ฟิสิกส์ ม.4 เล่ม2 (60) รวม - ฟิสิกส์โกเอก
 อีเมล์
รหัสผ่าน
 
    เข้าสู่ระบบด้วย


 

 
กำลังโหลดข้อมูล  

คอร์สฟิสิกส์ ม.4 เล่ม2 (หลักสูตรใหม่60)
ฟิสิกส์ ม.4 เล่ม2 (60) รวม (บทที่4, 5, 6 และ7) 2500 บาท
  • เข้าเรียนได้  6 เดือน 
  • จำนวนชั่วโมงวิดีโอ 40:55 ชั่วโมง
  • หนังสือเรียน 220 หน้า
 
เปิดเทอมนี้ ใช้โค้ด "STARTS" ลด20% (ถึง 31 พ.ค. 67)
เนื้อหาที่สอน

บทที่4 สมดุลกล ครั้งที่1

1.สภาพสมดุล
2.สมดุลต่อการเคลื่อนที่
1:57ชั่วโมง หน้า1-8

บทที่4 สมดุลกล ครั้งที่2

2.สมดุลต่อการเคลื่อนที่
2:26ชั่วโมง หน้า9-16

บทที่4 สมดุลกล ครั้งที่3

3.สมดุลต่อการหมุน
2:02ชั่วโมง หน้า24-32

บทที่4 สมดุลกล ครั้งที่4

3.สมดุลต่อการหมุน
2:37ชั่วโมง หน้า33-40

บทที่4 สมดุลกล ครั้งที่5

4.เสถียรภาพของสมดุล
0:27ชั่วโมง หน้า43-44

ติวสรุปฟิสิกส์ บทที่4 สมดุลกล

0:57ชั่วโมง
โหลดเอกสารที่เมนู หนังสือเรียน

เฉลยแบบทดสอบ ติวสรุปฟิสิกส์ บทที่4 สมดุลกล

1:37 ชั่วโมง
โหลดเอกสารที่เมนู หนังสือเรียน

บทที่5 งานและพลังงาน ครั้งที่1

1.งาน
1:54ชั่วโมง หน้า1-7

บทที่5 งานและพลังงาน ครั้งที่2

2.กำลัง
3.พลังงาน
4.กฎอนุรักษ์พลังงาน
2:04ชั่วโมง หน้า8-21

บทที่5 งานและพลังงาน ครั้งที่3

4.กฎอนุรักษ์พลังงาน
2:07ชั่วโมง หน้า22-33

บทที่5 งานและพลังงาน ครั้งที่4

4.กฎอนุรักษ์พลังงาน
1:50ชั่วโมง หน้า33-41

บทที่5 งานและพลังงาน ครั้งที่5

5.การประยุกต์กฎอนุรักษ์พลังงาน
6.เครื่องกล
1:57ชั่วโมง หน้า48-60

บทที่5 งานและพลังงาน ครั้งที่6

6.เครื่องกล
0:27ชั่วโมง หน้า61

บทที่5 งานและพลังงาน ครั้งที่7

5.การประยุกต์กฎอนุรักษ์พลังงาน
(3.การต่อสปริง)
0:27ชั่วโมง หน้า50-52

ติวสรุปฟิสิกส์ บทที่5 งานและพลังงาน

0:42ชั่วโมง
โหลดเอกสารที่เมนู หนังสือเรียน

เฉลยแบบทดสอบ ติวสรุปฟิสิกส์ บทที่5 งานและพลังงาน

0:48 ชั่วโมง
โหลดเอกสารที่เมนู หนังสือเรียน

บทที่6 โมเมนตัมและการชน ครั้งที่1

1.โมเมนตัมและการดล
1:48ชั่วโมง หน้า1-8

บทที่6 โมเมนตัมและการชน ครั้งที่2

1.โมเมนตัมและการดล
2.กฎการอนุรักษ์โมเมนตัม
1:56ชั่วโมง หน้า8-20

บทที่6 โมเมนตัมและการชน ครั้งที่3

2.กฎการอนุรักษ์โมเมนตัม
1:52ชั่วโมง หน้า21-27

บทที่6 โมเมนตัมและการชน ครั้งที่4

3.การชนของวัตถุ 2 ก้อน
4.กฎอนุรักษ์โมเมนตัมและกฎอนุรักษ์พลังงาน
2:06ชั่วโมง หน้า32-43

บทที่6 โมเมนตัมและการชน ครั้งที่5

4.กฎอนุรักษ์โมเมนตัมและกฎอนุรักษ์พลังงาน
0:37ชั่วโมง หน้า44-47

ติวสรุปฟิสิกส์ บทที่6 โมเมนตัมและการชน

1:08ชั่วโมง
โหลดเอกสารที่เมนู หนังสือเรียน

เฉลยแบบทดสอบ ติวสรุปฟิสิกส์ บทที่6 โมเมนตัมและการชน

1:52 ชั่วโมง
โหลดเอกสารที่เมนู หนังสือเรียน

บทที่7 การเคลื่อนที่แนวโค้ง ครั้งที่1

1.การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์
2:17ชั่วโมง หน้า1-10

บทที่7 การเคลื่อนที่แนวโค้ง ครั้งที่2

1.การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์
2:17ชั่วโมง หน้า11-18

บทที่7 การเคลื่อนที่แนวโค้ง ครั้งที่3

1.การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์
0:45ชั่วโมง หน้า19-21

บทที่7 การเคลื่อนที่แนวโค้ง ครั้งที่4

2.การเคลื่อนที่เป็นวงกลม
2:18ชั่วโมง หน้า31-43

บทที่7 การเคลื่อนที่แนวโค้ง ครั้งที่5

2.การเคลื่อนที่เป็นวงกลม
2:14ชั่วโมง หน้า44-49

บทที่7 การเคลื่อนที่แนวโค้ง ครั้งที่6

2.การเคลื่อนที่เป็นวงกลม
1:11ชั่วโมง หน้า49-52

บทที่7 การเคลื่อนที่แนวโค้ง ครั้งที่7

2.การเคลื่อนที่เป็นวงกลม
1:40ชั่วโมง หน้า56-60

ติวสรุปฟิสิกส์ บทที่7 การเคลื่อนที่แนวโค้ง

1:29ชั่วโมง
โหลดเอกสารที่เมนู หนังสือเรียน

เฉลยแบบทดสอบ ติวสรุปฟิสิกส์ บทที่7 การเคลื่อนที่แนวโค้ง

1:17 ชั่วโมง
โหลดเอกสารที่เมนู หนังสือเรียน