ฟิสิกส์ ม.4 บทที่7 การเคลื่อนที่แนวโค้ง - ฟิสิกส์โกเอก
 อีเมล์
รหัสผ่าน
 
    เข้าสู่ระบบด้วย


 

 
กำลังโหลดข้อมูล  

คอร์สฟิสิกส์ ม.ปลาย (แยกบท)
บทที่7 การเคลื่อนที่แนวโค้ง 800 บาท
  • เข้าเรียนได้  2 เดือน 
  • จำนวนชั่วโมงวิดีโอ 12:21 ชั่วโมง
  • หนังสือเรียน 62 หน้า
 
เรียนเนื้อหาดังนี้

7. การเคลื่อนที่แนวโค้ง (สอนใหม่ปี60)

    1.การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์

        1.แรงและความเร่งของวัตถุที่เคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์

        2.ความเร็วของวัตถุที่เคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์

        3.การกระจัดของวัตถุที่เคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์

        4.สมการที่ใช้ในการคำนวณ

        5.การคำนวณโปรเจกไทล์แบบต่างๆ

            5.1ความเร็วต้นอยู่ในทิศขึ้น

            5.2ความเร็วต้นอยู่ในแนวระดับ

            5.3ความเร็วต้นอยู่ในทิศลง

            5.4สูตรลัด โปรเจกไทล์พื้นราบ

            5.5โปรเจกไทล์บนพื้นเอียง

    2.การเคลื่อนที่เป็นวงกลม

        1.การเคลื่อนที่เป็นวงกลม 

        2.อัตราเร็วของวัตถุที่เคลื่อนที่เป็นวงกลม 

        3.แรงและความเร่งของวัตถุที่เคลื่อนที่เป็นวงกลม

        4.วัตถุที่เคลื่อนที่เป็นวงกลมในแนวราบ

             4.1เคลื่อนที่เป็นวงกลมบนโต๊ะ โดยอาศัยแรงตึงเชือก

             4.2วัตถุที่วางบนจานหมุน

             4.3รถจักรยานยนต์เลี้ยวโค้งถนนราบ, รถยนต์เลี้ยวโค้งถนนราบ

             4.4รถยนต์เลี้ยวโค้งแนวราบ บนทางยกระดับ

             4.5ลูกตุ้มแกว่งเป็นวงกลมแบบฐานกรวย

             4.6การโคจรของดาวเทียม

             4.7แกว่งเป็นวงกลมรูปกรวยประกบ แนวราบ

        5.วัตถุที่เคลื่อนที่เป็นวงกลมในแนวดิ่ง

             5.1วัตถุผูกเชือกแกว่งเป็นวงกลมในแนวดิ่ง

             5.2แกว่งวัตถุให้เคลื่อนที่เป็นส่วนของวงกลม

             5.3วัตถุหรือรถยนต์เคลื่อนที่ขึ้นหรือลงเนินโค้งในแนวดิ่ง

เนื้อหาที่สอน

บทที่7 การเคลื่อนที่แนวโค้ง ครั้งที่1

1.การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์
2:17ชั่วโมง หน้า1-10

บทที่7 การเคลื่อนที่แนวโค้ง ครั้งที่2

1.การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์
2:17ชั่วโมง หน้า11-18

บทที่7 การเคลื่อนที่แนวโค้ง ครั้งที่3

1.การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์
0:45ชั่วโมง หน้า19-21

บทที่7 การเคลื่อนที่แนวโค้ง ครั้งที่4

2.การเคลื่อนที่เป็นวงกลม
2:18ชั่วโมง หน้า31-43

บทที่7 การเคลื่อนที่แนวโค้ง ครั้งที่5

2.การเคลื่อนที่เป็นวงกลม
2:14ชั่วโมง หน้า44-49

บทที่7 การเคลื่อนที่แนวโค้ง ครั้งที่6

2.การเคลื่อนที่เป็นวงกลม
1:11ชั่วโมง หน้า49-52

บทที่7 การเคลื่อนที่แนวโค้ง ครั้งที่7

2.การเคลื่อนที่เป็นวงกลม
1:40ชั่วโมง หน้า56-60

ติวสรุปฟิสิกส์ บทที่7 การเคลื่อนที่แนวโค้ง

1:29ชั่วโมง
โหลดเอกสารที่เมนู หนังสือเรียน

เฉลยแบบทดสอบ ติวสรุปฟิสิกส์ บทที่7 การเคลื่อนที่แนวโค้ง

1:17 ชั่วโมง
โหลดเอกสารที่เมนู หนังสือเรียน