ฟิสิกส์ ม.5 เล่ม1 (60) รวม - ฟิสิกส์โกเอก
 อีเมล์
รหัสผ่าน
 
    เข้าสู่ระบบด้วย


 

 
กำลังโหลดข้อมูล  

คอร์สฟิสิกส์ ม.5 เล่ม1 (หลักสูตรใหม่60)
ฟิสิกส์ ม.5 เล่ม1 (60) รวม (บทที่8, 9, 10 และ11) 1600 บาท
  • เข้าเรียนได้  6 เดือน 
  • จำนวนชั่วโมงวิดีโอ 26:42 ชั่วโมง
  • หนังสือเรียน 172 หน้า
 
ใช้โค้ด "TCAS65" ลด15% (ถึง 31ม.ค.65)
เนื้อหาที่สอน

บทที่8 การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย(60) ครั้งที่1

บทที่8 การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย
2:15ชั่วโมง หน้า63-69

บทที่8 การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย(60) ครั้งที่2

บทที่8 การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย
1:30ชั่วโมง หน้า70-79

บทที่8 การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย(60) ครั้งที่3

บทที่8 การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย
1:01ชั่วโมง หน้า84-88

บทที่9 คลื่น(57) ครั้งที่ 1

1.คลื่นและส่วนประกอบของคลื่น
2:02ชั่วโมง หน้า1-9

บทที่9 คลื่น(57) ครั้งที่ 2

2.การซ้อนทับกันของคลื่น
3.การสะท้อนของคลื่น
2:01ชั่วโมง หน้า11-23

บทที่9 คลื่น(57) ครั้งที่ 3

3.การสะท้อนของคลื่น
4(1)การหักเหของคลื่น
1:44ชั่วโมง หน้า24-36

บทที่9 คลื่น(57) ครั้งที่ 4

4(1)การหักเหของคลื่น
4(2)การแทรกสอดของคลื่น
2:04ชั่วโมง หน้า37-51

บทที่9 คลื่น(57) ครั้งที่ 5

4(2)การแทรกสอดของคลื่น
5.การเลี้ยวเบนของคลื่น
1:31ชั่วโมง หน้า52-63

บทที่10 แสงเชิงคลื่น(57) ครั้งที่ 1

1.การแทรกสอดของคลื่นแสง
0:29ชั่วโมง หน้า111-112

บทที่10 แสงเชิงคลื่น(57) ครั้งที่ 2

1.การแทรกสอดของคลื่นแสง
2.การเลี้ยวเบนของแสง
1:57ชั่วโมง หน้า113-121

บทที่10 แสงเชิงคลื่น(57) ครั้งที่ 3

2.การเลี้ยวเบนของแสง
0:23ชั่วโมง หน้า122-124

บทที่11 แสงเชิงรังสี(56) ครั้งที่1

1.การเคลื่อนที่และอัตราเร็วแสง
2.การสะท้อนของแสง
3.กระจกเงาโค้ง
2:00ชั่วโมง หน้า1-9

บทที่11 แสงเชิงรังสี(56) ครั้งที่2

3.กระจกเงาโค้ง
4.เลนส์บาง
1:54ชั่วโมง หน้า10-17

บทที่11 แสงเชิงรังสี(56) ครั้งที่3

4.เลนส์บาง
5.การหักเหของแสง
1:48ชั่วโมง หน้า17-30

บทที่11 แสงเชิงรังสี(56) ครั้งที่4

5.การหักเหของแสง
1:55ชั่วโมง หน้า30-39

บทที่11 แสงเชิงรังสี(56) ครั้งที่5

6.ทัศนอุปกรณ์
7.ความสว่าง
8.ตาและการมองเห็น
2:08ชั่วโมง หน้า46-60