ฟิสิกส์Entrance - ฟิสิกส์โกเอก
 อีเมล์
รหัสผ่าน
 
    เข้าสู่ระบบด้วย


 

 
กำลังโหลดข้อมูล  

ทดลองเรียน คอร์สฟิสิกส์ ENTRANCE
ทดลองเรียน คอร์สฟิสิกส์ ENTRANCE
  • จำนวนชั่วโมงวิดีโอ 5:30 ชั่วโมง
เนื้อหาที่สอน

ฟิสิกส์ ENT เล่ม1 กลุ่มกลศาสตร์ ครั้งที่ 1

1.การเคลื่อนที่แนวตรง
1:58ชั่วโมง หน้า5-15

ฟิสิกส์ ENT เล่ม2 กลุ่มคลื่น, ของไหลและแก๊ส ครั้งที่ 1

8.คลื่นกล
1:39ชั่วโมง หน้า18-30

ฟิสิกส์ ENT เล่ม3 กลุ่มไฟฟ้า อะตอมและนิวเคลียร์ ครั้งที่ 1

14.ไฟฟ้าสถิต
1:57ชั่วโมง หน้า5-12