ฟิสิกส์ วิชาสามัญ ปี60
 อีเมล์
รหัสผ่าน
 
    เข้าสู่ระบบด้วย


 

 
กำลังโหลดข้อมูล  

เฉลยข้อสอบฟิสิกส์ วิชาสามัญ
ฟิสิกส์ วิชาสามัญ ปี60
  • จำนวนชั่วโมงวิดีโอ 2:26 ชั่วโมง
เนื้อหาที่สอน

เฉลยข้อสอบฟิสิกส์ 9วิชาสามัญ60 ครั้งที่1

1:14ชั่วโมง
เฉลยข้อ 1 - 12

เฉลยข้อสอบฟิสิกส์ 9วิชาสามัญ60 ครั้งที่2

1:12ชั่วโมง
เฉลยข้อ 13 - 25

ทดสอบวีดีโอชีววิทยา ม.4