ฟิสิกส์ ม.4 บทที่8 สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น - ฟิสิกส์โกเอก
 อีเมล์
รหัสผ่าน
 
    เข้าสู่ระบบด้วย


 

 
กำลังโหลดข้อมูล  

คอร์สฟิสิกส์ ม.ปลาย (แยกบท)
บทที่4 สมดุลกล(60) 600 บาท
  • เข้าเรียนได้  2 เดือน 
  • จำนวนชั่วโมงวิดีโอ 09:29 ชั่วโมง
  • หนังสือเรียน 44 หน้า
 
เรียนเนื้อหาดังนี้

8. สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น

    1.สภาพสมดุล

    2.สมดุลต่อการเคลื่อนที่

        2.1สมดุลของแรงสองแรง

        2.2สมดุลของแรง 3 แรง

    3.สมดุลต่อการหมุน

        ตัวอย่าง 1 โมเมนต์ของแรงที่กระทำกับคาน

        ตัวอย่าง 2 โมเมนต์ของแรงที่กระทำกับคานติดกำแพง

        ตัวอย่าง 3 โมเมนต์ของแรงที่กระทำกับคานเอียง

        ตัวอย่าง 4 โมเมนต์ของแรงที่ทำให้วัตถุล้ม (กำลังจะล้ม)

        ตัวอย่าง 5 โมเมนต์ของแรงที่กระทำกับบันได

    4.เสถียรภาพของสมดุล

    5.สภาพยืดหยุ่น

        1.กฎของฮุก

        2.กราฟแรงดึง–ระยะยืด

        3.ความเค้น

        4.ความเครียด

        5.มอดูลัสของยัง

เนื้อหาที่สอน

บทที่4 สมดุลกล(60) ครั้งที่1

1.สภาพสมดุล
2.สมดุลต่อการเคลื่อนที่
1:57ชั่วโมง หน้า1-8

บทที่4 สมดุลกล(60)) ครั้งที่2

2.สมดุลต่อการเคลื่อนที่
2:26ชั่วโมง หน้า9-16

บทที่4 สมดุลกล(60) ครั้งที่3

3.สมดุลต่อการหมุน
2:02ชั่วโมง หน้า24-32

บทที่4 สมดุลกล(60) ครั้งที่4

3.สมดุลต่อการหมุน
2:37ชั่วโมง หน้า33-40

บทที่4 สมดุลกล(60) ครั้งที่5

4.เสถียรภาพของสมดุล
0:27ชั่วโมง หน้า43-44