ติวสรุปฟิสิกส์#61 เน้นที่ออกสอบล่าสุด
 อีเมล์
รหัสผ่าน
    เข้าสู่ระบบด้วย


 

 
กำลังโหลดข้อมูล  
ติวสรุปฟิสิกส์ฟรี 9วิชาสามัญ, สอบตรง, PAT2
ติวสรุปฟิสิกส์#61 เน้นที่ออกสอบล่าสุด
  • จำนวนชั่วโมงวิดีโอ 05:47 ชั่วโมง
เนื้อหาที่สอน

ติวสรุปฟิสิกส์#61 ครั้งที่1 กลศาสตร์

-การปล่อยวัตถุในแนวดิ่ง
-อัตราการเปลี่ยนแปลงสัมพันธ์ (related rate)
-ปล่อยวัตถุเคลื่อนลงพื้นเอียง
-สมดุลของแรงตึงเชือก
-กฎอนุรักษ์พลังงาน
-กฎอนุรักษ์โมเมนตัม
3:02ชั่วโมง

ติวสรุปฟิสิกส์#61 ครั้งที่2 การเคลื่อนที่แบบต่างๆ

-การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์
-การเคลื่อนที่เป็นวงกลมแนวดิ่ง
-คาบของการสั่นแบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย
-แรงตึงผิวของฟองสบู่
-พลศาสตร์ของไหล น้ำไหลออกจากถัง
-สนามไฟฟ้าแผ่นคู่ขนาน
-พลังงานศักย์ไฟฟ้าของกลุ่มประจุ
-งานในการย้ายประจุไฟฟ้า
2:45ชั่วโมง