ติวสรุปฟิสิกส์#57 สรุปเนื้อหา
 อีเมล์
รหัสผ่าน
    เข้าสู่ระบบด้วย


 

 
กำลังโหลดข้อมูล  
ติวสรุปฟิสิกส์ เตรียมสอบ 9วิชาสามัญ, PAT2, สอบตรง
ติวสรุปฟิสิกส์#57 สรุปเนื้อหา
  • จำนวนชั่วโมงวิดีโอ 11:08 ชั่วโมง
เนื้อหาที่สอน

ติวสรุปฟิสิกส์#57 สรุปเนื้อหา ตอนที่1

2:52ชั่วโมง

ติวสรุปฟิสิกส์#57 สรุปเนื้อหา ตอนที่2

3:10ชั่วโมง

VDOติวสรุป กฎการอนุรักษ์พลังงาน

0:51ชั่วโมง

VDOติวสรุป กฎการอนุรักษ์โมเมนตัม

0:51ชั่วโมง

VDOติวสรุป การสั่นพ้อง ความเข้มระดับความเข้มเสียง

0:45ชั่วโมง

VDOติวสรุป กระจกโค้ง เลนส์

1:03ชั่วโมง

VDOติวสรุป แสงเชิงฟิสิกส์ (สลิตคู่ สลิตเดี่ยว)

0:48ชั่วโมง

VDOติวสรุป วงจรตัวเก็บประจุ

0:48ชั่วโมง