ฟิสิกส์ ม.4 บทที่7 การเคลื่อนที่แบบหมุน - ฟิสิกส์โกเอก
 อีเมล์
รหัสผ่าน
 
    เข้าสู่ระบบด้วย


 

 
กำลังโหลดข้อมูล  

คอร์สฟิสิกส์ ม.ปลาย (แยกบท)
บทเสริม1 การเคลื่อนที่แบบหมุน (หลักสูตร51) 500 บาท
  • เข้าเรียนได้  2 เดือน 
  • จำนวนชั่วโมงวิดีโอ 7:04 ชั่วโมง
  • หนังสือเรียน 44 หน้า
 
เรียนเนื้อหาดังนี้

บทเสริม1. การเคลื่อนที่แบบหมุน

    1.ปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการหมุน

        1.การกระจัดเชิงมุม

        2.ความเร็วเชิงมุม

        3.ความเร่งเชิงมุม

        4.สมการการเคลื่อนที่แบบหมุนด้วยความเร่งเชิงมุมคงที่

        5.ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเชิงมุมและประมาณเชิงเส้น

    2.ทอร์กและโมเมนต์ความเฉื่อย

        1.ทอร์กและโมเมนต์ความเฉื่อย

        2.การหาทอร์ก

        3.โมเมนต์ความเฉื่อย 

        4.ทอร์กและโมเมนต์ความเฉื่อยแบบต่างๆ

    3.พลังงานจลน์ของการเคลื่อนที่แบบหมุน

        1.พลังงานจลน์ (Ek)  ของการเคลื่อนที่แบบหมุน

        2.พลังงานจลน์ (Ek)  ของการกลิ้ง

        3.กฎอนุรักษ์พลังงานของการกลิ้ง

    4.โมเมนตัมเชิงมุม

        4.1โมเมนตัมเชิงมุม

        4.2กฎอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุม

    5.งานและกำลังของการหมุน
เนื้อหาที่สอน

บทเสริม1 การเคลื่อนที่แบบหมุน ครั้งที่1

1.ปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการหมุน
2.ทอร์กและโมเมนต์ความเฉื่อย
1:48ชั่วโมง หน้า1-10

บทเสริม1 การเคลื่อนที่แบบหมุน ครั้งที่2

2.ทอร์กและโมเมนต์ความเฉื่อย
2:07ชั่วโมง หน้า10-19

บทเสริม1 การเคลื่อนที่แบบหมุน ครั้งที่3

2.ทอร์กและโมเมนต์ความเฉื่อย
3.พลังงานจลน์ของการเคลื่อนที่แบบหมุน
1:49ชั่วโมง หน้า19-32

บทเสริม1 การเคลื่อนที่แบบหมุน ครั้งที่4

4.โมเมนตัมเชิงมุม
5.งานและกำลังของการหมุน
1:20ชั่วโมง หน้า36-44