ฟิสิกส์ ม.4 เล่ม1 (60) รวม - ฟิสิกส์โกเอก
 อีเมล์
รหัสผ่าน
 
    เข้าสู่ระบบด้วย


 

 
กำลังโหลดข้อมูล  

คอร์สฟิสิกส์ ม.4 เล่ม1 (หลักสูตรใหม่60)
ฟิสิกส์ ม.4 เล่ม1 (60) รวม (บทที่1, 2 และ3) 1500 บาท
  • เข้าเรียนได้  6 เดือน 
  • จำนวนชั่วโมงวิดีโอ 30:58 ชั่วโมง
  • หนังสือเรียน 152 หน้า
 
เปิดเทอมนี้ ใช้โค้ด "STARTS" ลด20% (ถึง 31 พ.ค. 67)
เนื้อหาที่สอน

บทที่1 ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์ ครั้งที่ 1

1.ฟิสิกส์
2.ระบบหน่วยระหว่างชาติ
3.คำอุปสรรคและการเปลี่ยนหน่วย
2:07ชั่วโมง หน้า1-9

บทที่1 ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์ ครั้งที่ 2

3.คำอุปสรรคและการเปลี่ยนหน่วย
4.ความคลาดเคลื่อนของการวัด
5.การบันทึกตัวเลขจากการวัด
6.เลขนัยสำคัญ
2:24ชั่วโมง หน้า8-21

บทที่1 ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์ ครั้งที่ 3

7.ความไม่แน่นอนในการวัด
1:53ชั่วโมง หน้า22-27

บทที่1 ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์ ครั้งที่ 4

8.การวิเคราะห์ผลการทดลอง
9.เวกเตอร์
2:03ชั่วโมง หน้า28-45

บทที่1 ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์ ครั้งที่ 5

9.เวกเตอร์
2:06ชั่วโมง หน้า46-51

ติวสรุปฟิสิกส์ บทที่1 ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์

1:04ชั่วโมง
โหลดเอกสารที่เมนู หนังสือเรียน

ติวสรุปบทที่2-3 กำลังจัดทำวีดีโอการสอนครับ

เฉลยแบบทดสอบ ติวสรุปฟิสิกส์ บทที่1 ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์

0:56ชั่วโมง
โหลดเอกสารที่เมนู หนังสือเรียน

บทที่2 การเคลื่อนที่แนวตรง ครั้งที่ 1

1.ปริมาณพื้นฐานของการเคลื่อนที่
1:53ชั่วโมง หน้า1-7

บทที่2 การเคลื่อนที่แนวตรง ครั้งที่ 2

2.เครื่องเคาะสัญญาณเวลา
1:05ชั่วโมง หน้า12-16

บทที่2 การเคลื่อนที่แนวตรง ครั้งที่ 3

3.กราฟของการเคลื่อนที่
2:13ชั่วโมง หน้า20-40

บทที่2 การเคลื่อนที่แนวตรง ครั้งที่ 4

3.กราฟของการเคลื่อนที่
0:25ชั่วโมง หน้า41

บทที่2 การเคลื่อนที่แนวตรง ครั้งที่ 5

4.สมการการเคลื่อนที่แนวตรงด้วยความเร่งคงที่
2:09ชั่วโมง หน้า42-45

บทที่2 การเคลื่อนที่แนวตรง ครั้งที่ 6

4.สมการการเคลื่อนที่แนวตรงด้วยความเร่งคงที่
1:13ชั่วโมง หน้า46-47,59

บทที่2 การเคลื่อนที่แนวตรง ครั้งที่ 7

5.การเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง
1:39ชั่วโมง หน้า50-55

ติวสรุปฟิสิกส์ บทที่2 การเคลื่อนที่แนวตรง

1:14ชั่วโมง
โหลดเอกสารที่เมนู หนังสือเรียน

เฉลยแบบทดสอบ ติวสรุปฟิสิกส์ บทที่2 การเคลื่อนที่แนวตรง

1:23ชั่วโมง
โหลดเอกสารที่เมนู หนังสือเรียน

บทที่3 แรงและกฎการเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1

1.กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
2.วัตถุเคลื่อนที่บนพื้นราบ
1:58ชั่วโมง หน้า1-9

บทที่3 แรงและกฎการเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2

3.วัตถุเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง
4.วัตถุเคลื่อนที่บนพื้นเอียง
1:56ชั่วโมง หน้า10-14

บทที่3 แรงและกฎการเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3

4.วัตถุเคลื่อนที่บนพื้นเอียง
5.แรงกระทำระหว่างวัตถุ
2:02ชั่วโมง หน้า14-22

บทที่3 แรงและกฎการเคลื่อนที่ ครั้งที่ 4

5.แรงกระทำระหว่างวัตถุ
2:08ชั่วโมง หน้า22-29

บทที่3 แรงและกฎการเคลื่อนที่ ครั้งที่ 5

6.กฎแรงดึงดูดระหว่างมวลของนิวตัน
1:44ชั่วโมง หน้า31-36

ติวสรุปฟิสิกส์ บทที่3 แรงและกฎการเคลื่อนที่

1:21ชั่วโมง
โหลดเอกสารที่เมนู หนังสือเรียน

เฉลยแบบทดสอบ ติวสรุปฟิสิกส์ บทที่3 แรงและกฎการเคลื่อนที่

1:18ชั่วโมง
โหลดเอกสารที่เมนู หนังสือเรียน