อีเมล์
รหัสผ่าน
 
    เข้าสู่ระบบด้วย


 

 
กำลังโหลดข้อมูล  

เฉลยข้อสอบฟิสิกส์ PAT2
เฉลยข้อสอบฟิสิกส์ PAT2 ปี 64
  • จำนวนชั่วโมงวิดีโอ 3:12 ชั่วโมง
เนื้อหาที่สอน

เฉลยข้อสอบ PAT2 ฟิสิกส์ มี.ค.64 ครั้งที่1

1:42ชั่วโมง
เฉลยข้อ 33 - 40

เฉลยข้อสอบ PAT2 ฟิสิกส์ มี.ค.64 ครั้งที่2

1:30ชั่วโมง
เฉลยข้อ 41 - 48