ฟิสิกส์โกเอก - เรียนฟิสิกส์ออนไลน์ ม.ต้น ม.4 ม.5 ม.6 เตรียมสอบ ALevel
 อีเมล์
รหัสผ่าน
 
    เข้าสู่ระบบด้วย


 

 
กำลังโหลดข้อมูล  

เต็มคอร์สฟิสิกส์ สอนละเอียดจากง่ายไปยาก

จากประสบการณ์ติวฟิสิกส์กว่า 15 ปี โกเอกมีเทคนิคและคำแนะนำดี ๆ ถ่ายทอดให้กับนักเรียน สามารถนำไปใช้งานได้จริงทุกสนามสอบ

ฟิสิกส์โกเอกออนไลน์ มีวิดีโอกว่า 300 ชั่วโมง, หนังสือเรียน 2,000 หน้า แบบฝึกหัดกว่า 3,000 หน้า จะทำให้นักเรียนเข้าใจฟิสิกส์มากขึ้น

 • หลักสูตรใหม่ 2551
 • เพิ่มเกรด
 • PAT2 ฟิสิกส์
 • 9 วิชาสามัญ
 • สอบตรง

เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา

รองรับระบบปฏิบัติการ

   Windows           OSX

       iOS                 Androidเข้าเรียนด้วย

   Mozilla Firefox

      Google Chorme

 

สามารถเข้าเรียนได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ รองรับระบบปฏิบัติการ Windows, OSX, iOS, Android

เข้าเรียนโดยใช้เว็บบราวเซอร์ Mozilla firefox หรือ Google Chrome

เต็มเนื้อหาทุกบทเรียนฟิสิกส์

 • ดาวน์โหลดหนังสือเรียน
 • สั่งซื้อหนังสือเรียน
 • ดูวิดีโอการสอน
 • ทำแบบฝึกหัด
 • เฉลยแบบฝึกหัด


ทุกบทเรียนฟิสิกส์โกเอกออนไลน์ ประกอบด้วย หนังสือเรียน (พิมพ์ได้เองหรือสั่งซื้อหนังสือ) วิดีโอการสอนจากคอร์สสด
วิดีโอการสอนเพิ่มเติม เฉลยแบบฝึกหัด ตัวอย่างข้อสอบให้นักเรียนฝึกหัด พร้อมเฉลย

สมาชิกเรียนฟรี 3 บท

 • ฟรี บทที่ 2 การเคลื่อนที่แนวตรง
 • ฟรี บทที่ 9 คลื่นกล
 • ฟรี บทที่ 18 ความร้อนและทฤษฎีจลน์ของแก๊ส