อีเมล์
รหัสผ่าน
 
    เข้าสู่ระบบด้วย


 

 
กำลังโหลดข้อมูล  

คอร์สฟิสิกส์ ENTRANCE (แยกเล่ม)
ติวสรุปฟิสิกส์#65 2200 บาท
  • เข้าเรียนได้  6 เดือน 
  • จำนวนชั่วโมงวิดีโอ 30:00 ชั่วโมง
  • หนังสือเรียน 272 หน้า
 
ติวสรุปฟิสิกส์#65 โดยฟิสิกส์โกเอก
เพื่อใช้เตรียมตัวสอบเข้ามหาลัยปี65 TCAS#65, วิชาสามัญ, PAT2

อัพเดทข้อสอบ วิชาสามัญ64(แนวใหม่) ที่ออกสอบล่าสุด

**นักเรียนที่เรียนคอร์สENT65 เรียนได้เลยในคอร์สENT65**
**อัพเดทให้ในคอร์สENT65 แล้ว**

ปิดเทอมนี้ใช้โค้ด "SUMMER" ลด25% (ถึง 30เม.ย.66)
เนื้อหาที่สอน

ติวสรุปฟิสิกส์#65 รูปแบบและจำนวนข้อสอบ

รูปแบบและจำนวนข้อสอบฟิสิกส์ วิชาสามัญ, PAT2
หัวข้อและเนื้อหาที่ออกสอบล่าสุด

ติวสรุปฟิสิกส์#65 ครั้งที่1 บทนำ

1:42ชั่วโมง
หน้า1-10

ติวสรุปฟิสิกส์#65 ครั้งที่2 การเคลื่อนที่แนวตรง

1:41ชั่วโมง
หน้า11-18

ติวสรุปฟิสิกส์#65 ครั้งที่3 แรงและกฏการเคลื่อนที่

1:24ชั่วโมง
หน้า19-25

ติวสรุปฟิสิกส์#65 ครั้งที่4 สมดุลกล

1:12ชั่วโมง
หน้า26-33

ติวสรุปฟิสิกส์#65 ครั้งที่5 งานและพลังงาน

1:29ชั่วโมง
หน้า34-41

ติวสรุปฟิสิกส์#65 ครั้งที่6 โมเมนตัมและการชน

1:16ชั่วโมง
หน้า42-50

ติวสรุปฟิสิกส์#65 ครั้งที่7.1 การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์

1:19ชั่วโมง
หน้า51-57

ติวสรุปฟิสิกส์#65 ครั้งที่7.2 การเคลื่อนที่เป็นวงกลม

1:31ชั่วโมง
หน้า58-66

ติวสรุปฟิสิกส์#65 ครั้งที่8 การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย

1:32ชั่วโมง
หน้า67-75

ติวสรุปฟิสิกส์#65 ครั้งที่9 คลื่น

1:18ชั่วโมง
หน้า76-88

ติวสรุปฟิสิกส์#65 ครั้งที่10 แสงเชิงคลื่น

1:09ชั่วโมง
หน้า89-94

ติวสรุปฟิสิกส์#65 ครั้งที่11 แสงเชิงรังสี

1:12ชั่วโมง
หน้า95-103

ติวสรุปฟิสิกส์#65 ครั้งที่12 เสียง

1:37ชั่วโมง
หน้า104-113

ติวสรุปฟิสิกส์#65 ครั้งที่13 ไฟฟ้าสถิต

1:47ชั่วโมง
หน้า114-124

ติวสรุปฟิสิกส์#65 ครั้งที่14 ไฟฟ้ากระแส

1:40ชั่วโมง
หน้า125-133

ติวสรุปฟิสิกส์#65 ครั้งที่15 แม่เหล็กและไฟฟ้า

1:47ชั่วโมง
หน้า134-144

ติวสรุปฟิสิกส์#65 ครั้งที่16 ความร้อนและแก๊ส

2:08ชั่วโมง
หน้า145-156

ติวสรุปฟิสิกส์#65 ครั้งที่17 ของแข็งและของไหล

1:56ชั่วโมง
หน้า157-168

ติวสรุปฟิสิกส์#65 ครั้งที่18 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

0:59ชั่วโมง
หน้า169-172

ติวสรุปฟิสิกส์#65 ครั้งที่19 ฟิสิกส์อะตอม

1:47ชั่วโมง
หน้า173-184

ติวสรุปฟิสิกส์#65 ครั้งที่20 ฟิสิกส์นิวเคลียร์และฟิสิกส์อนุภาค

1:58ชั่วโมง
หน้า185-194

ติวสรุปฟิสิกส์#65 รูปแบบและจำนวนข้อสอบ

รูปแบบและจำนวนข้อสอบฟิสิกส์ วิชาสามัญ, PAT2
หัวข้อและเนื้อหาที่ออกสอบล่าสุด

เฉลยข้อสอบฟิสิกส์ วิชาสามัญ ปี64 ครั้งที่1

1:30ชั่วโมง
เฉลยข้อ 1 - 10

เฉลยข้อสอบฟิสิกส์ วิชาสามัญ ปี64 ครั้งที่2

1:35ชั่วโมง
เฉลยข้อ 11 - 20

เฉลยข้อสอบฟิสิกส์ วิชาสามัญ ปี64 ครั้งที่3

1:36ชั่วโมง
เฉลยข้อ 21 - 30

เฉลยข้อสอบ PAT2 ฟิสิกส์ มี.ค.64 ครั้งที่1

1:42ชั่วโมง
เฉลยข้อ 33 - 40

เฉลยข้อสอบ PAT2 ฟิสิกส์ มี.ค.64 ครั้งที่2

1:30ชั่วโมง
เฉลยข้อ 41 - 48

ติวสรุปฟิสิกส์#64 รูปแบบและจำนวนข้อสอบ

**หนังสือเรียนเล่มเหลือง ENTเล่ม4-2 ติวสรุปฟิสิกส์#64

ติวสรุปฟิสิกส์#64 ครั้งที่1 สมดุลกล

1:14ชั่วโมง หน้า1-5

ติวสรุปฟิสิกส์#64 ครั้งที่2 ของแข็งและสภาพยืดหยุ่น

1:22ชั่วโมง หน้า6-13

ติวสรุปฟิสิกส์#64 ครั้งที่3 กฎอนุรักษ์พลังงานและกฎอนุรักษ์โมเมนตัม

1:21ชั่วโมง หน้า14-20

ติวสรุปฟิสิกส์#64 ครั้งที่4 การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์และวงกลม

1:47ชั่วโมง หน้า21-28

ติวสรุปฟิสิกส์#64 ครั้งที่5 ฟังก์ชันคลื่น

1:07ชั่วโมง หน้า29-33

ติวสรุปฟิสิกส์#64 ครั้งที่6 การสั่นพ้องของเสียง & ความเข้มระดับความเข้มเสียง

0:56ชั่วโมง หน้า34-42

ติวสรุปฟิสิกส์#64 ครั้งที่7 กระจกเงาทรงกลมและเลนส์บาง

1:15ชั่วโมง หน้า43-49

ติวสรุปฟิสิกส์#64 ครั้งที่8 แรงลอยตัว & พลศาสตร์ของไหล

1:36ชั่วโมง หน้า50-57

ติวสรุปฟิสิกส์#64 ครั้งที่9 กฎของแก๊ส

0:43ชั่วโมง หน้า58-61

ติวสรุปฟิสิกส์#64 ครั้งที่10 สนามไฟฟ้าและศักย์ไฟฟ้า

1:08ชั่วโมง หน้า62-69

ติวสรุปฟิสิกส์#64 ครั้งที่11 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง

0:54ชั่วโมง หน้า70-74

ติวสรุปฟิสิกส์#64 ครั้งที่12 แรงแม่เหล็ก & สนามแม่เหล็กจากกระแสไฟฟ้า

1:02ชั่วโมง หน้า75-83

ติวสรุปฟิสิกส์#64 ครั้งที่13 โฟโตอิเล็กทริก & ทฤษฏีอะตอมของโบร์

1:14ชั่วโมง หน้า84-91

ติวสรุปฟิสิกส์#64 ครั้งที่14 การสลายของนิวเคลียสกัมมันตรังสี

0:51ชั่วโมง หน้า92-96

ติวสรุปฟิสิกส์#64 ครั้งที่15 การต่อตัวเก็บประจุ

1:06ชั่วโมง หน้า97-103

ติวสรุปฟิสิกส์#64 ครั้งที่16 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ

1:08ชั่วโมง หน้า104-112

ติวสรุปฟิสิกส์#62 ครั้งที่1 กลศาสตร์

**ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนได้ที่แถบ หนังสือเรียน

ติวสรุปฟิสิกส์#62
ครั้งที่1 กลศาสตร์ 3:02ชั่วโมง
-การปล่อยวัตถุในแนวดิ่ง
-อัตราการเปลี่ยนแปลงสัมพันธ์ (related rate)
-ปล่อยวัตถุเคลื่อนลงพื้นเอียง
-สมดุลของแรงตึงเชือก
-กฎอนุรักษ์พลังงาน
-กฎอนุรักษ์โมเมนตัม

ติวสรุปฟิสิกส์#62 ครั้งที่2 การเคลื่อนที่แบบต่างๆ

ติวสรุปฟิสิกส์#62 เน้นที่ออกสอบล่าสุด
ครั้งที่2 การเคลื่อนที่แบบต่างๆ 2:45ชั่วโมง
-การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์
-การเคลื่อนที่เป็นวงกลมแนวดิ่ง
-คาบของการสั่นแบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย
-แรงตึงผิวฟองสบู่
-พลศาสตร์ของไหล น้ำไหลออกจากถัง
-สนามไฟฟ้าแผ่นคู่ขนาน
-พลังงานศักย์ไฟฟ้าของกลุ่มประจุ
-งานในการย้ายประจุ

ติวสรุปฟิสิกส์#62 ครั้งที่3 คลื่น เสียง แสง

ติวสรุปฟิสิกส์#62 เน้นที่ออกสอบล่าสุด
ครั้งที่3 คลื่น เสียง แสง 3:02ชั่วโมง
-การสั่นพ้องขิงเสียง
-ความเข้มระดับความเข้มเสียง
-กระจกเว้าและกระจกนูน
-เลนส์นูนและเลนส์เว้า
-แรงลอยตัว

ติวสรุปฟิสิกส์#62 ครั้งที่4 ไฟฟ้า อะตอม นิวเคลียร์

ติวสรุปฟิสิกส์#62 เน้นที่ออกสอบล่าสุด
ครั้งที่4 ไฟฟ้า อะตอม นิวเคลียร์ 2:58ชั่วโมง
-งานในการย้ายประจุไฟฟ้า
-พลังงานศักย์ไฟฟ้า
-วงจรไฟฟ้ากระแสตรง
-การเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าในสนามแม่เหล็ก
(กฎมือขวา)
-แบบจำลองอะตอมของโบร์
-ปรากฎการณ์โฟโตอิเล็กทริก
-ปฎิกิริยานิวเคลียร์