สอบถามโกเอก
 อีเมล์
รหัสผ่าน
 
    เข้าสู่ระบบด้วย


 

 
กำลังโหลดข้อมูล  

ติดต่อสอบถาม

ข้อความ : *

กรุณาระบุข้อมูล

ชื่อ : *

กรุณาระบุข้อมูล

นามสกุล : *

กรุณาระบุข้อมูล

อีเมล์ : *

กรุณาระบุข้อมูล

รูปแบบอีเมล์ไม่ถูกต้อง

ยืนยันอีเมล์ : *

กรุณาระบุข้อมูล

รูปแบบอีเมล์ไม่ถูกต้อง

กรุณาระบุอีเมล์ทั้งสองให้ตรงกัน

โทรศัพท์ : 

 
เปลี่ยนรหัสตรวจสอบ

รหัสตรวจสอบ : *

กรุณาระบุข้อมูล

รหัสตรวจสอบไม่ถูกต้อง

คำถามที่พบบ่อย

ขั้นตอนการเข้าเรียน

ขั้นที่ 1.ลงทะเบียนเรียน ให้นักเรียนลงทะเบียนเรียนในบทที่ต้องการ โดยที่นักเรียนสามารถเลือก พิมพ์หนังสือเรียนเอง หรือ เลือกซื้อหนังสือได้

ขั้นที่ 2.แจ้งโอนเงิน  เมื่อนักเรียนทำการโอนเงินเรียนร้อยแล้วให้แจ้งโอนเงิน  โดยเลือกจากรายการที่ได้ลงทะเบียนไว้  

ขั้นที่ 3.เมื่อทาง www.physicskoake.com ทำการตรวจสอบความถูกต้องแล้ว นักเรียนสามารถเข้าเรียนได้ที่ "เข้าห้องเรียน"