อีเมล์
รหัสผ่าน
 
    เข้าสู่ระบบด้วย


 

 
กำลังโหลดข้อมูล  

เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย วิชาฟิสิกส์
เฉลยข้อสอบ PAT2ฟิสิกส์ ต.ค.59
  • จำนวนชั่วโมงวิดีโอ 2:20 ชั่วโมง
เนื้อหาที่สอน

เฉลยข้อสอบ PAT2ฟิสิกส์ ต.ค.59 ครั้งที่1

0:54ชั่วโมง
เฉลยข้อ 51 - 58

เฉลยข้อสอบ PAT2ฟิสิกส์ ต.ค.59 ครั้งที่2

0:38ชั่วโมง
เฉลยข้อ 59 - 67

เฉลยข้อสอบ PAT2ฟิสิกส์ ต.ค.59 ครั้งที่3

0:48ชั่วโมง
เฉลยข้อ 68 - 75