ฟิสิกส์ ม.4 บทที่2 การเคลื่อนที่แนวตรง - ฟิสิกส์โกเอก
 อีเมล์
รหัสผ่าน
 
    เข้าสู่ระบบด้วย


 

 
กำลังโหลดข้อมูล  

คอร์สฟิสิกส์ ม.ปลาย (แยกบท)
บทที่2 การเคลื่อนที่แนวตรง 600 บาท
  • เข้าเรียนได้  2 เดือน 
  • จำนวนชั่วโมงวิดีโอ 10:37 ชั่วโมง
  • หนังสือเรียน 60 หน้า
 
เรียนเนื้อหาดังนี้

2. การเคลื่อนที่แนวตรง

    1.ปริมาณพื้นฐานของการเคลื่อนที่

        1.ระยะทาง

        2.การกระจัด

        3.อัตราเร็วและความเร็ว

        4.ความเร็วขณะใดขณะหนึ่ง

        5.ความเร่งเป็นปริมาณเวกเตอร์

    2.เครื่องเคาะสัญญาณเวลา

        1.เครื่องเคาะสัญญาณเวลา

        2.สิ่งที่รู้จากแถบกระดาษ

        3.การคำนวณ

    3.กราฟของการเคลื่อนที่

        1.กราฟการกระจัดของวัตถุกับเวลา

        2.กราฟความเร็วของวัตถุกับเวลา

        3.กราฟความเร่งของวัตถุกับเวลา

        4.การแปลงกราฟ การกระจัด – เวลา, ความเร็ว – เวลา, ความเร่ง – เวลา

    4.สมการการเคลื่อนที่แนวตรงด้วยความเร่งคงที่

        1.สมการการเคลื่อนที่แนวตรงด้วยความเร่งคงที่

        2.หลักการใช้สูตรและการกำหนดเครื่องหมาย

        3.ลักษณะโจทย์

    5.การเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง

        1.สมการและลักษณะสำคัญของการเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง

        2.หลักการใช้สูตรและการกำหนดเครื่องหมาย

        3.ลักษณะโจทย์

เนื้อหาที่สอน

บทที่2 การเคลื่อนที่แนวตรง ครั้งที่ 1

1.ปริมาณพื้นฐานของการเคลื่อนที่
1:53ชั่วโมง หน้า1-7

บทที่2 การเคลื่อนที่แนวตรง ครั้งที่ 2

2.เครื่องเคาะสัญญาณเวลา
1:05ชั่วโมง หน้า12-16

บทที่2 การเคลื่อนที่แนวตรง ครั้งที่ 3

3.กราฟของการเคลื่อนที่
2:13ชั่วโมง หน้า20-40

บทที่2 การเคลื่อนที่แนวตรง ครั้งที่ 4

3.กราฟของการเคลื่อนที่
0:25ชั่วโมง หน้า41

บทที่2 การเคลื่อนที่แนวตรง ครั้งที่ 5

4.สมการการเคลื่อนที่แนวตรงด้วยความเร่งคงที่
2:09ชั่วโมง หน้า42-45

บทที่2 การเคลื่อนที่แนวตรง ครั้งที่ 6

4.สมการการเคลื่อนที่แนวตรงด้วยความเร่งคงที่
1:13ชั่วโมง หน้า46-47,59

บทที่2 การเคลื่อนที่แนวตรง ครั้งที่ 7

5.การเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง
1:39ชั่วโมง หน้า50-55

ติวสรุปฟิสิกส์ บทที่2 การเคลื่อนที่แนวตรง

1:14ชั่วโมง
โหลดเอกสารที่เมนู หนังสือเรียน

เฉลยแบบทดสอบ ติวสรุปฟิสิกส์ บทที่2 การเคลื่อนที่แนวตรง

1:23ชั่วโมง
โหลดเอกสารที่เมนู หนังสือเรียน