อีเมล์
รหัสผ่าน
 
    เข้าสู่ระบบด้วย


 

 
กำลังโหลดข้อมูล  

เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย วิชาฟิสิกส์
เฉลยข้อสอบฟิสิกส์ 9วิชาสามัญ59
  • จำนวนชั่วโมงวิดีโอ 2:30 ชั่วโมง
เนื้อหาที่สอน

เฉลยข้อสอบฟิสิกส์ 9วิชาสามัญ59 ครั้งที่1

0:53ชั่วโมง
เฉลยข้อ 1 - 8

เฉลยข้อสอบฟิสิกส์ 9วิชาสามัญ59 ครั้งที่2

0:45ชั่วโมง
เฉลยข้อ 9 - 17

เฉลยข้อสอบฟิสิกส์ 9วิชาสามัญ59 ครั้งที่3

0:52ชั่วโมง
เฉลยข้อ 18 - 25