อีเมล์
รหัสผ่าน
 
    เข้าสู่ระบบด้วย


 

 
กำลังโหลดข้อมูล  

ทดลองเรียน ฟิสิกส์ ม.4 ม.5 ม.6
ทดลองเรียน คอร์สฟิสิกส์ ม.4 เทอม2
  • จำนวนชั่วโมงวิดีโอ 7:48 ชั่วโมง
เนื้อหาที่สอน

บทที่5 งานและพลังงาน (ปี59) ครั้งที่ 1

1.งาน
1:54ชั่วโมง หน้า1-7

บทที่6 โมเมนตัมและการชน (ปี59) ครั้งที่1

1.โมเมนตัมและการดล
1:48ชั่วโมง หน้า1-8

บทที่7 การเคลื่อนที่แบบหมุน ครั้งที่ 1

1.ปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการหมุน
2.ทอร์กและโมเมนต์ความเฉื่อย
2:03ชั่วโมง หน้า1-10

ม.4 บทที่8 สภาพสมดุลฯ ครั้งที่ 1

1.สภาพสมดุล
2.สมดุลต่อการเคลื่อนที่
2:03ชั่วโมง หน้า1-10