ฟิสิกส์ ม.5 บทที่11 แสงเชิงรังสี - ฟิสิกส์โกเอก
 อีเมล์
รหัสผ่าน
 
    เข้าสู่ระบบด้วย


 

 
กำลังโหลดข้อมูล  

คอร์สฟิสิกส์ ม.ปลาย (แยกบท)
บทที่11 แสงเชิงรังสี 800 บาท
  • เข้าเรียนได้  2 เดือน 
  • จำนวนชั่วโมงวิดีโอ 12:00 ชั่วโมง
  • หนังสือเรียน 62 หน้า
 
เรียนเนื้อหาดังนี้

11. แสงเชิงรังสี

    1.การเคลื่อนที่และอัตราเร็วของแสง

    2.การสะท้อนของแสง

        1.กฎการสะท้อน  

        2.การหมุนกระจก 

        3.กระจกเงาราบ

    3.กระจกเงาโค้ง

        1.ภาพที่เกิดจากกระจกเงาโค้ง

        2.สมการที่ใช้ในการคำนวณ

        3.สรุปภาพที่เกิดจากกระจกเว้าและกระจกนูน

    4.เลนส์บาง

        1.ภาพที่เกิดจากเลนส์นูนและเลนส์เว้า

        2.สมการที่ใช้ในการคำนวณ

        3.สรุปภาพที่เกิดจาก  เลนส์นูนและเลนส์เว้า

        4.การเกิดรังสีขนาน

    5.การหักเหของแสง

        1.การหักเหของแสง  

        2.ดัชนีการหักเหของตัวกลาง

        3.กฎของ Snell 

        4.มุมวิกฤตและการสะท้อนกลับหมด

        5.ลึกจริงลึกปรากฏ

    6.ทัศนอุปกรณ์

        1.กล้องจุลทรรศน์

        2.กล้องโทรทรรศน์

    7.ความสว่าง

    8.ตาและการมองเห็น

        1.สายตาสั้น (Myopia)

        2.สายตายาว (Hyperpia)

        3.การมองเห็นสี

เนื้อหาที่สอน

บทที่11 แสงเชิงรังสี(วีดีโอใหม่) ตอนที่1

**วีดีโอ สอนใหม่ปี65
ครูทยอยอัพเดทให้นะครับ

1.การเคลื่อนที่และอัตราเร็วแสง
2.การสะท้อนของแสง
2:04ชั่วโมง หน้า1-7

บทที่11 แสงเชิงรังสี(วีดีโอใหม่) ตอนที่2

3.กระจกเงาโค้ง
2:16ชั่วโมง หน้า9-14

บทที่11 แสงเชิงรังสี(วีดีโอใหม่) ตอนที่3

4.เลนส์บาง
2:26ชั่วโมง หน้า17-24

บทที่11 แสงเชิงรังสี(วีดีโอใหม่) ตอนที่4

5.การหักเหของแสง
1:41ชั่วโมง หน้า30-35

บทที่11 แสงเชิงรังสี(วีดีโอใหม่) ตอนที่5

5.การหักเหของแสง
6.ทัศนอุปกรณ์
1:53ชั่วโมง หน้า36-48

บทที่11 แสงเชิงรังสี(วีดีโอใหม่) ตอนที่6

7.ความสว่าง
8.ตาและการมองเห็น
2:04ชั่วโมง หน้า50-62

ติวสรุปฟิสิกส์ บทที่11 แสงเชิงรังสี

1:25 ชั่วโมง
โหลดเอกสารที่เมนู หนังสือเรียน

เฉลยแบบทดสอบ ติวสรุปฟิสิกส์ บทที่11 แสงเชิงรังสี

1:24 ชั่วโมง
โหลดเอกสารที่เมนู หนังสือเรียน