ฟิสิกส์ENT เล่ม4 เฉลยข้อสอบ สอวน.
 อีเมล์
รหัสผ่าน
 
    เข้าสู่ระบบด้วย


 

 
กำลังโหลดข้อมูล  

คอร์สฟิสิกส์ ENTRANCE (แยกเล่ม)
ฟิสิกส์ENT เล่ม4 เฉลยข้อสอบ สอวน. 2000 บาท
  • เข้าเรียนได้  6 เดือน 
  • จำนวนชั่วโมงวิดีโอ 33:44 ชั่วโมง
  • หนังสือเรียน 238 หน้า
 
สรุปเนื้อหาฟิสิกส์ เตรียมตัวสอบเข้ามหาลัย TCAS#64, PAT2, 9วิชาสามัญ และ สอวน.

สรุปเนื้อหาฟิสิกส์ ม.4-ม.6 ทั้งหมด ที่ใช้ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย จับประเด็นที่ออกสอบบ่อย 

พร้อมฝึกทำข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยวิชาฟิสิกส์ ย้อนหลัง30ปี ถึงปัจจุบัน (9วิชาสามัญ62, PAT2ก.พ.62)
เพื่อวิเคราะห์และฝึกให้นักเรียนคุ้นเคยกับข้อสอบจริง

**หนังสือเรียน 4 เล่ม ข้อสอบย้อนหลังกว่า 2,100 ข้อ (VDOเฉลย 1,600 ข้อ และแบบฝึกหัด 500 ข้อ)**
**Update ถึง9วิชาสามัญ ปี62, PAT2 ปี62, ข้อสอบตรง ม.อ.ปี58, ข้อสอบENTRANCE ปี 2535-2551 และข้อสอบ สอวน.50-62 **
**หมายเหตุ จะสอนอัพเดทข้อสอบปี64 ให้เมื่อมีต้นฉบับข้อสอบ**

ฟิสิกส์ENT เล่ม4 เฉลยข้อสอบ สอวน. (2,000-บาท)

เรียนเนื้อหาดังนี้

หนังสือ "ฟิสิกส์ENTเล่ม4 เฉลยข้อสอบ สอวน."

เฉลยข้อสอบวิชาฟิสิกส์ สอวน. แยกบท

    บทนำ (การวิเคราะห์หน่วย

    1.การเคลื่อนที่แนวตรง

    2.แรงและกฎการเคลื่อนที่

    3.1สมดุลกล

    3.2การขยายตัวเชิงเส้น

    4.งานและพลังงาน

    5.โมเมนตัมและการชน

    6.1การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์

    6.2การเคลื่อนที่เป็นวงกลม

    6.3การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย

    8.คลื่นกล

    9.เสียง

    10.แสงและทัศนอุปกรณ์

    11.แสงเชิงฟิสิกส์

    12.ของไหล

    13.ความร้อนและทฤษฎีจลน์ของแก็ส

    14.ไฟฟ้าสถิต

    15.ไฟฟ้ากระแส

    16.แม่เหล็กไฟฟ้า

    19.ฟิสิกส์นิวเคลียร์

เฉลยข้อสอบวิชาฟิสิกส์ สอวน. ปีล่าสุด

    1.ข้อสอบฟิสิกส์ สอวน.62

    2.ข้อสอบฟิสิกส์ สอวน.61

    3.ข้อสอบฟิสิกส์ สอวน.60

เฉลยข้อสอบวิชาฟิสิกส์ 9วิชาสามัญ ปีล่าสุด

    1.ข้อสอบฟิสิกส์ 9วิชาสามัญ ปี62

    2.ข้อสอบฟิสิกส์ PAT2 ปี62

    3.ข้อสอบฟิสิกส์ PAT2 ปี61
เนื้อหาที่สอน

ยินดีต้อนรับนักเรียนสู่คอร์สฟิสิกส์ENT#65

ตารางเรียนคอร์สENT65
ENTเล่ม1 เวลาเรียน 2 เดือน
ENTเล่ม2 เวลาเรียน 2 เดือน
ENTเล่ม3 เวลาเรียน 2 เดือน
ENTเล่ม4 เวลาเรียน 1 เดือน (ข้อสอบ สอวน. ให้ข้ามไปก่อนได้)
ENTเล่ม4-2 เวลาเรียน 1 เดือน ติวสรุป ใช้เรียนก่อนสอบ

ENT เล่ม4 เฉลยข้อสอบ สอวน. ครั้งที่1

0.บทนำ (การวิเคระห์หน่วย)
0:41ชั่วโมง หน้า1-3

ENT เล่ม4 เฉลยข้อสอบ สอวน. ครั้งที่2

1.การเคลื่อนที่แนวตรง
0:57ชั่วโมง หน้า4-7

ENT เล่ม4 เฉลยข้อสอบ สอวน. ครั้งที่3

2.แรงและกฎการเคลื่อนที่#1
1:11ชั่วโมง หน้า8-12

ENT เล่ม4 เฉลยข้อสอบ สอวน. ครั้งที่4

2.แรงและกฎการเคลื่อนที่#2
0:50ชั่วโมง หน้า13-16

ENT เล่ม4 เฉลยข้อสอบ สอวน. ครั้งที่5

3.สมดุลกลและการขยายตัวเชิงเสัน
1:43ชั่วโมง หน้า17-23

ENT เล่ม4 เฉลยข้อสอบ สอวน. ครั้งที่6

4.งานและพลังงาน
1:16ชั่วโมง หน้า24-28

ENT เล่ม4 เฉลยข้อสอบ สอวน. ครั้งที่7

5.โมเมนตัมและการชน
1:49ชั่วโมง หน้า29-35

ENT เล่ม4 เฉลยข้อสอบ สอวน. ครั้งที่8

6.1การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์
2:00ชั่วโมง หน้า36-40

ENT เล่ม4 เฉลยข้อสอบ สอวน. ครั้งที่9

6.2การเคลื่อนที่เป็นวงกลม
1:12ชั่วโมง หน้า41-45

ENT เล่ม4 เฉลยข้อสอบ สอวน. ครั้งที่10

6.3การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย
0:50ชั่วโมง หน้า46-48

ENT เล่ม4 เฉลยข้อสอบ สอวน. ครั้งที่11

8.คลื่นกล
0:50ชั่วโมง หน้า49-52

ENT เล่ม4 เฉลยข้อสอบ สอวน. ครั้งที่12

9.เสียง
1:15ชั่วโมง หน้า53-59

ENT เล่ม4 เฉลยข้อสอบ สอวน. ครั้งที่13

10.แสงและทัศนอุปกรณ์
1:24ชั่วโมง หน้า60-66

ENT เล่ม4 เฉลยข้อสอบ สอวน. ครั้งที่14

10.2แสงและทัศนอุปกรณ์
1:28ชั่วโมง หน้า67-72

ENT เล่ม4 เฉลยข้อสอบ สอวน. ครั้งที่15

11.แสงเชิงฟิสิกส์
1:00ชั่วโมง หน้า73-75

ENT เล่ม4 เฉลยข้อสอบ สอวน. ครั้งที่16

12.1ของไหล
1:35ชั่วโมง หน้า76-82

ENT เล่ม4 เฉลยข้อสอบ สอวน. ครั้งที่17

12.2ของไหล
1:12ชั่วโมง หน้า83-86

ENT เล่ม4 เฉลยข้อสอบ สอวน. ครั้งที่18

13.ความร้อนและแก๊สฯ
1:50ชั่วโมง หน้า87-95

ENT เล่ม4 เฉลยข้อสอบ สอวน. ครั้งที่19

14.1ไฟฟ้าสถิต
1:40ชั่วโมง หน้า96-102

ENT เล่ม4 เฉลยข้อสอบ สอวน. ครั้งที่20

14.2ไฟฟ้าสถิต
1:11ชั่วโมง หน้า103-107

ENT เล่ม4 เฉลยข้อสอบ สอวน. ครั้งที่21

14.3ไฟฟ้าสถิต
1:05ชั่วโมง หน้า107-111

ENT เล่ม4 เฉลยข้อสอบ สอวน. ครั้งที่22

15.1ไฟฟ้ากระแส
1:26ชั่วโมง หน้า112-117

ENT เล่ม4 เฉลยข้อสอบ สอวน. ครั้งที่23

15.2ไฟฟ้ากระแส
1:48ชั่วโมง หน้า118-123

ENT เล่ม4 เฉลยข้อสอบ สอวน. ครั้งที่24

16.1แม่เหล็กไฟฟ้า
1:07ชั่วโมง หน้า124-128

ENT เล่ม4 เฉลยข้อสอบ สอวน. ครั้งที่25

16.2แม่เหล็กไฟฟ้า
1:19ชั่วโมง หน้า129-133

ENT เล่ม4 เฉลยข้อสอบ สอวน. ครั้งที่26

16.2แม่เหล็กไฟฟ้า
0:25ชั่วโมง หน้า134-136

ENT เล่ม4 เฉลยข้อสอบ สอวน. ครั้งที่27

เฉลยข้อสอบฟิสิกส์ สอวน.62 ครั้งที่1
1:08ชั่วโมง หน้า139-143

ENT เล่ม4 เฉลยข้อสอบ สอวน. ครั้งที่28

เฉลยข้อสอบฟิสิกส์ สอวน.62 ครั้งที่2
1:36ชั่วโมง หน้า144-149

ENT เล่ม4 เฉลยข้อสอบ สอวน. ครั้งที่29

เฉลยข้อสอบฟิสิกส์ สอวน.62 ครั้งที่3
1:09ชั่วโมง หน้า149-153

ENT เล่ม4 เฉลยข้อสอบ สอวน. ครั้งที่30

เฉลยข้อสอบฟิสิกส์ สอวน.61 ครั้งที่1
1:20ชั่วโมง หน้า157-161

ENT เล่ม4 เฉลยข้อสอบ สอวน. ครั้งที่31

เฉลยข้อสอบฟิสิกส์ สอวน.61 ครั้งที่2
1:09ชั่วโมง หน้า162-166

ENT เล่ม4 เฉลยข้อสอบ สอวน. ครั้งที่32

เฉลยข้อสอบฟิสิกส์ สอวน.61 ครั้งที่3
1:22ชั่วโมง หน้า167-171

ENT เล่ม4 เฉลยข้อสอบ สอวน. ครั้งที่33

เฉลยข้อสอบฟิสิกส์ สอวน.60 ครั้งที่1
1:25ชั่วโมง หน้า175-179

ENT เล่ม4 เฉลยข้อสอบ สอวน. ครั้งที่34

เฉลยข้อสอบฟิสิกส์ สอวน.60 ครั้งที่2
1:32ชั่วโมง หน้า180-184

ENT เล่ม4 เฉลยข้อสอบ สอวน. ครั้งที่35

เฉลยข้อสอบฟิสิกส์ สอวน.60 ครั้งที่3
1:26ชั่วโมง หน้า185-189

ENT เล่ม4 เฉลยข้อสอบ สอวน. ครั้งที่36

เฉลยข้อสอบฟิสิกส์ 9วิชาสามัญุ62 ครั้งที่1
1:17ชั่วโมง หน้า193-198

ENT เล่ม4 เฉลยข้อสอบ สอวน. ครั้งที่37

เฉลยข้อสอบฟิสิกส์ 9วิชาสามัญุ62 ครั้งที่2
1:01ชั่วโมง หน้า199-202

ENT เล่ม4 เฉลยข้อสอบ สอวน. ครั้งที่38

เฉลยข้อสอบฟิสิกส์ 9วิชาสามัญุ62 ครั้งที่3
1:19ชั่วโมง หน้า203-206

ENT เล่ม4 เฉลยข้อสอบ สอวน. ครั้งที่39

เฉลยข้อสอบฟิสิกส์ PAT2ก.พ.62 ครั้งที่1
1:21ชั่วโมง หน้า209-215

ENT เล่ม4 เฉลยข้อสอบ สอวน. ครั้งที่40

เฉลยข้อสอบฟิสิกส์ PAT2ก.พ.62 ครั้งที่2
1:12ชั่วโมง หน้า215-222

เฉลยข้อสอบฟิสิกส์ PAT2ก.พ.61 ครั้งที่1

1:37ชั่วโมง
เฉลยข้อ 51 - 58

เฉลยข้อสอบฟิสิกส์ PAT2ก.พ.61 ครั้งที่2

1:29ชั่วโมง
เฉลยข้อ 59 - 68

เฉลยข้อสอบฟิสิกส์ PAT2ก.พ.61 ครั้งที่3

1:19ชั่วโมง
เฉลยข้อ 69 - 75

เฉลยข้อสอบฟิสิกส์ 9วิชาสามัญ63 ครั้งที่1

1:08ชั่วโมง
เฉลยข้อ 1 - 9

เฉลยข้อสอบฟิสิกส์ 9วิชาสามัญ63 ครั้งที่2

1:08ชั่วโมง
เฉลยข้อ 10 - 17

เฉลยข้อสอบฟิสิกส์ 9วิชาสามัญ63 ครั้งที่3

0:52ชั่วโมง
เฉลยข้อ 18 - 25

เฉลยข้อสอบ PAT2 ฟิสิกส์ ก.พ.63 ครั้งที่1

1:27ชั่วโมง
เฉลยข้อ 51 - 60

เฉลยข้อสอบ PAT2 ฟิสิกส์ ก.พ.63 ครั้งที่2

1:09ชั่วโมง
เฉลยข้อ 61 - 69

เฉลยข้อสอบ PAT2 ฟิสิกส์ ก.พ.63 ครั้งที่3

1:08ชั่วโมง
เฉลยข้อ 70 - 75

ติวสรุปฟิสิกส์#64 รูปแบบและจำนวนข้อสอบ

ดาวน์โหลดเอกสาร ติวสรุปฟิสิกส์#64
"หนังสือเรียน" ด้านบน

ติวสรุปฟิสิกส์#64 ครั้งที่1 สมดุลกล

1:14ชั่วโมง

ดาวน์โหลดเอกสาร ติวสรุปฟิสิกส์#64
"หนังสือเรียน" ด้านบน

ติวสรุปฟิสิกส์#64 ครั้งที่2 ของแข็งและสภาพยืดหยุ่น

1:22ชั่วโมง

ดาวน์โหลดเอกสาร ติวสรุปฟิสิกส์#64
"หนังสือเรียน" ด้านบน

ติวสรุปฟิสิกส์#64 ครั้งที่3 กฎอนุรักษ์พลังงานและกฎอนุรักษ์โมเมนตัม

1:21ชั่วโมง

ดาวน์โหลดเอกสาร ติวสรุปฟิสิกส์#64
"หนังสือเรียน" ด้านบน

ติวสรุปฟิสิกส์#64 ครั้งที่4 การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์และวงกลม

1:47ชั่วโมง

ดาวน์โหลดเอกสาร ติวสรุปฟิสิกส์#64
"หนังสือเรียน" ด้านบน

ติวสรุปฟิสิกส์#64 ครั้งที่5 ฟังก์ชันคลื่น

1:07ชั่วโมง

ดาวน์โหลดเอกสาร ติวสรุปฟิสิกส์#64
"หนังสือเรียน" ด้านบน

ติวสรุปฟิสิกส์#64 ครั้งที่6 การสั่นพ้องของเสียง & ความเข้มระดับความเข้มเสียง

0:56ชั่วโมง

ดาวน์โหลดเอกสาร ติวสรุปฟิสิกส์#64
"หนังสือเรียน" ด้านบน

ติวสรุปฟิสิกส์#64 ครั้งที่7 กระจกเงาทรงกลมและเลนส์บาง

1:15ชั่วโมง

ดาวน์โหลดเอกสาร ติวสรุปฟิสิกส์#64
"หนังสือเรียน" ด้านบน

ติวสรุปฟิสิกส์#64 ครั้งที่8 แรงลอยตัว & พลศาสตร์ของไหล

1:36ชั่วโมง

ดาวน์โหลดเอกสาร ติวสรุปฟิสิกส์#64
"หนังสือเรียน" ด้านบน

ติวสรุปฟิสิกส์#64 ครั้งที่9 กฎของแก๊ส

0:43ชั่วโมง

ดาวน์โหลดเอกสาร ติวสรุปฟิสิกส์#64
"หนังสือเรียน" ด้านบน

ติวสรุปฟิสิกส์#64 ครั้งที่10 สนามไฟฟ้าและศักย์ไฟฟ้า

1:08ชั่วโมง

ดาวน์โหลดเอกสาร ติวสรุปฟิสิกส์#64
"หนังสือเรียน" ด้านบน

ติวสรุปฟิสิกส์#64 ครั้งที่11 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง

0:54ชั่วโมง

ดาวน์โหลดเอกสาร ติวสรุปฟิสิกส์#64
"หนังสือเรียน" ด้านบน

ติวสรุปฟิสิกส์#64 ครั้งที่12 แรงแม่เหล็ก & สนามแม่เหล็กจากกระแสไฟฟ้า

1:02ชั่วโมง

ดาวน์โหลดเอกสาร ติวสรุปฟิสิกส์#64
"หนังสือเรียน" ด้านบน

ติวสรุปฟิสิกส์#64 ครั้งที่13 โฟโตอิเล็กทริก & ทฤษฏีอะตอมของโบร์

1:14ชั่วโมง

ดาวน์โหลดเอกสาร ติวสรุปฟิสิกส์#64
"หนังสือเรียน" ด้านบน

ติวสรุปฟิสิกส์#64 ครั้งที่14 การสลายของนิวเคลียสกัมมันตรังสี

0:51ชั่วโมง

ดาวน์โหลดเอกสาร ติวสรุปฟิสิกส์#64
"หนังสือเรียน" ด้านบน

ติวสรุปฟิสิกส์#64 ครั้งที่15 การต่อตัวเก็บประจุ

1:06ชั่วโมง
ดาวน์โหลดเอกสาร ติวสรุปฟิสิกส์#64 (ใหม่) "หนังสือเรียน" ด้านบน

ติวสรุปฟิสิกส์#64 ครั้งที่16 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ

1:08ชั่วโมง
ดาวน์โหลดเอกสาร ติวสรุปฟิสิกส์#64 (ใหม่) "หนังสือเรียน" ด้านบน

ติวสรุปฟิสิกส์#64 ครั้งที่17 เลขนัยสำคัญและค่าความคลาดเคลื่อน

1:16ชั่วโมง
ดาวน์โหลดเอกสาร
พิเศษ ติวสรุป#64 เลขนัยสำคัญและค่าความคลาดเคลื่อน ด้านบน