ฟิสิกส์ ม.5 บทที่10 แสงเชิงฟิสิกส์ - ฟิสิกส์โกเอก
 อีเมล์
รหัสผ่าน
 
    เข้าสู่ระบบด้วย


 

 
กำลังโหลดข้อมูล  

คอร์สฟิสิกส์ ม.ปลาย (แยกบท)
บทที่10 แสงเชิงคลื่น 200 บาท
  • เข้าเรียนได้  2 เดือน 
  • จำนวนชั่วโมงวิดีโอ 02:49 ชั่วโมง
  • หนังสือเรียน 18 หน้า
 
เรียนเนื้อหาดังนี้

10. แสงเชิงคลื่น

    1. การแทรกสอดของคลื่นแสง

        1. สลิตคู่และเกรตติ้ง

        2. เกรตติ้ง

    2. การเลี้ยวเบนของแสง (สลิตเดี่ยว)

เนื้อหาที่สอน

บทที่10 แสงเชิงคลื่น ครั้งที่ 1

1.การแทรกสอดของคลื่นแสง
0:29ชั่วโมง หน้า111-112

บทที่10 แสงเชิงคลื่น ครั้งที่ 2

1.การแทรกสอดของคลื่นแสง
2.การเลี้ยวเบนของแสง
1:57ชั่วโมง หน้า113-121

บทที่10 แสงเชิงคลื่น ครั้งที่ 3

2.การเลี้ยวเบนของแสง
0:23ชั่วโมง หน้า122-124

ติวสรุปฟิสิกส์ บทที่10 แสงเชิงคลื่น

0:49 ชั่วโมง
โหลดเอกสารที่เมนู หนังสือเรียน

เฉลยแบบทดสอบ ติวสรุปฟิสิกส์ บทที่10 แสงเชิงคลื่น

0:47 ชั่วโมง
โหลดเอกสารที่เมนู หนังสือเรียน