สมัครสมาชิก - ฟิสิกส์โกเอก
 อีเมล์
รหัสผ่าน
 
    เข้าสู่ระบบด้วย


 

 
กำลังโหลดข้อมูล  

สมัครสมาชิก


"สมัครสมาชิก" หรือ "เข้าสู่ระบบ" เพื่อสมัครเรียน เข้าเรียนบทฟรีได้ที่ "ห้องเรียนฟรี"

ชื่อ: *
กรุณาระบุข้อมูล
นามสกุล: *
กรุณาระบุข้อมูล
วันเกิด:
โรงเรียน:
จังหวัด:
หมายเลขมือถือ:
อีเมล์:*
กรุณาระบุข้อมูล
รูปแบบอีเมล์ไม่ถูกต้อง
ยืนยันอีเมล์:*
กรุณาระบุข้อมูล
รูปแบบอีเมล์ไม่ถูกต้อง
กรุณาระบุอีเมล์ทั้งสองให้ตรงกัน
รหัสผ่าน:*
กรุณาระบุข้อมูล
กรุณาระบุรหัสผ่านความยาวมากกว่า 6 ตัวอักษร
ยืนยันรหัสผ่าน:*
กรุณาระบุข้อมูล
กรุณาระบุรหัสผ่านทั้งสองให้ตรงกัน
รหัสตรวจสอบ:*
กรุณาระบุข้อมูล
รหัสตรวจสอบไม่ถูกต้อง
 
กรุณาระบุข้อมูล

กำลังโหลดข้อมูล  


เงื่อนไขการสมัครสมาชิก

  1. www.physicskoake.com เป็นเว็บไซต์สอนวิชาฟิสิกส์ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกวดวิชาฟิสิกส์ออนไลน์ โปรแกรมมีวัตถุประสงค์ที่จะให้สมาชิกมีความสะดวกในการเรียนผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งสมาชิกสามารถเข้าใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง สื่อการเรียนที่เป็นวีดีโอและเอกสารประกอบการเรียนเป็นไปตามเงื่อนไขการให้บริการของเว็บไซด์ www.physicskoake.com

  2. เมื่อเป็นสมาชิก www.physicskoake.com แล้ว สมาชิกสามารถเรียนวิชาฟิสิกส์ฟรีได้ในบทที่ทาง www.physicskoake.com กำหนด
  3. สมาชิกสามารถลงทะเบียนเรียนในบทอื่นๆ ได้ โดยการโอนเงินค่าลงทะเบียนผ่านทางบัญชีธนาคาร ระยะเวลาในการเรียน อัตราค่าเรียน เป็นไปตามที่ทาง www.physicskoake.com กำหนด
  4. ข้อมูลวีดีโอและเอกสารประกอบการเรียนทั้งหมดใน www.physicskoake.com เป็นสิขสิทธิ์ของ www.physicskoake.com (นายเอกนันท์ ตั้งธีระสุนันท์) การเผยแพร่ ทำซ้ำ โดยมิได้รับอนุญาติมีความผิดตามกฏหมายลิขสิทธิ์และกฏหมายว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
  5. ข้อกำหนดและนโยบายของ www.physicskoake.com สามารถเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของ www.physicskoake.com โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า