ฟิสิกส์ENT59 เล่ม2 กลุ่มคลื่น ของไหลและแก๊ส
 อีเมล์
รหัสผ่าน
    เข้าสู่ระบบด้วย


 

 
กำลังโหลดข้อมูล  
คอร์สฟิสิกส์ ENTRANCE 62
ฟิสิกส์ENT62 เล่ม2 กลุ่มคลื่น, ของไหลและแก๊ส 1800 บาท
  • เข้าเรียนได้  6 เดือน 
  • จำนวนชั่วโมงวิดีโอ 39:04 ชั่วโมง
  • หนังสือเรียน 252 หน้า
 

ทบทวนเนื้อหาฟิสิกส์ เตรียมตัวสอบเข้ามหาลัย สอบตรง, PAT2 และ 9วิชาสามัญ

สรุปเนื้อหาฟิสิกส์ ม.4-ม.6 ทั้งหมด ที่ใช้ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย จับประเด็นที่ออกสอบบ่อย 
ฝึกทำข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยวิชาฟิสิกส์ใหม่ล่าสุดถึงปีปัจจุบัน (และข้อสอบย้อนหลัง30ปี)

Update ถึง 9วิชาสามัญ ปี60, PAT2 ปี60, ข้อสอบตรง ม.อ.ปี58 และข้อสอบENTRANCE ปี 2535-2551
**หมายเหตุ VDOอัพเดทข้อสอบ เข้าเรียนได้ 15เม.ย.61**

ทดลองเรียน ฟิสิกส์ENT62-2 ทางYouTube (Clickที่นี่)

หนังสือ ฟิสิกส์ENT62-2 ใช้ทดลองเรียน (clickที่นี่)

8. คลื่นกล

    1.คลื่นและส่วนประกอบของคลื่น

    2.การสะท้อนของคลื่น

    3.การหักเหของคลื่น

    4.การแทรกสอดของคลื่น

    5.การเลี้ยวเบนของคลื่น

9. เสียง

    1.เสียงและสมบัติของเสียง

    2.การบีตส์  (Beats)

    3.การสั่นพ้องของเสียง

    4.ความเข้มเสียงและระดับความเข้มเสียง

    5.ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์

10. แสงและทัศนอุปกรณ์

    1.การสะท้อนของแสง

    2.กระจกเงาโค้ง

    3.เลนส์นูนและเลนส์เว้า

    4.การหักเหของแสง

    5.ความสว่าง

    6.ตาและการมองเห็น

11. แสงเชิงฟิสิกส์

    1.การแทรกสอดของคลื่นแสง

    2.การเลี้ยวเบนของแสง

12. ของไหล

    1.ความดันในของเหลว

    2.แรงดันจากของเหลวและกฎของพาสคัล

    3.หลักของอาร์คีมีดิสและแรงลอยตัว

    4.ความตึงผิว 

    5.ความหนืด (Viscosity)

    6.พลศาสตร์ของไหล

13. ความร้อนและทฤษฎีจลน์ของแก๊ส

    1.ความร้อน

    2.สมบัติของแก๊ส

    3.ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส

    4.กฎข้อที่หนึ่ง ของอุณหพลศาสตร์  (First Law of Thermodynamic)

เนื้อหาที่สอน

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม2 กลุ่มคลื่นฯ ครั้งที่ 1

8.คลื่นกล
2:04ชั่วโมง หน้า5-15

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม2 กลุ่มคลื่นฯ ครั้งที่ 2

8.คลื่นกล
1:05ชั่วโมง หน้า16-26

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม2 กลุ่มคลื่นฯ ครั้งที่ 3

8.คลื่นกล
1:14ชั่วโมง หน้า27-32

VDO อัพเดทEnt62-8.คลื่นกล ครั้งที่ 4

Ent62-8.คลื่นกล
0:55ชั่วโมง หน้า32-1 ถึง32-3

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม2 กลุ่มคลื่นฯ ครั้งที่ 5

9.เสียง
2:03ชั่วโมง หน้า41-52

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม2 กลุ่มคลื่นฯ ครั้งที่ 6

9.เสียง
1:50ชั่วโมง หน้า53-61

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม2 กลุ่มคลื่นฯ ครั้งที่ 7

9.เสียง
1:11ชั่วโมง หน้า62-67

VDO อัพเดทEnt62-9.เสียง ครั้งที่ 8

Ent62-9.เสียง
0:58ชั่วโมง หน้า67-2 ถึง67-5

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม2 กลุ่มคลื่นฯ ครั้งที่ 9

10.แสงและทัศนอุปกรณ์
2:04ชั่วโมง หน้า79-88

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม2 กลุ่มคลื่นฯ ครั้งที่ 10

10.แสงและทัศนอุปกรณ์
1:10ชั่วโมง หน้า89-94

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม2 กลุ่มคลื่นฯ ครั้งที่ 11

10.แสงและทัศนอุปกรณ์
2:10ชั่วโมง หน้า95-105

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม2 กลุ่มคลื่นฯ ครั้งที่ 12

10.แสงและทัศนอุปกรณ์
1:26ชั่วโมง หน้า106-113

VDO อัพเดทEnt62-10.แสงและทัศนอุปกรณ์ ครั้งที่ 13

Ent62-10.แสงและทัศนอุปกรณ์
1:14ชั่วโมง หน้า113-2 ถึง113-5

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม2 กลุ่มคลื่นฯ ครั้งที่ 14

11.แสงเชิงฟิสิกส์
2:02ชั่วโมง หน้า123-131

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม2 กลุ่มคลื่นฯ ครั้งที่ 15

11.แสงเชิงฟิสิกส์
1:01ชั่วโมง หน้า132-137

VDO อัพเดทEnt62-11.แสงเชิงฟิสิกส์ ครั้งที่ 16

Ent62-11.แสงเชิงฟิสิกส์
0:33ชั่วโมง หน้า137-2

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม2 กลุ่มคลื่นฯ ครั้งที่ 17

12.ของไหล
2:02ชั่วโมง หน้า147-154

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม2 กลุ่มคลื่นฯ ครั้งที่ 18

12.ของไหล
1:21ชั่วโมง หน้า154-159

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม2 กลุ่มคลื่นฯ ครั้งที่ 19

12.ของไหล
2:12ชั่วโมง หน้า159-167

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม2 กลุ่มคลื่นฯ ครั้งที่ 20

12.ของไหล
1:24ชั่วโมง หน้า167-173

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม2 กลุ่มคลื่นฯ ครั้งที่ 21

12.ของไหล
2:04ชั่วโมง หน้า174-182

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม2 กลุ่มคลื่นฯ ครั้งที่ 22

12.ของไหล
0:57ชั่วโมง หน้า183-186

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม2 กลุ่มคลื่นฯ ครั้งที่ 23

12.ของไหล
2:02ชั่วโมง หน้า187-194

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม2 กลุ่มคลื่นฯ ครั้งที่ 24

12.ของไหล
1:17ชั่วโมง หน้า195-200

VDO อัพเดทEnt62-12.ของไหล ครั้งที่ 25

Ent62-12.ของไหล
1:56ชั่วโมง หน้า200-1 ถึง200-6

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม2 กลุ่มคลื่นฯ ครั้งที่ 26

13.ความร้อนและทฤษฎีจลน์ของแก๊ส
1:51ชั่วโมง หน้า213-220

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม2 กลุ่มคลื่นฯ ครั้งที่ 27

13.ความร้อนและทฤษฎีจลน์ของแก๊ส
1:16ชั่วโมง หน้า221-228

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม2 กลุ่มคลื่นฯ ครั้งที่ 28

13.ความร้อนและทฤษฎีจลน์ของแก๊ส
2:04ชั่วโมง หน้า229-237

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม2 กลุ่มคลื่นฯ ครั้งที่ 29

13. ความร้อนและทฤษฎีจลน์ของแก๊ส
1:03ชั่วโมง หน้า238-244

VDO อัพเดทEnt62-13.ความร้อนและแก๊ส ครั้งที่ 30

Ent62-13.ความร้อนและแก๊ส
1:12ชั่วโมง หน้า244-1 ถึง244-3