อีเมล์
รหัสผ่าน
 
    เข้าสู่ระบบด้วย


 

 
กำลังโหลดข้อมูล  

เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย วิชาฟิสิกส์
เฉลยข้อสอบ PAT2ฟิสิกส์ ก.พ.62
  • จำนวนชั่วโมงวิดีโอ 2:33 ชั่วโมง
เนื้อหาที่สอน

เฉลยข้อสอบฟิสิกส์ PAT2ก.พ.62 ครั้งที่1

1:21ชั่วโมง
เฉลยข้อ 51 - 61

เฉลยข้อสอบฟิสิกส์ PAT2ก.พ.62 ครั้งที่2

1:12ชั่วโมง
เฉลยข้อ 62 - 75