ฟิสิกส์ ม.5 บทที่13 ไฟฟ้าสถิต - ฟิสิกส์โกเอก
 อีเมล์
รหัสผ่าน
 
    เข้าสู่ระบบด้วย


 

 
กำลังโหลดข้อมูล  

คอร์สฟิสิกส์ ม.ปลาย (แยกบท)
บทที่13 ไฟฟ้าสถิต 900 บาท
  • เข้าเรียนได้  2 เดือน 
  • จำนวนชั่วโมงวิดีโอ 14:41 ชั่วโมง
  • หนังสือเรียน 69 หน้า
 
เรียนเนื้อหาดังนี้

13. ไฟฟ้าสถิต

    1.ประจุไฟฟ้าและการเหนี่ยวนำ

        1.ประจุไฟฟ้า

        2.การทำให้เกิดประจุอิสระบนวัตถุ

        3.การตรวจสอบประจุไฟฟ้า

    2.แรงระหว่างประจุและกฎของคูลอมบ์

    3.สนามไฟฟ้า (E) เนื่องจากจุดประจุ

        1.สนามไฟฟ้า (E) 

        2.แรงที่กระทำกับประจุไฟฟ้าที่วางในบริเวณที่มีสนามไฟฟ้า

        3.จุดสะเทินในสนามไฟฟ้า 

    4.ศักย์ไฟฟ้า (V)

        1.ศักย์ไฟฟ้า (V) 

        2.พลังงานศักย์ไฟฟ้า (Ep

    5.สนามไฟฟ้า (E) และศักย์ไฟฟ้า (V) เนื่องจากแผ่นตัวนำคู่ขนาน

    6.สนามไฟฟ้า (E) และศักย์ไฟฟ้า (V) เนื่องจากตัวนำทรงกลมกลวง

        1.สนามไฟฟ้า (E) เนื่องจากทรงกลมตัวนำ

        2.ศักย์ไฟฟ้า (V) เนื่องจากทรงกลมตัวนำ

    7.งานในการย้ายประจุไฟฟ้า

        1.งานในการย้ายประจุ  จากจุดที่ 1 ไปยังจุดที่ 2

        2.งานในการย้ายประจุ  จากระยะอนันต์มาไว้ที่จุด A

        3.งานในการนำประจุจากอนันต์มาเรียงเป็นรูปต่าง ๆ

        4.งานในการย้ายประจุในสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอ (แผ่นตัวนำคู่ขนาน)

        5.การเร่งประจุไฟฟ้าด้วยความต่างศักย์

    8.ตัวเก็บประจุและความจุ

        1.ตัวเก็บประจุ 

        2.ความจุไฟฟ้า 

        3.ความจุไฟฟ้าของตัวนำทรงกลม

        4.วงจรตัวเก็บประจุ

        5.พลังงานสะสมในตัวเก็บประจุ

    9.การถ่ายเทประจุ

        1.การถ่ายเทประจุ 

        2.ทรงกลมตัวนำ 2 ตัว สัมผัสกัน

        3.ตัวเก็บประจุ  2 ตัว ต่อเข้าด้วยกัน

เนื้อหาที่สอน

บทที่13 ไฟฟ้าสถิต ครั้งที่ 1

1.ประจุไฟฟ้าและการเหนี่ยวนำ
1:57ชั่วโมง หน้า1-9

บทที่13 ไฟฟ้าสถิต ครั้งที่ 2

2.แรงระหว่างประจุและกฎของคูลอมบ์
2:06ชั่วโมง หน้า11-15

บทที่13 ไฟฟ้าสถิต ครั้งที่ 3

3.สนามไฟฟ้าเนื่องจากจุดประจุ
4.ศักย์ไฟฟ้า
2:10ชั่วโมง หน้า18-27

บทที่13 ไฟฟ้าสถิต ครั้งที่ 4

5.สนามไฟฟ้าจากแผ่นตัวนำคู่ขนาน
2:06ชั่วโมง หน้า28-39

บทที่13 ไฟฟ้าสถิต ครั้งที่ 5

6.สนามไฟฟ้าจากตัวนำทรงกลม
7.งานในการย้ายประจุไฟฟ้า
1:43ชั่วโมง หน้า40-47

บทที่13 ไฟฟ้าสถิต ครั้งที่ 6

8.ตัวเก็บประจุและความจุไฟฟ้า
1:54ชั่วโมง หน้า48-57

บทที่13 ไฟฟ้าสถิต ครั้งที่ 7

9.การถ่ายเทประจุ
2:05ชั่วโมง หน้า57-65

บทที่13 ไฟฟ้าสถิต ครั้งที่ 8

0:40ชั่วโมง หน้า65-69

ติวสรุปฟิสิกส์ บทที่13 ไฟฟ้าสถิต

1:44ชั่วโมง
โหลดเอกสารที่เมนู หนังสือเรียน

เฉลยแบบทดสอบ ติวสรุปฟิสิกส์ บทที่13 ไฟฟ้าสถิต

1:26ชั่วโมง
โหลดเอกสารที่เมนู หนังสือเรียน