เฉลยข้อสอบ สอวน. - ฟิสิกส์โกเอก
 อีเมล์
รหัสผ่าน
 
    เข้าสู่ระบบด้วย


 

 
กำลังโหลดข้อมูล  

คอร์สฝึกทำข้อสอบ สอวน. ฟิสิกส์
ฝึกทำข้อสอบ สอวน. ฟิสิกส์ 3500 บาท
  • เข้าเรียนได้  1 ปี 
  • จำนวนชั่วโมงวิดีโอ 50:00 ชั่วโมง
  • หนังสือเรียน 256 หน้า
 
คอร์สฝึกทำข้อสอบ สอวน. ฟิสิกส์

ฝึกทำข้อสอบฟิสิกส์โอลิมปิก ปี 38-51
ฝึกทำข้อสอบ สอวน. ปี 50-65
วิเคราะห์ข้อสอบและฝึกให้นักเรียนคุ้นเคยกับข้อสอบจริง

เปิดเทอมนี้ ใช้โค้ด "STARTS" ลด20% (ถึง 31 พ.ค. 67)
--------------------------------------------------------

เรียนเนื้อหาดังนี้

หนังสือ "ฟิสิกส์ENT เฉลยข้อสอบ สอวน."

เฉลยข้อสอบวิชาฟิสิกส์ สอวน. แยกบท

    บทนำ (การวิเคราะห์หน่วย

    1.การเคลื่อนที่แนวตรง

    2.แรงและกฎการเคลื่อนที่

    3.1สมดุลกล

    3.2การขยายตัวเชิงเส้น

    4.งานและพลังงาน

    5.โมเมนตัมและการชน

    6.1การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์

    6.2การเคลื่อนที่เป็นวงกลม

    6.3การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย

    8.คลื่นกล

    9.เสียง

    10.แสงและทัศนอุปกรณ์

    11.แสงเชิงฟิสิกส์

    12.ของไหล

    13.ความร้อนและทฤษฎีจลน์ของแก็ส

    14.ไฟฟ้าสถิต

    15.ไฟฟ้ากระแส

    16.แม่เหล็กไฟฟ้า

    19.ฟิสิกส์นิวเคลียร์

เฉลยข้อสอบวิชาฟิสิกส์ สอวน. ปีล่าสุด

    1.ข้อสอบฟิสิกส์ สอวน.65

    2.ข้อสอบฟิสิกส์ สอวน.64

    3.ข้อสอบฟิสิกส์ สอวน.63

    4.ข้อสอบฟิสิกส์ สอวน.62

    5.ข้อสอบฟิสิกส์ สอวน.61

    6.ข้อสอบฟิสิกส์ สอวน.60

เฉลยข้อสอบวิชาฟิสิกส์ 9วิชาสามัญ ปีล่าสุด

    1.ข้อสอบฟิสิกส์ 9วิชาสามัญ ปี62

    2.ข้อสอบฟิสิกส์ PAT2 ปี62

    3.ข้อสอบฟิสิกส์ PAT2 ปี61
เนื้อหาที่สอน

ฝึกทำข้อสอบ สอวน. ครั้งที่1

0.บทนำ (การวิเคระห์หน่วย)
0:41ชั่วโมง หน้า1-3

ฝึกทำข้อสอบ สอวน. ครั้งที่2

1.การเคลื่อนที่แนวตรง
0:57ชั่วโมง หน้า4-7

ฝึกทำข้อสอบ สอวน. ครั้งที่3

2.แรงและกฎการเคลื่อนที่#1
1:11ชั่วโมง หน้า8-12

ฝึกทำข้อสอบ สอวน. ครั้งที่4

2.แรงและกฎการเคลื่อนที่#2
0:50ชั่วโมง หน้า13-16

ฝึกทำข้อสอบ สอวน. ครั้งที่5

3.สมดุลกลและการขยายตัวเชิงเสัน
1:43ชั่วโมง หน้า17-23

ฝึกทำข้อสอบ สอวน. ครั้งที่6

4.งานและพลังงาน
1:16ชั่วโมง หน้า24-28

ฝึกทำข้อสอบ สอวน. ครั้งที่7

5.โมเมนตัมและการชน
1:49ชั่วโมง หน้า29-35

ฝึกทำข้อสอบ สอวน. ครั้งที่8

6.1การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์
2:00ชั่วโมง หน้า36-40

ฝึกทำข้อสอบ สอวน. ครั้งที่9

6.2การเคลื่อนที่เป็นวงกลม
1:12ชั่วโมง หน้า41-45

ฝึกทำข้อสอบ สอวน. ครั้งที่10

6.3การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย
0:50ชั่วโมง หน้า46-48

ฝึกทำข้อสอบ สอวน. ครั้งที่11

8.คลื่นกล
0:50ชั่วโมง หน้า49-52

ฝึกทำข้อสอบ สอวน. ครั้งที่12

9.เสียง
1:15ชั่วโมง หน้า53-59

ฝึกทำข้อสอบ สอวน. ครั้งที่13

10.แสงและทัศนอุปกรณ์
1:24ชั่วโมง หน้า60-66

ฝึกทำข้อสอบ สอวน. ครั้งที่14

10.2แสงและทัศนอุปกรณ์
1:28ชั่วโมง หน้า67-72

ฝึกทำข้อสอบ สอวน. ครั้งที่15

11.แสงเชิงฟิสิกส์
1:00ชั่วโมง หน้า73-75

ฝึกทำข้อสอบ สอวน. ครั้งที่16

12.1ของไหล
1:35ชั่วโมง หน้า76-82

ฝึกทำข้อสอบ สอวน. ครั้งที่17

12.2ของไหล
1:12ชั่วโมง หน้า83-86

ฝึกทำข้อสอบ สอวน. ครั้งที่18

13.ความร้อนและแก๊สฯ
1:50ชั่วโมง หน้า87-95

ฝึกทำข้อสอบ สอวน. ครั้งที่19

14.1ไฟฟ้าสถิต
1:40ชั่วโมง หน้า96-102

ฝึกทำข้อสอบ สอวน. ครั้งที่20

14.2ไฟฟ้าสถิต
1:11ชั่วโมง หน้า103-107

ฝึกทำข้อสอบ สอวน. ครั้งที่21

14.3ไฟฟ้าสถิต
1:05ชั่วโมง หน้า107-111

ฝึกทำข้อสอบ สอวน. ครั้งที่22

15.1ไฟฟ้ากระแส
1:26ชั่วโมง หน้า112-117

ฝึกทำข้อสอบ สอวน. ครั้งที่23

15.2ไฟฟ้ากระแส
1:48ชั่วโมง หน้า118-123

ฝึกทำข้อสอบ สอวน. ครั้งที่24

16.1แม่เหล็กไฟฟ้า
1:07ชั่วโมง หน้า124-128

ฝึกทำข้อสอบ สอวน. ครั้งที่25

16.2แม่เหล็กไฟฟ้า
1:19ชั่วโมง หน้า129-133

ฝึกทำข้อสอบ สอวน. ครั้งที่26

16.2แม่เหล็กไฟฟ้า
0:25ชั่วโมง หน้า134-136

*อัพเดท* เฉลยข้อสอบฟิสิกส์ สอวน.64 EP1

1:09ชั่วโมง หน้า 1-6
*ดาวน์โหลดข้อสอบ ที่เมนูหนังสือเรียน

*อัพเดท* เฉลยข้อสอบฟิสิกส์ สอวน.64 EP2

1:13ชั่วโมง หน้า 6-11
*ดาวน์โหลดข้อสอบ ที่เมนูหนังสือเรียน

*อัพเดท* เฉลยข้อสอบฟิสิกส์ สอวน.64 EP3

1:24ชั่วโมง หน้า 11-16
*ดาวน์โหลดข้อสอบ ที่เมนูหนังสือเรียน

*อัพเดท* เฉลยข้อสอบฟิสิกส์ สอวน.65 EP1

1:08ชั่วโมง หน้า 21-26
*ดาวน์โหลดข้อสอบ ที่เมนูหนังสือเรียน

*อัพเดท* เฉลยข้อสอบฟิสิกส์ สอวน.65 EP2

0:56ชั่วโมง หน้า 27-31
*ดาวน์โหลดข้อสอบ ที่เมนูหนังสือเรียน

*อัพเดท* เฉลยข้อสอบฟิสิกส์ สอวน.65 EP3

1:10ชั่วโมง หน้า 31-37
*ดาวน์โหลดข้อสอบ ที่เมนูหนังสือเรียน

27 เฉลยข้อสอบฟิสิกส์ สอวน.63 ครั้งที่1

1:17ชั่วโมง หน้า139-144

28 เฉลยข้อสอบฟิสิกส์ สอวน.63 ครั้งที่2

1:54ชั่วโมง หน้า145-150

29 เฉลยข้อสอบฟิสิกส์ สอวน.63 ครั้งที่3

1:12ชั่วโมง หน้า151-154

30 เฉลยข้อสอบฟิสิกส์ สอวน.62 ครั้งที่1

1:08ชั่วโมง หน้า157-161

31 เฉลยข้อสอบฟิสิกส์ สอวน.62 ครั้งที่2

1:36ชั่วโมง หน้า162-167

32 เฉลยข้อสอบฟิสิกส์ สอวน.62 ครั้งที่3

1:09ชั่วโมง หน้า167-171

33 เฉลยข้อสอบฟิสิกส์ สอวน.61 ครั้งที่1

1:20ชั่วโมง หน้า175-179

34 เฉลยข้อสอบฟิสิกส์ สอวน.61 ครั้งที่2

1:09ชั่วโมง หน้า180-184

35 เฉลยข้อสอบฟิสิกส์ สอวน.61 ครั้งที่3

1:22ชั่วโมง หน้า185-189

36 เฉลยข้อสอบฟิสิกส์ สอวน.60 ครั้งที่1

1:25ชั่วโมง หน้า193-197

37 เฉลยข้อสอบฟิสิกส์ สอวน.60 ครั้งที่2

1:32ชั่วโมง หน้า198-202

38 เฉลยข้อสอบฟิสิกส์ สอวน.60 ครั้งที่3

1:26ชั่วโมง หน้า203-207

39 เฉลยข้อสอบฟิสิกส์ 9วิชาสามัญุ62 ครั้งที่1

1:17ชั่วโมง หน้า211-216

40 เฉลยข้อสอบฟิสิกส์ 9วิชาสามัญุ62 ครั้งที่2

1:01ชั่วโมง หน้า217-220

41 เฉลยข้อสอบฟิสิกส์ 9วิชาสามัญุ62 ครั้งที่3

1:19ชั่วโมง หน้า221-224

42 เฉลยข้อสอบฟิสิกส์ PAT2ก.พ.62 ครั้งที่1

1:21ชั่วโมง หน้า227-233

43 เฉลยข้อสอบฟิสิกส์ PAT2ก.พ.62 ครั้งที่2

1:12ชั่วโมง หน้า233-240

44 เฉลยข้อสอบฟิสิกส์ PAT2ก.พ.61 ครั้งที่1

1:37ชั่วโมง หน้า243-246

45 เฉลยข้อสอบฟิสิกส์ PAT2ก.พ.61 ครั้งที่2

1:29ชั่วโมง หน้า247-251

46 เฉลยข้อสอบฟิสิกส์ PAT2ก.พ.61 ครั้งที่3

1:19ชั่วโมง หน้า252-255