ฟิสิกส์ ม.4 บทที่8 การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย - ฟิสิกส์โกเอก
 อีเมล์
รหัสผ่าน
 
    เข้าสู่ระบบด้วย


 

 
กำลังโหลดข้อมูล  

คอร์สฟิสิกส์ ม.ปลาย (แยกบท)
บทที่8 การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย 300 บาท
  • เข้าเรียนได้  2 เดือน 
  • จำนวนชั่วโมงวิดีโอ 4:46 ชั่วโมง
  • หนังสือเรียน 29 หน้า
 
เรียนเนื้อหาดังนี้

8.การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย

        1.ลักษณะการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย

        2.แรงและความเร่งของวัตถุที่เคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย

         3.ความเร็วของวัตถุที่เคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย

        4.สมการความสัมพันธ์ระหว่าง ความเร็ว, ความเร่ง กับการกระจัด

        5.ความสัมพันธ์ระหว่าง การกระจัด, ความเร็ว, และความเร่ง ของ SHM กับเวลา

        6.คาบการแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกาอย่างง่าย

        7.คาบการสั่นของมวลติดสปริง

เนื้อหาที่สอน

บทที่8 การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ครั้งที่1

บทที่8 การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย
2:15ชั่วโมง หน้า63-69

บทที่8 การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ครั้งที่2

บทที่8 การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย
1:30ชั่วโมง หน้า70-79

บทที่8 การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ครั้งที่3

บทที่8 การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย
1:01ชั่วโมง หน้า84-88

ติวสรุปฟิสิกส์ บทที่8 การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย

0:55ชั่วโมง
โหลดเอกสารที่เมนู หนังสือเรียน

เฉลยแบบทดสอบ ติวสรุปฟิสิกส์ บทที่8 การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย

0:52ชั่วโมง
โหลดเอกสารที่เมนู หนังสือเรียน