ฟิสิกส์ ม.4 บทที่8 สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น - ฟิสิกส์โกเอก
 อีเมล์
รหัสผ่าน
    เข้าสู่ระบบด้วย


 

 
กำลังโหลดข้อมูล  
คอร์สฟิสิกส์ ม.4 เทอม 2
บทที่ 8 สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น 600 บาท
  • เข้าเรียนได้  1 เดือน 
  • จำนวนชั่วโมงวิดีโอ 09:50 ชั่วโมง
  • หนังสือเรียน 49 หน้า
 
เรียนเนื้อหาดังนี้

8. สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น

    1.สภาพสมดุล

    2.สมดุลต่อการเคลื่อนที่

        2.1สมดุลของแรงสองแรง

        2.2สมดุลของแรง 3 แรง

    3.สมดุลต่อการหมุน

        ตัวอย่าง 1 โมเมนต์ของแรงที่กระทำกับคาน

        ตัวอย่าง 2 โมเมนต์ของแรงที่กระทำกับคานติดกำแพง

        ตัวอย่าง 3 โมเมนต์ของแรงที่กระทำกับคานเอียง

        ตัวอย่าง 4 โมเมนต์ของแรงที่ทำให้วัตถุล้ม (กำลังจะล้ม)

        ตัวอย่าง 5 โมเมนต์ของแรงที่กระทำกับบันได

    4.เสถียรภาพของสมดุล

 

สภาพยืดหยุ่น 

    1.กฎของฮุก

    2.กราฟแรงดึง–ระยะยืด

    3.ความเค้น

    4.ความเครียด

    5.มอดูลัสของยัง

เนื้อหาที่สอน

VDO ฟิสิกส์ ม.4 บทที่8 สภาพสมดุลฯ ครั้งที่ 1

1.สภาพสมดุล
2.สมดุลต่อการเคลื่อนที่
2:03ชั่วโมง หน้า1-10

VDO ฟิสิกส์ ม.4 บทที่8 สภาพสมดุลฯ ครั้งที่ 2

2.สมดุลต่อการเคลื่อนที่
3.สมดุลต่อการหมุน
2:04ชั่วโมง หน้า11-23

VDO ฟิสิกส์ ม.4 บทที่8 สภาพสมดุลฯ ครั้งที่ 3

3.สมดุลต่อการหมุน
1:49ชั่วโมง หน้า24-32

VDO ฟิสิกส์ ม.4 บทที่8 สภาพสมดุลฯ ครั้งที่ 4

3.สมดุลต่อการหมุน
1:57ชั่วโมง หน้า33-37

VDO ฟิสิกส์ ม.4 บทที่8 สภาพสมดุลฯ ครั้งที่ 5

4.เสถียรภาพของสมดุล
0:09ชั่วโมง หน้า39-40

VDO ฟิสิกส์ ม.4 บทที่8 สภาพสมดุลฯ ครั้งที่ 6

สภาพยืดหยุ่น
1:48ชั่วโมง หน้า1-7