ฟิสิกส์ ม.4 บทที่3 แรงและกฎการเคลื่อนที่ - ฟิสิกส์โกเอก
 อีเมล์
รหัสผ่าน
 
    เข้าสู่ระบบด้วย


 

 
กำลังโหลดข้อมูล  

คอร์สฟิสิกส์ ม.ปลาย (แยกบท)
บทที่3 แรงและกฎการเคลื่อนที่ 500 บาท
  • เข้าเรียนได้  2 เดือน 
  • จำนวนชั่วโมงวิดีโอ 09:48 ชั่วโมง
  • หนังสือเรียน 38 หน้า
 
เรียนเนื้อหาดังนี้

3. แรงและกฎการเคลื่อนที่

    1.กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน

    2.วัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร่งในแนวราบ

        1.มวลและน้ำหนัก

        2.แรงปฏิกิริยาที่ผิวสัมผัส

        3.แรงเสียดทาน

    3.วัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร่งในแนวดิ่ง

        1.ดึงวัตถุให้เคลื่อนขึ้น/ลง  ด้วยความเร่ง

        2.การชั่งน้ำหนักในลิฟต์ที่เคลื่อนที่ขึ้น/ลง  ด้วยความเร่ง

    4.วัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร่งบนพื้นเอียง

        1.ดึงวัตถุขึ้นตามพื้นเอียงด้วยความเร่ง

        2.ดึงวัตถุลงตามพื้นเอียงด้วยความเร่ง

        3.ปล่อยวัตถุให้เคลื่อนลงพื้นเอียง

    5.แรงกระทำระหว่างวัตถุ

        1.วัตถุผูกติดกันเคลื่อนที่บนพื้นราบ

        2.ผลักวัตถุติดกันให้เคลื่อนที่บนราบ

        3.วัตถุผูกติดกันเคลื่อนที่ขึ้น/ลง ในแนวดิ่ง

        4.วัตถุผูกติดกันบนโต๊ะและห้อยในแนวดิ่ง

    6.กฎแรงดึงดูดระหว่างมวลของนิวตัน

        1.กฎของดึงดูดระหว่างมวลของนิวตัน

        2.ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของดวงดาว

        3.การโคจรของดาวเทียม

เนื้อหาที่สอน

บทที่3 แรงและกฎการเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1

1.กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
2.วัตถุเคลื่อนที่บนพื้นราบ
1:58ชั่วโมง หน้า1-9

บทที่3 แรงและกฎการเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2

3.วัตถุเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง
4.วัตถุเคลื่อนที่บนพื้นเอียง
1:56ชั่วโมง หน้า10-14

บทที่3 แรงและกฎการเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3

4.วัตถุเคลื่อนที่บนพื้นเอียง
5.แรงกระทำระหว่างวัตถุ
2:02ชั่วโมง หน้า14-22

บทที่3 แรงและกฎการเคลื่อนที่ ครั้งที่ 4

5.แรงกระทำระหว่างวัตถุ
2:08ชั่วโมง หน้า22-29

บทที่3 แรงและกฎการเคลื่อนที่ ครั้งที่ 5

6.กฎแรงดึงดูดระหว่างมวลของนิวตัน
1:44ชั่วโมง หน้า31-36

ติวสรุปฟิสิกส์ บทที่3 แรงและกฎการเคลื่อนที่

1:21ชัวโมง
โหลดเอกสารที่เมนู หนังสือเรียน

เฉลยแบบทดสอบ ติวสรุปฟิสิกส์ บทที่3 แรงและกฎการเคลื่อนที่

1:18ชั่วโมง
โหลดเอกสารที่เมนู หนังสือเรียน