ฟิสิกส์ วิชาสามัญ ปี61
 อีเมล์
รหัสผ่าน
 
    เข้าสู่ระบบด้วย


 

 
กำลังโหลดข้อมูล  

เฉลยข้อสอบฟิสิกส์ วิชาสามัญ
ฟิสิกส์ วิชาสามัญ ปี61
  • จำนวนชั่วโมงวิดีโอ 3:51 ชั่วโมง
เนื้อหาที่สอน

เฉลยข้อสอบฟิสิกส์ 9วิชาสามัญ61 ครั้งที่1

1:19ชั่วโมง
เฉลยข้อ 1 - 8

เฉลยข้อสอบฟิสิกส์ 9วิชาสามัญ61 ครั้งที่2

1:31ชั่วโมง
เฉลยข้อ 9 - 17

เฉลยข้อสอบฟิสิกส์ 9วิชาสามัญ61 ครั้งที่3

1:01ชั่วโมง
เฉลยข้อ 18 - 25