ฟิสิกส์ ม.4 บทที่6 โมเมนตัมและการชน - ฟิสิกส์โกเอก
 อีเมล์
รหัสผ่าน
    เข้าสู่ระบบด้วย


 

 
กำลังโหลดข้อมูล  
คอร์สฟิสิกส์ ม.4 เทอม 2
บทที่ 6 โมเมนตัมและการชน (สอนปี59) 600 บาท
  • เข้าเรียนได้  1 เดือน 15 วัน
  • จำนวนชั่วโมงวิดีโอ 8:19 ชั่วโมง
  • หนังสือเรียน 51 หน้า
 
เรียนเนื้อหาดังนี้

6. โมเมนตัมและการชน

    1.โมเมนตัมและการดล

    2.กฎการอนุรักษ์โมเมนตัม

        1.กฎการอนุรักษ์โมเมนตัม 

        2.การอนุรักษ์โมเมนตัมแบบ 1 มิติ

        3.การอนุรักษ์โมเมนตัมแบบ 2 มิติ

    3.การชนของวัตถุ 2 ก้อน

        1.การชนแบบยืดหยุ่นสมบูรณ์

        2.การชนแบบยืดหยุ่นสมบูรณ์ มวลเท่ากัน

        3.การชนแบบไม่ยืดหยุ่นสมบูรณ์

    4.การอนุรักษ์พลังงานก่อนชนและหลังชน

เนื้อหาที่สอน

VDO บทที่6 โมเมนตัมและการชน ครั้งที่1 (สอนใหม่ ปี59)

1.โมเมนตัมและการดล
1:48ชั่วโมง หน้า1-8

VDO บทที่6 โมเมนตัมและการชน ครั้งที่2 (สอนใหม่ ปี59)

1.โมเมนตัมและการดล
2.กฎการอนุรักษ์โมเมนตัม
1:56ชั่วโมง หน้า8-20

VDO บทที่6 โมเมนตัมและการชน ครั้งที่3 (สอนใหม่ ปี59)

2.กฎการอนุรักษ์โมเมนตัม
1:52ชั่วโมง หน้า21-27

VDO บทที่6 โมเมนตัมและการชน ครั้งที่4 (สอนใหม่ ปี59)

3.การชนของวัตถุ 2 ก้อน
4.กฎอนุรักษ์โมเมนตัมและกฎอนุรักษ์พลังงาน
2:06ชั่วโมง หน้า32-43

VDO บทที่6 โมเมนตัมและการชน ครั้งที่5 (สอนใหม่ ปี59)

4.กฎอนุรักษ์โมเมนตัมและกฎอนุรักษ์พลังงาน
0:37ชั่วโมง หน้า44-47