ฝึกทำข้อสอบฟิสิกส์เข้า ม.4 MWIT + TU
 อีเมล์
รหัสผ่าน
 
    เข้าสู่ระบบด้วย


 

 
กำลังโหลดข้อมูล  

คอร์สฟิสิกส์ ม.ต้น
ติวสรุปฟิสิกส์ ม.ต้น ฝึกทำข้อสอบฟิสิกส์เข้า MWIT , TU 2900 บาท
  • เข้าเรียนได้  1 ปี 
  • จำนวนชั่วโมงวิดีโอ 36:00 ชั่วโมง
  • หนังสือเรียน 204 หน้า
 
ติวสรุปเนื้อหาฟิสิกส์ ม.ต้น
ฝึกทำข้อสอบเข้า ม.4 MWIT + TU

1.พลังงานความร้อน 
2.การเคลื่อนที่แนวตรง
3.แรงในชีวิตประจำวัน
4.งานและพลังงาน
5.คลื่น
6.ภาพจากกระจกโค้งและเลนส์
7.พลังงานไฟฟ้า
เนื้อหาที่สอน

ติวสรุปฟิสิกส์ ม.ต้น EP1

1.พลังงานความร้อน
1:51ชั่วโมง หน้า1-13

ติวสรุปฟิสิกส์ ม.ต้น EP2

1.พลังงานความร้อน
0:45ชั่วโมง หน้า14-17

ติวสรุปฟิสิกส์ ม.ต้น EP3

2.การเคลื่อนที่แนวตรง
2.1ระยะทางและการกระจัด
2.2อัตราเร็วและความเร็ว
2.3ความเร่ง
0:31ชั่วโมง หน้า18-22

ติวสรุปฟิสิกส์ ม.ต้น EP4

2.3ความเร่ง
1:23ชั่วโมง หน้า23-31

ติวสรุปฟิสิกส์ ม.ต้น EP5

2.4กราฟของการเคลื่อนที่ของวัตถุ
1:54ชั่วโมง หน้า32-39

ติวสรุปฟิสิกส์ ม.ต้น EP6

2.5สมการการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงตัว
2.6การตกแบบเสรี
1:50ชั่วโมง หน้า40-48

ติวสรุปฟิสิกส์ ม.ต้น EP7

3.แรงในชีวิตประจำวัน
3.1กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
1:45ชั่วโมง หน้า49-59

ติวสรุปฟิสิกส์ ม.ต้น EP8

3.2แรงต่างๆที่กระทำกับวัตถุ
1:43ชั่วโมง หน้า60-70

ติวสรุปฟิสิกส์ ม.ต้น EP9

3.2แรงต่างๆที่กระทำกับวัตถุ
2:02ชั่วโมง หน้า71-82

ติวสรุปฟิสิกส์ ม.ต้น EP10

3.2แรงต่างๆที่กระทำกับวัตถุ
2:02ชั่วโมง หน้า83-96

ติวสรุปฟิสิกส์ ม.ต้น EP11

4.งานและพลังงาน
1:46ชั่วโมง หน้า97-105

ติวสรุปฟิสิกส์ ม.ต้น EP12

4.5เครื่องกล
1:49ชั่วโมง หน้า106-119

ติวสรุปฟิสิกส์ ม.ต้น EP13

5.คลื่น
1:52ชั่วโมง หน้า120-128

ติวสรุปฟิสิกส์ ม.ต้น EP14

6.ภาพจากกระจกโค้งและเลนส์
1:43ชั่วโมง หน้า128-138

ติวสรุปฟิสิกส์ ม.ต้น EP15

6.ภาพจากกระจกโค้งและเลนส์
1:41ชั่วโมง หน้า138-148

ติวสรุปฟิสิกส์ ม.ต้น EP16

7.พลลังานไฟฟ้า
1:29ชั่วโมง หน้า149-155

ติวสรุปฟิสิกส์ ม.ต้น EP17

7.พลังงานไฟฟ้า
1:51ชั่วโมง หน้า155-163

ติวสรุปฟิสิกส์ ม.ต้น EP18

7.พลังงานไฟฟ้า
1:47ชั่วโมง หน้า163-170

ติวสรุปฟิสิกส์ ม.ต้น EP19

7.พลังงานไฟฟ้า
1:10ชั่วโมง หน้า171-177

ติวสรุปฟิสิกส์ ม.ต้น EP20

ข้อสอบเข้า MWIT, TU ชุดที่ 1
2:10ชั่วโมง หน้า178-189

ติวสรุปฟิสิกส์ ม.ต้น EP21

ข้อสอบเข้า MWIT, TU ชุดที่ 2
2:22ชั่วโมง หน้า190-203