ฟิสิกส์ ม.4 บทที่7 การเคลื่อนที่แบบหมุน - ฟิสิกส์โกเอก
 อีเมล์
รหัสผ่าน
    เข้าสู่ระบบด้วย


 

 
กำลังโหลดข้อมูล  
คอร์สฟิสิกส์ ม.4 เทอม 2
บทที่ 7 การเคลื่อนที่แบบหมุน 400 บาท
  • เข้าเรียนได้  25 วัน
  • จำนวนชั่วโมงวิดีโอ 05:29 ชั่วโมง
  • หนังสือเรียน 27 หน้า
 
เรียนเนื้อหาดังนี้

7. การเคลื่อนที่แบบหมุน

    1.ปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการหมุน

        1.การกระจัดเชิงมุม

        2.ความเร็วเชิงมุม

        3.ความเร่งเชิงมุม

        4.สมการการเคลื่อนที่แบบหมุนด้วยความเร่งเชิงมุมคงที่

        5.ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเชิงมุมและประมาณเชิงเส้น

    2.ทอร์กและโมเมนต์ความเฉื่อย

        1.ทอร์ก

        2.โมเมนต์ความเฉื่อย

        3.ความสัมพันธ์ระหว่างทอร์กและความเร่งเชิงมุมของวัตถุ 

        4.ทอร์กที่กระทำต่อรอก

        5.ทอร์กที่กระทำกับมวลติดกับคาน

        6.ความเร่งของวัตถุที่กลิ้งลงพื้นเอียง

    3.พลังงานจลน์ของการเคลื่อนที่แบบหมุน

        1.พลังงานจลน์ (Ek)  ของการเคลื่อนที่แบบหมุน

        2.พลังงานจลน์ (Ek)  ของการกลิ้ง

        3.กฎอนุรักษ์พลังงานของการกลิ้ง

    4.โมเมนตัมเชิงมุม

        4.1โมเมนตัมเชิงมุมของอนุภาคเดี่ยว

        4.2โมเมนตัมเชิงมุมของวัตถุแข็งเกร็ง (รูปทรงต่างๆ)          

        4.3กฎอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุม

เนื้อหาที่สอน

VDO ฟิสิกส์ ม.4 บทที่7 การเคลื่อนที่แบบหมุน ครั้งที่ 1

1.ปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการหมุน
2.ทอร์กและโมเมนต์ความเฉื่อย
2:03ชั่วโมง หน้า1-10

VDO ฟิสิกส์ ม.4 บทที่7 การเคลื่อนที่แบบหมุน ครั้งที่ 2

2.ทอร์กและโมเมนต์ความเฉื่อย
3.พลังงานจลน์ของการเคลื่อนที่แบบหมุน
1:59ชั่วโมง หน้า11-21

VDO ฟิสิกส์ ม.4 บทที่7 การเคลื่อนที่แบบหมุน ครั้งที่ 3

3.พลังงานจลน์ของการเคลื่อนที่แบบหมุน
4.โมเมนตัมเชิงมุม
1:27ชั่วโมง หน้า20-27