อีเมล์
รหัสผ่าน
 
    เข้าสู่ระบบด้วย


 

 
กำลังโหลดข้อมูล  

ทดลองเรียน ฟิสิกส์ ม.4 ม.5 ม.6
ทดลองเรียน คอร์สฟิสิกส์ ม.5 เทอม1
  • จำนวนชั่วโมงวิดีโอ 4:59 ชั่วโมง
เนื้อหาที่สอน

ฟิสิกส์ ม.5 บทที่9 คลื่นกล (ปี57) ครั้งที่ 1

1.คลื่นและส่วนประกอบของคลื่น
2:02ชั่วโมง หน้า1-9

ฟิสิกส์ ม.5 บทที่10 เสียง (ปี57) ครั้งที่ 1

1.เสียงและสมบัติของเสียง
0:28ชั่วโมง หน้า1-3

ฟิสิกส์ ม.5 บทที่11 แสงและทัศนอุปกรณ์ (ปี56) ครั้งที่1

1.การเคลื่อนที่และอัตราเร็วแสง
2.การสะท้อนของแสง
3.กระจกเงาโค้ง
2:00ชั่วโมง หน้า1-9

ฟิสิกส์ ม.5 บทที่12 แสงเชิงฟิสิกส์ (ปี57) ครั้งที่ 1

1.การแทรกสอดของคลื่นแสง
0:29ชั่วโมง หน้า111-112