ข้อสอบฟิสิกส์ ม.อ.58 (สอบตรง)
 อีเมล์
รหัสผ่าน
 
    เข้าสู่ระบบด้วย


 

 
กำลังโหลดข้อมูล  

เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย วิชาฟิสิกส์
เฉลยข้อสอบฟิสิกส์(สอบตรง) ม.อ.58
  • จำนวนชั่วโมงวิดีโอ 3:11 ชั่วโมง
เนื้อหาที่สอน

เฉลยข้อสอบฟิสิกส์(สอบตรง) ม.อ.58 ครั้งที่1

0:33ชั่วโมง
เฉลยข้อ 1 - 4

เฉลยข้อสอบฟิสิกส์(สอบตรง) ม.อ.58 ครั้งที่2

0:45ชั่วโมง
เฉลยข้อ 5 - 10

เฉลยข้อสอบฟิสิกส์(สอบตรง) ม.อ.58 ครั้งที่3

0:38ชั่วโมง
เฉลยข้อ 11 - 18

เฉลยข้อสอบฟิสิกส์(สอบตรง) ม.อ.58 ครั้งที่4

0:34ชั่วโมง
เฉลยข้อ 19 - 25