ฟิสิกส์ ม.6 บทที่17 ของแข็งและของไหล - ฟิสิกส์โกเอก
 อีเมล์
รหัสผ่าน
 
    เข้าสู่ระบบด้วย


 

 
กำลังโหลดข้อมูล  

คอร์สฟิสิกส์ ม.ปลาย (แยกบท)
บทที่17 ของแข็งและของไหล 1000 บาท
  • เข้าเรียนได้  2 เดือน 
  • จำนวนชั่วโมงวิดีโอ 15:14 ชั่วโมง
  • หนังสือเรียน 70 หน้า
 
เรียนเนื้อหาดังนี้

17. ของแข็งและของไหล

    1.ของแข็งและสภาพยืดหยุ่น

    1.ความดันในของเหลว

        1.ความหนาแน่น 

        2.ความหนาแน่นสัมพัทธ์ 

        3.ความดัน            

        4.ความดันบรรยากาศ 

        5.ความดันเกจ 

        6.ความดันสัมบูรณ์ 

        7.แบรอมิเตอร์ปรอท 

        8.แมนอมิเตอร์ 

        9.หลอดรูปตัวยู 

    2.แรงดันจากของเหลวและกฎของพาสคัล

        1.แรงดันที่ของเหลวกระทำกับภาชนะ 

        2.แรงดันที่ของเหลวกระทำกับก้นภาชนะ 

        3.แรงดันที่ของเหลวกระทำกับด้านข้างภาชนะ 

        4.แรงดันที่ของเหลวกระทำกับด้านข้างภาชนะเอียง 

        5.กฎของพาสคัล 

        6.เครื่องอัดไฮดรอลิก 

    3.หลักของอาร์คีมีดิสและแรงลอยตัว

        1.หลักของอาร์คิมีดีส 

        2.วัตถุลอย

        3.วัตถุจม

    4.ความตึงผิว 

        1.แรงตึงผิว 

        2.การโค้งของผิวของเหลว 

        3.การซึมตามรูเล็ก 

    5.ความหนืด

        1.ความหนืด

        2.แรงหนืด

        3.การปล่อยวัตถุลงในของเหลว

        4.ความเร็วปลายของวัตถุ 

    6.พลศาสตร์ของไหล

        6.1ของไหลในอุดมคติ

        6.2สมการความต่อเนื่อง

        6.3สมการของแบร์นูลลี่

        6.4การประยุกต์ใช้สมการของแบร์นูลลี่

เนื้อหาที่สอน

บทที่17 ของแข็งและของไหล ครั้งที่1

1.ของแข็งและสภาพยืดหยุ่นของของแข็ง
1:55ชั่วโมง หน้า45-51

บทที่17 ของแข็งและของไหล ครั้งที่2

1.ความดันในของเหลว
2:02ชั่วโมง หน้า147-154

บทที่17 ของแข็งและของไหล ครั้งที่3

1.ความดันในของเหลว
2.แรงดันจากของเหลวและกฎของพาสคาล
1:21ชั่วโมง หน้า154-159

บทที่17 ของแข็งและของไหล ครั้งที่4

2.แรงดันจากของเหลวและกฎของพาสคาล
3.หลักของอาร์คีมีดีสและแรงลอยตัว
2:12ชั่วโมง หน้า159-167

บทที่17 ของแข็งและของไหล ครั้งที่5

3.หลักของอาร์คีมีดีสและแรงลอยตัว
1:24ชั่วโมง หน้า167-173

บทที่17 ของแข็งและของไหล ครั้งที่6

3.หลักของอาร์คีมีดีสและแรงลอยตัว
4.ความตึงผิว
2:04ชั่วโมง หน้า174-182

บทที่17 ของแข็งและของไหล ครั้งที่7

5.ความหนืด
0:57ชั่วโมง หน้า183-186

บทที่17 ของแข็งและของไหล ครั้งที่8

6.พลศาสตร์ของไหล
2:02ชั่วโมง หน้า187-194

บทที่17 ของแข็งและของไหล ครั้งที่9

6.พลศาสตร์ของไหล
1:17ชั่วโมง หน้า195-200