

2:00 hr
Sheet 1.ไฟฟ้าคำนวณ ม.ต้น หน้า 11-14

VDO M3 ครั้งที่4

1:30 hr
Sheet 1.ไฟฟ้าคำนวณ ม.ต้น หน้า 15-22

VDO M3 ครั้งที่5

0:40 hr
Sheet 1.ไฟฟ้าคำนวณ ม.ต้น หน้า 21-25

VDO M3 ครั้งที่6

0:40 hr
Sheet 2.ความร้อน/3.แสง หน้า 1-2

VDO M3 ครั้งที่7

0:50 hr
Sheet 2.ความร้อน/3.แสง หน้า 3-4

VDO M3 ครั้งที่8

2:00 hr
Sheet 2.ความร้อน/3.แสง หน้า 5-6

VDO M3 ครั้งที่9

0:30 hr
Sheet 2.ความร้อน/3.แสง หน้า 7-9

VDO M3 ครั้งที่10

1:40 hr
Sheet 2.ความร้อน/3.แสง หน้า 12-16

VDO M3 ครั้งที่11

2:00 hr
Sheet 2.ความร้อน/3.แสง หน้า 17-24

VDO M3 ครั้งที่12

2:00 hr
Sheet 4.กลศาสตร์ หน้า 1-6

VDO M3 ครั้งที่13

2:00 hr
Sheet 4.กลศาสตร์ หน้า 7-13

VDO M3 ครั้งที่14

2:10 hr
Sheet 4.กลศาสตร์ หน้า 14-18

VDO M3 ครั้งที่15

2:20 hr
Sheet 4.กลศาสตร์ หน้า 19-28

VDO M3 ครั้งที่16

2:00 hr
Sheet 5.พื้นฐานฟิสิกส์ หน้า 1-6

VDO M3 ครั้งที่17

2:10 hr
Sheet 5.พื้นฐานฟิสิกส์ หน้า 7-11

VDO M3 ครั้งที่18

2:00 hr
Sheet 5.พื้นฐานฟิสิกส์ หน้า 12-22

VDO M3 ครั้งที่19

2:00 hr
Sheet 5.พื้นฐานฟิสิกส์ หน้า 22-27