อีเมล์
รหัสผ่าน
 
    เข้าสู่ระบบด้วย


 

 
กำลังโหลดข้อมูล  

เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย วิชาฟิสิกส์
เฉลยข้อสอบ PAT2ฟิสิกส์ พ.ย.57
  • จำนวนชั่วโมงวิดีโอ 2:19 ชั่วโมง
เนื้อหาที่สอน

เฉลยข้อสอบ PAT2ฟิสิกส์ พ.ย.57 ครั้งที่1

1:05ชั่วโมง
เฉลยข้อ 51 - 61

เฉลยข้อสอบ PAT2ฟิสิกส์ พ.ย.57 ครั้งที่2

1:14ชั่วโมง
เฉลยข้อ 62 - 75