ฟิสิกส์ ม.4 บทที่5 งานและพลังงาน - ฟิสิกส์โกเอก
 อีเมล์
รหัสผ่าน
 
    เข้าสู่ระบบด้วย


 

 
กำลังโหลดข้อมูล  

คอร์สฟิสิกส์ ม.ปลาย (แยกบท)
บทที่5 งานและพลังงาน 700 บาท
  • เข้าเรียนได้  2 เดือน 
  • จำนวนชั่วโมงวิดีโอ 10:46 ชั่วโมง
  • หนังสือเรียน 63 หน้า
 
เรียนเนื้อหาดังนี้

5. งานและพลังงาน

    1.งาน

        1.งานของแรงคงที่

        2.งานของแรงไม่คงที่

        3.การคำนวณหาแรงและการกระจัด

    2.กำลัง

    3.พลังงาน

        1.พลังงานจลน์

        2.พลังงานศักย์โน้มถ่วง

        3.พลังงานศักย์ยืดหยุ่น

    4.การอนุรักษ์พลังงานกล

        4.1กฎอนุรักษ์พลังงานเมื่อไม่มีแรงภายนอกมากระทำกับวัตถุ 

        4.2กฎอนุรักษ์พลังงานเมื่อมีแรงภายนอกมากระทำกับวัตถุ

        4.3งานที่ต้องทำในการย้ายวัตถุจากจุดที่ 1 ไปยังจุดที่ 2

    5.การประยุกต์กฎอนุรักษ์พลังงานกล

        1.การเคลื่อนที่เป็นวงกลมในระนาบดิ่ง 

        2.การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย

        3.การต่อสปริง

     6.เครื่องกล

เนื้อหาที่สอน

บทที่5 งานและพลังงาน ครั้งที่1

1.งาน
1:54ชั่วโมง หน้า1-7

บทที่5 งานและพลังงาน ครั้งที่2

2.กำลัง
3.พลังงาน
4.กฎอนุรักษ์พลังงาน
2:04ชั่วโมง หน้า8-21

บทที่5 งานและพลังงาน ครั้งที่3

4.กฎอนุรักษ์พลังงาน
2:07ชั่วโมง หน้า22-33

บทที่5 งานและพลังงาน ครั้งที่4

4.กฎอนุรักษ์พลังงาน
1:50ชั่วโมง หน้า33-41

บทที่5 งานและพลังงาน ครั้งที่5

5.การประยุกต์กฎอนุรักษ์พลังงาน
6.เครื่องกล
1:57ชั่วโมง หน้า48-60

บทที่5 งานและพลังงาน ครั้งที่6

6.เครื่องกล
0:27ชั่วโมง หน้า61

บทที่5 งานและพลังงาน ครั้งที่7

5.การประยุกต์กฎอนุรักษ์พลังงาน
(3.การต่อสปริง)
0:27ชั่วโมง หน้า50-52

ติวสรุปฟิสิกส์ บทที่5 งานและพลังงาน

0:42ชั่วโมง
โหลดเอกสารที่เมนู หนังสือเรียน

เฉลยแบบทดสอบ ติวสรุปฟิสิกส์ บทที่5 งานและพลังงาน

0:48 ชั่วโมง
โหลดเอกสารที่เมนู หนังสือเรียน