ติวสรุปฟิสิกส์#57 สรุปเนื้อหา
 อีเมล์
รหัสผ่าน
 
    เข้าสู่ระบบด้วย


 

 
กำลังโหลดข้อมูล  

ติวสรุปฟิสิกส์ เตรียมสอบ 9วิชาสามัญ, PAT2, สอบตรง
ติวสรุปฟิสิกส์#57 สรุปเนื้อหา
  • จำนวนชั่วโมงวิดีโอ 11:08 ชั่วโมง
เนื้อหาที่สอน

ติวสรุปฟิสิกส์#57 สรุปเนื้อหา ตอนที่1

2:52ชั่วโมง

ติวสรุปฟิสิกส์#57 สรุปเนื้อหา ตอนที่2

3:10ชั่วโมง

ติวสรุป กฎการอนุรักษ์พลังงาน

0:51ชั่วโมง

ติวสรุป กฎการอนุรักษ์โมเมนตัม

0:51ชั่วโมง

ติวสรุป การสั่นพ้อง ความเข้มระดับความเข้มเสียง

0:45ชั่วโมง

ติวสรุป กระจกโค้ง เลนส์

1:03ชั่วโมง

ติวสรุป แสงเชิงฟิสิกส์ (สลิตคู่ สลิตเดี่ยว)

0:48ชั่วโมง

ติวสรุป วงจรตัวเก็บประจุ

0:48ชั่วโมง