ฟิสิกส์ ม.5 บทที่10 เสียง - ฟิสิกส์โกเอก
 อีเมล์
รหัสผ่าน
    เข้าสู่ระบบด้วย


 

 
กำลังโหลดข้อมูล  
คอร์สฟิสิกส์ ม.5 เทอม 1
บทที่ 10 เสียง (สอนปี57) 600 บาท
  • เข้าเรียนได้  1 เดือน 15 วัน
  • จำนวนชั่วโมงวิดีโอ 10:28 ชั่วโมง
  • หนังสือเรียน 55 หน้า
 
เรียนเนื้อหาดังนี้

10. เสียง

    1. เสียงและสมบัติของเสียง

        1. เสียง

        2. อัตราเร็วเสียงในอากาศ

        3. สมบัติของคลื่นเสียง

    2. ความเข้มเสียงและระดับความเข้มเสียง

        1. ความเข้มเสียง

        2. ระดับความเข้มเสียง

        3. การเปรียบเทียบความเข้มเสียงและระดับความเข้มเสียงสำหรับ 2 สภาวะ

        4. ทบทวนลอการิธึมส์

    3. การบีตส์

    4. การสั่นพ้องของเสียง

        1. การสั่นพ้องของเสียง 

        2. การสั่นพ้องของหลอดเรโซแนนซ์แบบลูกสูบ

        3. การสั่นพ้องของท่อปลายเปิด–ปิด

        4. การสั่นพ้องและบีตส์

        5. การสั่นพ้องของลวดขึงตึง (สายกีตาร์)

    5. ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์

        1. ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์  

        2. ความยาวคลื่นด้านหน้าและด้านหลังแหล่งกำเนิด          

        3. ความถี่ของเสียงที่ผู้ฟังได้ยิน

    6. คลื่นกระแทก

เนื้อหาที่สอน

VDO ฟิสิกส์ ม.5 บทที่10 เสียง (สอนใหม่ปี57) ครั้งที่ 1

1.เสียงและสมบัติของเสียง
0:28ชั่วโมง หน้า1-3

VDO ฟิสิกส์ ม.5 บทที่10 เสียง (สอนใหม่ปี57) ครั้งที่ 2

1.เสียงและสมบัติของเสียง
2:01ชั่วโมง หน้า3-10

VDO ฟิสิกส์ ม.5 บทที่10 เสียง (สอนใหม่ปี57) ครั้งที่ 3

1.เสียงและสมบัติของเสียง
2.ความเข้มเสียงและระดับความเข้มเสียง
2:02ชั่วโมง หน้า7-19

VDO ฟิสิกส์ ม.5 บทที่10 เสียง (สอนใหม่ปี57) ครั้งที่ 4

2.ความเข้มเสียงและระดับความเข้มเสียง
3.การบีตส์
1:50ชั่วโมง หน้า19-29

VDO ฟิสิกส์ ม.5 บทที่10 เสียง (สอนใหม่ปี57) ครั้งที่ 5

4.การสั่นพ้องของเสียง
2:07ชั่วโมง หน้า32-40

VDO ฟิสิกส์ ม.5 บทที่10 เสียง (สอนใหม่ปี57) ครั้งที่ 6

5.ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์
6.คลื่นกระแทก
2:00ชั่วโมง หน้า44-52