ฟิสิกส์ENT59 เล่ม1 กลศาสตร์
อีเมล์
รหัสผ่าน


คอร์สฟิสิกส์ ENTRANCE 59
ฟิสิกส์ENT59 เล่ม1 กลุ่มกลศาสตร์ 1700 บาท
  • เข้าเรียนได้  3 เดือน 
  • จำนวนชั่วโมงวิดีโอ 46:13 ชั่วโมง
  • หนังสือเรียน 306 หน้า
 
ทบทวนเนื้อหาฟิสิกส์ เตรียมตัวสอบเข้ามหาลัย สอบตรง, PAT2 และ 9วิชาสามัญ

สรุปเนื้อหาฟิสิกส์ ม.4-ม.6 ทั้งหมด ที่ใช้ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย จับประเด็นที่ออกสอบบ่อย 
ฝึกทำข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยวิชาฟิสิกส์ใหม่ล่าสุดถึงปีปัจจุบัน (และข้อสอบย้อนหลัง30ปี)

Update ถึง 9วิชาสามัญ ปี58, PAT2 ปี58, ข้อสอบตรง ม.อ.ปี58 และข้อสอบENTRANCE ปี 2535-2551

ทดลองเรียน ฟิสิกส์ENT59 ทางYouTube (clickที่นี่)

หนังสือ ฟิสิกส์ENT59 ใช้ทดลองเรียน (clickที่นี่)


เรียนเนื้อหาดังนี้

1. การเคลื่อนที่แนวตรง

    1.ปริมาณพื้นฐานของการเคลื่อนที่

    2.กราฟของการเคลื่อนที่

    3.สมการการเคลื่อนที่แนวตรงด้วยความเร่งคงที่

    4.การเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง

2. แรงและกฎการเคลื่อนที่ 

    1.กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน

    2.โจทย์การเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง 10 แบบ

3. สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น 

    1.สภาพสมดุล

    2.โจทย์สมดุลต่อการเคลื่อนที่

    3.โมเมนต์ของแรงหรือทอร์ก

    4.สภาพยืดหยุ่น

4. งานและพลังงาน 

    1.งาน

    2.กำลัง

    3.พลังงาน

    4.การอนุรักษ์พลังงานกล

    5.งานของแรงภายนอก

5. โมเมนตัมและการชน

    1.โมเมนตัมและการดล

    2.การคงที่ของโมเมนตัม

    3.การชนของวัตถุ 2 ก้อน

6. การเคลื่อนที่แบบต่างๆ

    1.การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์

    2.การเคลื่อนที่เป็นวงกลม

        2.1 การเคลื่อนที่เป็นวงกลม

        2.2 การเคลื่อนที่เป็นวงกลมแนวดิ่ง

    3.การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย

7. การเคลื่อนที่แบบหมุน

    1.ปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการหมุน

    2.ทอร์กและโมเมนต์ความเฉื่อย

    3.พลังงานจลน์ของการเคลื่อนที่แบบหมุน

    4.โมเมนตัมเชิงมุม

เนื้อหาที่สอน

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม1 กลุ่มกลศาสตร์ ครั้งที่ 1

1.การเคลื่อนที่แนวตรง
1:57ชั่วโมง หน้า1-15

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม1 กลุ่มกลศาสตร์ ครั้งที่ 2

1.การเคลื่อนที่แนวตรง
1:24ชั่วโมง หน้า16-24

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม1 กลุ่มกลศาสตร์ ครั้งที่ 3

1.การเคลื่อนที่แนวตรง
2:25ชั่วโมง หน้า25-35

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม1 กลุ่มกลศาสตร์ ครั้งที่ 4

1.การเคลื่อนที่แนวตรง
2.แรงและกฎการเคลื่อนที่
0:56ชั่วโมง หน้า35-36 หน้า47-49

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม1 กลุ่มกลศาสตร์ ครั้งที่ 5

2.แรงและกฎการเคลื่อนที่
1:51ชั่วโมง หน้า50-56

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม1 กลุ่มกลศาสตร์ ครั้งที่ 6

2.แรงและกฎการเคลื่อนที่
1:25ชั่วโมง หน้า57-65

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม1 กลุ่มกลศาสตร์ ครั้งที่ 7

2.แรงและกฎการเคลื่อนที่
2:14ชั่วโมง หน้า64-76

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม1 กลุ่มกลศาสตร์ ครั้งที่ 8

2.แรงและกฎการเคลื่อนที่
3.สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น
1:07ชั่วโมง หน้า77-80 หน้า91-92

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม1 กลุ่มกลศาสตร์ ครั้งที่ 9

3.สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น
2:09ชั่วโมง หน้า93-101

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม1 กลุ่มกลศาสตร์ ครั้งที่ 10

3.สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น
1:03ชั่วโมง หน้า101-106

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม1 กลุ่มกลศาสตร์ ครั้งที่ 11

3.สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น
1:41ชั่วโมง หน้า106-114

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม1 กลุ่มกลศาสตร์ ครั้งที่ 12

4.งานและพลังงาน
1:33ชั่วโมง หน้า125-131

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม1 กลุ่มกลศาสตร์ ครั้งที่ 13

4.งานและพลังงาน
2:11ชั่วโมง หน้า132-142

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม1 กลุ่มกลศาสตร์ ครั้งที่ 14

4.งานและพลังงาน
1:10ชั่วโมง หน้า143-147

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม1 กลุ่มกลศาสตร์ ครั้งที่ 15

4.งานและพลังงาน
5.โมเมนตัมและการชน
1:55ชั่วโมง หน้า148-152 หน้า161-165

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม1 กลุ่มกลศาสตร์ ครั้งที่ 16

5.โมเมนตัมและการชน
1:17ชั่วโมง หน้า166-172

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม1 กลุ่มกลศาสตร์ ครั้งที่ 17

5.โมเมนตัมและการชน
1:50ชั่วโมง หน้า172-180

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม1 กลุ่มกลศาสตร์ ครั้งที่ 18

5.โมเมนตัมและการชน
1:23ชั่วโมง หน้า181-187

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม1 กลุ่มกลศาสตร์ ครั้งที่ 19

5.โมเมนตัมและการชน
6.การเคลื่อนที่แบบต่างๆ
2:01ชั่วโมง หน้า188-190 หน้า201-207

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม1 กลุ่มกลศาสตร์ ครั้งที่ 20

6.การเคลื่อนที่แบบต่างๆ
1:24ชั่วโมง หน้า208-215

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม1 กลุ่มกลศาสตร์ ครั้งที่ 21

6.การเคลื่อนที่แบบต่างๆ
1:54ชั่วโมง หน้า220-228

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม1 กลุ่มกลศาสตร์ ครั้งที่ 22

6.การเคลื่อนที่แบบต่างๆ
1:28ชั่วโมง หน้า229-235

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม1 กลุ่มกลศาสตร์ ครั้งที่ 23

6.การเคลื่อนที่แบบต่างๆ
1:33ชั่วโมง หน้า236-242

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม1 กลุ่มกลศาสตร์ ครั้งที่ 24

6.การเคลื่อนที่แบบต่างๆ
1:23ชั่วโมง หน้า242-254

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม1 กลุ่มกลศาสตร์ ครั้งที่ 25

6.การเคลื่อนที่แบบต่างๆ
1:47ชั่วโมง หน้า255-263

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม1 กลุ่มกลศาสตร์ ครั้งที่ 26

6.การเคลื่อนที่แบบต่างๆ
7.การเคลื่อนที่แบบหมุน
1:20ชั่วโมง หน้า264-266 หน้า275-278

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม1 กลุ่มกลศาสตร์ ครั้งที่ 27

7.การเคลื่อนที่แบบหมุน
1:55ชั่วโมง หน้า279-288

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม1 กลุ่มกลศาสตร์ ครั้งที่28

7.การเคลื่อนที่แบบหมุน
1:45ชั่วโมง หน้า289-301