ฟิสิกส์ ม.5 เล่ม2 (60) รวม - ฟิสิกส์โกเอก
 อีเมล์
รหัสผ่าน
 
    เข้าสู่ระบบด้วย


 

 
กำลังโหลดข้อมูล  

คอร์สฟิสิกส์ ม.5 เล่ม2 (หลักสูตรใหม่60)
ฟิสิกส์ ม.5 เล่ม2 (60) รวม (บทที่12, 13 และ14) 2200 บาท
  • เข้าเรียนได้  6 เดือน 
  • จำนวนชั่วโมงวิดีโอ 36:09 ชั่วโมง
  • หนังสือเรียน 178 หน้า
 
เปิดเทอมนี้ ใช้โค้ด "STARTS" ลด20% (ถึง 31 พ.ค. 67)
เนื้อหาที่สอน

บทที่12 เสียง ครั้งที่ 1

1.เสียงและสมบัติของเสียง
0:28ชั่วโมง หน้า1-3

บทที่12 เสียง ครั้งที่ 2

1.เสียงและสมบัติของเสียง
2:01ชั่วโมง หน้า3-10

บทที่12 เสียง ครั้งที่ 3

1.เสียงและสมบัติของเสียง
2.ความเข้มเสียงและระดับความเข้มเสียง
2:02ชั่วโมง หน้า7-19

บทที่12 เสียง ครั้งที่ 4

2.ความเข้มเสียงและระดับความเข้มเสียง
3.การบีตส์
1:50ชั่วโมง หน้า19-29

บทที่12 เสียง ครั้งที่ 5

4.การสั่นพ้องของเสียง
2:07ชั่วโมง หน้า32-40

บทที่12 เสียง ครั้งที่ 6

5.ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์
6.คลื่นกระแทก
2:00ชั่วโมง หน้า44-52

ติวสรุปฟิสิกส์ บทที่12 เสียง

1:17 ชั่วโมง
โหลดเอกสารที่เมนู หนังสือเรียน

เฉลยแบบทดสอบ ติวสรุปฟิสิกส์ บทที่12 เสียง

1:11 ชั่วโมง
โหลดเอกสารที่เมนู หนังสือเรียน

บทที่13 ไฟฟ้าสถิต ครั้งที่ 1

1.ประจุไฟฟ้าและการเหนี่ยวนำ
1:57ชั่วโมง หน้า1-9

บทที่13 ไฟฟ้าสถิต ครั้งที่ 2

2.แรงระหว่างประจุและกฎของคูลอมบ์
2:06ชั่วโมง หน้า11-15

บทที่13 ไฟฟ้าสถิต ครั้งที่ 3

3.สนามไฟฟ้าเนื่องจากจุดประจุ
4.ศักย์ไฟฟ้า
2:10ชั่วโมง หน้า18-27

บทที่13 ไฟฟ้าสถิต ครั้งที่ 4

5.สนามไฟฟ้าจากแผ่นตัวนำคู่ขนาน
2:06ชั่วโมง หน้า28-39

บทที่13 ไฟฟ้าสถิต ครั้งที่ 5

6.สนามไฟฟ้าจากตัวนำทรงกลม
7.งานในการย้ายประจุไฟฟ้า
1:43ชั่วโมง หน้า40-47

บทที่13 ไฟฟ้าสถิต ครั้งที่ 6

8.ตัวเก็บประจุและความจุไฟฟ้า
1:54ชั่วโมง หน้า48-57

บทที่13 ไฟฟ้าสถิต ครั้งที่ 7

9.การถ่ายเทประจุ
2:05ชั่วโมง หน้า57-65

บทที่13 ไฟฟ้าสถิต ครั้งที่ 8

0:40ชั่วโมง หน้า65-69

ติวสรุปฟิสิกส์ บทที่13 ไฟฟ้าสถิต

1:44ชั่วโมง
โหลดเอกสารที่เมนู หนังสือเรียน

เฉลยแบบทดสอบ ติวสรุปฟิสิกส์ บทที่13 ไฟฟ้าสถิต

1:26ชั่วโมง
โหลดเอกสารที่เมนู หนังสือเรียน

บทที่14 ไฟฟ้ากระแส ครั้งที่ 1

1.กระแสไฟฟ้า
2.ความต้านทาน
1:06ชั่วโมง หน้า1-4,8

บทที่14 ไฟฟ้ากระแส ครั้งที่ 2

2.ความต้านทาน
3.การหาความต้านทานรวมในวงจรไฟฟ้า
1:52ชั่วโมง หน้า9-12,15-18

บทที่14 ไฟฟ้ากระแส ครั้งที่ 3

3.การหาความต้านทานรวมในวงจรไฟฟ้า
4.การต่อเซลล์ไฟฟ้าและการคำนวณวงจรไฟฟ้า
1:56ชั่วโมง หน้า19-21,22-24

บทที่14 ไฟฟ้ากระแส ครั้งที่ 4

4.การต่อเซลล์ไฟฟ้าและการคำนวณวงจรไฟฟ้า
2:02ชั่วโมง หน้า26-31

บทที่14 ไฟฟ้ากระแส ครั้งที่ 5

5.กฎของเคอร์ชอฟฟ์
1:53ชั่วโมง หน้า36-42

บทที่14 ไฟฟ้ากระแส ครั้งที่ 6

6.เครื่องวัดไฟฟ้า
1:22ชั่วโมง หน้า44-47

บทที่14 ไฟฟ้ากระแส ครั้งที่ 7

7.พลังงานและกำลังไฟฟ้า
0:51ชั่วโมง หน้า50-54