ฟิสิกส์ ม.4 เล่ม2 (60) รวม - ฟิสิกส์โกเอก
 อีเมล์
รหัสผ่าน
    เข้าสู่ระบบด้วย


 

 
กำลังโหลดข้อมูล  

คอร์สฟิสิกส์ ม.4 เล่ม2 (หลักสูตรใหม่60)
ฟิสิกส์ ม.4 เล่ม2 (60) รวม (บทที่4, 5, 6 และ7) 2500 บาท
  • เข้าเรียนได้  6 เดือน 
  • จำนวนชั่วโมงวิดีโอ 40:55 ชั่วโมง
  • หนังสือเรียน 220 หน้า
 
ใช้โค้ด "121212" ลด15% ส่วนลด12.12 (ภายใน 31ธ.ค.62)
หรือเลือกลด 20% เมื่อรีวิวเพจฟิสิกส์โกเอก /reviews/physicskoake

เนื้อหาที่สอน

ฟิสิกส์ ม.4 บทที่4 สมดุลกล (สอนปี60) ครั้งที่1

1.สภาพสมดุล
2.สมดุลต่อการเคลื่อนที่
1:57ชั่วโมง หน้า1-8

ฟิสิกส์ ม.4 บทที่4 สมดุลกล (สอนปี60) ครั้งที่2

2.สมดุลต่อการเคลื่อนที่
2:26ชั่วโมง หน้า9-16

ฟิสิกส์ ม.4 บทที่4 สมดุลกล (สอนปี60) ครั้งที่3

3.สมดุลต่อการหมุน
2:02ชั่วโมง หน้า24-32

ฟิสิกส์ ม.4 บทที่4 สมดุลกล (สอนปี60) ครั้งที่4

3.สมดุลต่อการหมุน
2:37ชั่วโมง หน้า33-40

ฟิสิกส์ ม.4 บทที่4 สมดุลกล (สอนปี60) ครั้งที่5

4.เสถียรภาพของสมดุล
0:27ชั่วโมง หน้า43-44

ฟิสิกส์ ม.4 บทที่5 งานและพลังงาน (สอนปี59) ครั้งที่1

1.งาน
1:54ชั่วโมง หน้า1-7

ฟิสิกส์ ม.4 บทที่5 งานและพลังงาน (สอนปี59) ครั้งที่2

2.กำลัง
3.พลังงาน
4.กฎอนุรักษ์พลังงาน
2:04ชั่วโมง หน้า8-21

ฟิสิกส์ ม.4 บทที่5 งานและพลังงาน (สอนปี59) ครั้งที่3

4.กฎอนุรักษ์พลังงาน
2:07ชั่วโมง หน้า22-33

ฟิสิกส์ ม.4 บทที่5 งานและพลังงาน (สอนปี59) ครั้งที่4

4.กฎอนุรักษ์พลังงาน
1:50ชั่วโมง หน้า33-41

ฟิสิกส์ ม.4 บทที่5 งานและพลังงาน (สอนปี59) ครั้งที่5

5.การประยุกต์กฎอนุรักษ์พลังงาน
6.เครื่องกล
1:57ชั่วโมง หน้า48-60

ฟิสิกส์ ม.4 บทที่5 งานและพลังงาน (สอนปี59) ครั้งที่6

6.เครื่องกล
0:27ชั่วโมง หน้า61

ฟิสิกส์ ม.4 บทที่5 งานและพลังงาน (สอนปี59) ครั้งที่7

5.การประยุกต์กฎอนุรักษ์พลังงาน
(3.การต่อสปริง)
0:27ชั่วโมง หน้า50-52

ฟิสิกส์ ม.4 บทที่6 โมเมนตัมและการชน (สอนปี59) ครั้งที่1

1.โมเมนตัมและการดล
1:48ชั่วโมง หน้า1-8

ฟิสิกส์ ม.4 บทที่6 โมเมนตัมและการชน (สอนปี59) ครั้งที่2

1.โมเมนตัมและการดล
2.กฎการอนุรักษ์โมเมนตัม
1:56ชั่วโมง หน้า8-20

ฟิสิกส์ ม.4 บทที่6 โมเมนตัมและการชน (สอนปี59) ครั้งที่3

2.กฎการอนุรักษ์โมเมนตัม
1:52ชั่วโมง หน้า21-27

ฟิสิกส์ ม.4 บทที่6 โมเมนตัมและการชน (สอนปี59) ครั้งที่4

3.การชนของวัตถุ 2 ก้อน
4.กฎอนุรักษ์โมเมนตัมและกฎอนุรักษ์พลังงาน
2:06ชั่วโมง หน้า32-43

ฟิสิกส์ ม.4 บทที่6 โมเมนตัมและการชน (สอนปี59) ครั้งที่5

4.กฎอนุรักษ์โมเมนตัมและกฎอนุรักษ์พลังงาน
0:37ชั่วโมง หน้า44-47

ฟิสิกส์ ม.4 บทที่7 การเคลื่อนที่แนวโค้ง (สอนปี60) ครั้งที่1

1.การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์
2:17ชั่วโมง หน้า1-10

ฟิสิกส์ ม.4 บทที่7 การเคลื่อนที่แนวโค้ง (สอนปี60) ครั้งที่2

1.การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์
2:17ชั่วโมง หน้า11-18

ฟิสิกส์ ม.4 บทที่7 การเคลื่อนที่แนวโค้ง (สอนปี60) ครั้งที่3

1.การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์
0:45ชั่วโมง หน้า19-21

ฟิสิกส์ ม.4 บทที่7 การเคลื่อนที่แนวโค้ง (สอนปี60) ครั้งที่4

2.การเคลื่อนที่เป็นวงกลม
2:18ชั่วโมง หน้า31-43

ฟิสิกส์ ม.4 บทที่7 การเคลื่อนที่แนวโค้ง (สอนปี60) ครั้งที่5

2.การเคลื่อนที่เป็นวงกลม
2:14ชั่วโมง หน้า44-49

ฟิสิกส์ ม.4 บทที่7 การเคลื่อนที่แนวโค้ง (สอนปี60) ครั้งที่6

2.การเคลื่อนที่เป็นวงกลม
1:11ชั่วโมง หน้า49-52

ฟิสิกส์ ม.4 บทที่7 การเคลื่อนที่แนวโค้ง (สอนปี60) ครั้งที่7

2.การเคลื่อนที่เป็นวงกลม
1:19ชั่วโมง หน้า56-60