ฟิสิกส์ วิชาสามัญ ปี64
 อีเมล์
รหัสผ่าน
 
    เข้าสู่ระบบด้วย


 

 
กำลังโหลดข้อมูล  

เฉลยข้อสอบฟิสิกส์ วิชาสามัญ
ฟิสิกส์ วิชาสามัญ ปี64
  • จำนวนชั่วโมงวิดีโอ 4:41 ชั่วโมง
เนื้อหาที่สอน

ฟิสิกส์ วิชาสามัญ ปี64 ครั้งที่1

1:30ชั่วโมง
เฉลยข้อ 1 - 10

ฟิสิกส์ วิชาสามัญ ปี64 ครั้งที่2

1:35ชั่วโมง
เฉลยข้อ 11 - 20

ฟิสิกส์ วิชาสามัญ ปี64 ครั้งที่3

1:36ชั่วโมง
เฉลยข้อ 21 - 30