ฟิสิกส์ENT เล่ม4 เฉลยข้อสอบ สอวน.
 อีเมล์
รหัสผ่าน
 
    เข้าสู่ระบบด้วย


 

 
กำลังโหลดข้อมูล  

คอร์สฟิสิกส์ ENTRANCE 64
ฟิสิกส์ENT เล่ม4 เฉลยข้อสอบ สอวน. 2000 บาท
  • เข้าเรียนได้  6 เดือน 
  • จำนวนชั่วโมงวิดีโอ 33:44 ชั่วโมง
  • หนังสือเรียน 238 หน้า
 
สรุปเนื้อหาฟิสิกส์ เตรียมตัวสอบเข้ามหาลัย TCAS#64, PAT2, 9วิชาสามัญ และ สอวน.

สรุปเนื้อหาฟิสิกส์ ม.4-ม.6 ทั้งหมด ที่ใช้ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย จับประเด็นที่ออกสอบบ่อย 

พร้อมฝึกทำข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยวิชาฟิสิกส์ ย้อนหลัง30ปี ถึงปัจจุบัน (9วิชาสามัญ62, PAT2ก.พ.62)
เพื่อวิเคราะห์และฝึกให้นักเรียนคุ้นเคยกับข้อสอบจริง

**หนังสือเรียน 4 เล่ม ข้อสอบย้อนหลังกว่า 2,100 ข้อ (VDOเฉลย 1,600 ข้อ และแบบฝึกหัด 500 ข้อ)**
**Update ถึง9วิชาสามัญ ปี62, PAT2 ปี62, ข้อสอบตรง ม.อ.ปี58, ข้อสอบENTRANCE ปี 2535-2551 และข้อสอบ สอวน.50-62 **
**หมายเหตุ จะสอนอัพเดทข้อสอบปี63 ให้เมื่อมีต้นฉบับข้อสอบ**

ฟิสิกส์ENT เล่ม4 เฉลยข้อสอบ สอวน. (2,000-บาท)

เรียนเนื้อหาดังนี้

หนังสือ "ฟิสิกส์ENTเล่ม4 เฉลยข้อสอบ สอวน."

เฉลยข้อสอบวิชาฟิสิกส์ สอวน. แยกบท

    บทนำ (การวิเคราะห์หน่วย

    1.การเคลื่อนที่แนวตรง

    2.แรงและกฎการเคลื่อนที่

    3.1สมดุลกล

    3.2การขยายตัวเชิงเส้น

    4.งานและพลังงาน

    5.โมเมนตัมและการชน

    6.1การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์

    6.2การเคลื่อนที่เป็นวงกลม

    6.3การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย

    8.คลื่นกล

    9.เสียง

    10.แสงและทัศนอุปกรณ์

    11.แสงเชิงฟิสิกส์

    12.ของไหล

    13.ความร้อนและทฤษฎีจลน์ของแก็ส

    14.ไฟฟ้าสถิต

    15.ไฟฟ้ากระแส

    16.แม่เหล็กไฟฟ้า

    19.ฟิสิกส์นิวเคลียร์

เฉลยข้อสอบวิชาฟิสิกส์ สอวน. ปีล่าสุด

    1.ข้อสอบฟิสิกส์ สอวน.62

    2.ข้อสอบฟิสิกส์ สอวน.61

    3.ข้อสอบฟิสิกส์ สอวน.60

เฉลยข้อสอบวิชาฟิสิกส์ 9วิชาสามัญ ปีล่าสุด

    1.ข้อสอบฟิสิกส์ 9วิชาสามัญ ปี62

    2.ข้อสอบฟิสิกส์ PAT2 ปี62

    3.ข้อสอบฟิสิกส์ PAT2 ปี61
เนื้อหาที่สอน

ENT เล่ม4 เฉลยข้อสอบ สอวน. ครั้งที่1

0.บทนำ (การวิเคระห์หน่วย)
0:41ชั่วโมง หน้า1-3

ENT เล่ม4 เฉลยข้อสอบ สอวน. ครั้งที่2

1.การเคลื่อนที่แนวตรง
0:57ชั่วโมง หน้า4-7

ENT เล่ม4 เฉลยข้อสอบ สอวน. ครั้งที่3

2.แรงและกฎการเคลื่อนที่#1
1:11ชั่วโมง หน้า8-12

ENT เล่ม4 เฉลยข้อสอบ สอวน. ครั้งที่4

2.แรงและกฎการเคลื่อนที่#2
0:50ชั่วโมง หน้า13-16

ENT เล่ม4 เฉลยข้อสอบ สอวน. ครั้งที่5

3.สมดุลกลและการขยายตัวเชิงเสัน
1:43ชั่วโมง หน้า17-23

ENT เล่ม4 เฉลยข้อสอบ สอวน. ครั้งที่6

4.งานและพลังงาน
1:16ชั่วโมง หน้า24-28

ENT เล่ม4 เฉลยข้อสอบ สอวน. ครั้งที่7

5.โมเมนตัมและการชน
1:49ชั่วโมง หน้า29-35

ENT เล่ม4 เฉลยข้อสอบ สอวน. ครั้งที่8

6.1การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์
2:00ชั่วโมง หน้า36-40

ENT เล่ม4 เฉลยข้อสอบ สอวน. ครั้งที่9

6.2การเคลื่อนที่เป็นวงกลม
1:12ชั่วโมง หน้า41-45

ENT เล่ม4 เฉลยข้อสอบ สอวน. ครั้งที่10

6.3การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย
0:50ชั่วโมง หน้า46-48

ENT เล่ม4 เฉลยข้อสอบ สอวน. ครั้งที่11

8.คลื่นกล
0:50ชั่วโมง หน้า49-52

ENT เล่ม4 เฉลยข้อสอบ สอวน. ครั้งที่12

9.เสียง
1:15ชั่วโมง หน้า53-59

ENT เล่ม4 เฉลยข้อสอบ สอวน. ครั้งที่13

10.แสงและทัศนอุปกรณ์
1:24ชั่วโมง หน้า60-66

ENT เล่ม4 เฉลยข้อสอบ สอวน. ครั้งที่14

10.2แสงและทัศนอุปกรณ์
1:28ชั่วโมง หน้า67-72

ENT เล่ม4 เฉลยข้อสอบ สอวน. ครั้งที่15

11.แสงเชิงฟิสิกส์
1:00ชั่วโมง หน้า73-75

ENT เล่ม4 เฉลยข้อสอบ สอวน. ครั้งที่16

12.1ของไหล
1:35ชั่วโมง หน้า76-82

ENT เล่ม4 เฉลยข้อสอบ สอวน. ครั้งที่17

12.2ของไหล
1:12ชั่วโมง หน้า83-86

ENT เล่ม4 เฉลยข้อสอบ สอวน. ครั้งที่18

13.ความร้อนและแก๊สฯ
1:50ชั่วโมง หน้า87-95

ENT เล่ม4 เฉลยข้อสอบ สอวน. ครั้งที่19

14.1ไฟฟ้าสถิต
1:40ชั่วโมง หน้า96-102

ENT เล่ม4 เฉลยข้อสอบ สอวน. ครั้งที่20

14.2ไฟฟ้าสถิต
1:11ชั่วโมง หน้า103-107

ENT เล่ม4 เฉลยข้อสอบ สอวน. ครั้งที่21

14.3ไฟฟ้าสถิต
1:05ชั่วโมง หน้า107-111

ENT เล่ม4 เฉลยข้อสอบ สอวน. ครั้งที่22

15.1ไฟฟ้ากระแส
1:26ชั่วโมง หน้า112-117

ENT เล่ม4 เฉลยข้อสอบ สอวน. ครั้งที่23

15.2ไฟฟ้ากระแส
1:48ชั่วโมง หน้า118-123

ENT เล่ม4 เฉลยข้อสอบ สอวน. ครั้งที่24

16.1แม่เหล็กไฟฟ้า
1:07ชั่วโมง หน้า124-128

ENT เล่ม4 เฉลยข้อสอบ สอวน. ครั้งที่25

16.2แม่เหล็กไฟฟ้า
1:19ชั่วโมง หน้า129-133

ENT เล่ม4 เฉลยข้อสอบ สอวน. ครั้งที่26

16.2แม่เหล็กไฟฟ้า
0:25ชั่วโมง หน้า134-136