ฟิสิกส์ ม.4 เทอม1 - ฟิสิกส์โกเอก
 อีเมล์
รหัสผ่าน
    เข้าสู่ระบบด้วย


 

 
กำลังโหลดข้อมูล  

คอร์สฟิสิกส์ ม.4 เทอม 1
ฟิสิกส์ ม.4 เทอม1 รวม (บทที่1, 2, 3 และ4) 2200 บาท
  • เข้าเรียนได้  6 เดือน 
  • จำนวนชั่วโมงวิดีโอ 48:05 ชั่วโมง
  • หนังสือเรียน 243 หน้า
 
ใช้โค้ด "FINALE" ลด10% ส่วนลดปลายภาค62 (ภายใน 30ก.ย.62)
หรือรับโค้ดลด 15% เมื่อรีวิวเพจฟิสิกส์โกเอก 
ส่งโค้ดให้ทาง inbox
เนื้อหาที่สอน

VDO ฟิสิกส์ ม.4 บทที่1 บทนำ (สอนใหม่ปี 59) ครั้งที่ 1

1.ฟิสิกส์
2.ระบบหน่วยระหว่างชาติ
3.คำอุปสรรคและการเปลี่ยนหน่วย
2:07ชั่วโมง หน้า1-9

VDO ฟิสิกส์ ม.4 บทที่1 บทนำ (สอนใหม่ปี 59) ครั้งที่ 2

3.คำอุปสรรคและการเปลี่ยนหน่วย
4.ความคลาดเคลื่อนของการวัด
5.การบันทึกตัวเลขจากการวัด
6.เลขนัยสำคัญ
2:24ชั่วโมง หน้า8-21

VDO ฟิสิกส์ ม.4 บทที่1 บทนำ (สอนใหม่ปี 59) ครั้งที่ 3

7.ความไม่แน่นอนในการวัด
1:53ชั่วโมง หน้า22-27

VDO ฟิสิกส์ ม.4 บทที่1 บทนำ (สอนใหม่ปี 59) ครั้งที่ 4

8.การวิเคราะห์ผลการทดลอง
9.เวกเตอร์
2:03ชั่วโมง หน้า28-45

VDO ฟิสิกส์ ม.4 บทที่1 บทนำ (สอนใหม่ปี 59) ครั้งที่ 5

9.เวกเตอร์
2:06ชั่วโมง หน้า46-51

VDO ฟิสิกส์ ม.4 บทที่2 การเคลื่อนที่แนวตรง (59) ครั้งที่ 1

1.ปริมาณพื้นฐานของการเคลื่อนที่
1:53ชั่วโมง หน้า1-7

VDO ฟิสิกส์ ม.4 บทที่2 การเคลื่อนที่แนวตรง (59) ครั้งที่ 2

2.เครื่องเคาะสัญญาณเวลา
1:05ชั่วโมง หน้า12-16

VDO ฟิสิกส์ ม.4 บทที่2 การเคลื่อนที่แนวตรง (59) ครั้งที่ 3

3.กราฟของการเคลื่อนที่
2:13ชั่วโมง หน้า20-40

VDO ฟิสิกส์ ม.4 บทที่2 การเคลื่อนที่แนวตรง (59) ครั้งที่ 4

3.กราฟของการเคลื่อนที่
0:25ชั่วโมง หน้า41

VDO ฟิสิกส์ ม.4 บทที่2 การเคลื่อนที่แนวตรง (59) ครั้งที่ 5

4.สมการการเคลื่อนที่แนวตรงด้วยความเร่งคงที่
2:09ชั่วโมง หน้า42-45

VDO ฟิสิกส์ ม.4 บทที่2 การเคลื่อนที่แนวตรง (59) ครั้งที่ 6

4.สมการการเคลื่อนที่แนวตรงด้วยความเร่งคงที่
1:13ชั่วโมง หน้า46-47,59

VDO ฟิสิกส์ ม.4 บทที่2 การเคลื่อนที่แนวตรง (59) ครั้งที่ 7

5.การเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง
1:39ชั่วโมง หน้า52-57

VDO ฟิสิกส์ ม.4 บทที่3 แรงและกฎการเคลื่อนที่ (สอนใหม่ปี58) ครั้งที่ 1

1.กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
2.วัตถุเคลื่อนที่บนพื้นราบ
1:58ชั่วโมง หน้า1-9

VDO ฟิสิกส์ ม.4 บทที่3 แรงและกฎการเคลื่อนที่ (สอนใหม่ปี58) ครั้งที่ 2

3.วัตถุเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง
4.วัตถุเคลื่อนที่บนพื้นเอียง
1:56ชั่วโมง หน้า10-14

VDO ฟิสิกส์ ม.4 บทที่3 แรงและกฎการเคลื่อนที่ (สอนใหม่ปี58) ครั้งที่ 3

4.วัตถุเคลื่อนที่บนพื้นเอียง
5.แรงกระทำระหว่างวัตถุ
2:02ชั่วโมง หน้า14-22

VDO ฟิสิกส์ ม.4 บทที่3 แรงและกฎการเคลื่อนที่ (สอนใหม่ปี58) ครั้งที่ 4

5.แรงกระทำระหว่างวัตถุ
2:08ชั่วโมง หน้า22-29

VDO ฟิสิกส์ ม.4 บทที่3 แรงและกฎการเคลื่อนที่ (สอนใหม่ปี58) ครั้งที่ 5

6.กฎแรงดึงดูดระหว่างมวลของนิวตัน
1:44ชั่วโมง หน้า31-36

VDO ฟิสิกส์ ม.4 บทที่4 การเคลื่อนที่แบบต่างๆ (สอนใหม่ปี60) ครั้งที่1

1.การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์
2:17ชั่วโมง หน้า1-10

VDO ฟิสิกส์ ม.4 บทที่4 การเคลื่อนที่แบบต่างๆ (สอนใหม่ปี60) ครั้งที่2

1.การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์
2:17ชั่วโมง หน้า11-18

VDO ฟิสิกส์ ม.4 บทที่4 การเคลื่อนที่แบบต่างๆ (สอนใหม่ปี60) ครั้งที่3

1.การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์
0:45ชั่วโมง หน้า19-21

VDO ฟิสิกส์ ม.4 บทที่4 การเคลื่อนที่แบบต่างๆ (สอนใหม่ปี60) ครั้งที่4

2.การเคลื่อนที่เป็นวงกลม
2:18ชั่วโมง หน้า31-43

VDO ฟิสิกส์ ม.4 บทที่4 การเคลื่อนที่แบบต่างๆ (สอนใหม่ปี60) ครั้งที่5

2.การเคลื่อนที่เป็นวงกลม
2:14ชั่วโมง หน้า44-49

VDO ฟิสิกส์ ม.4 บทที่4 การเคลื่อนที่แบบต่างๆ (สอนใหม่ปี60) ครั้งที่6

2.การเคลื่อนที่เป็นวงกลม
1:11ชั่วโมง หน้า49-52

VDO ฟิสิกส์ ม.4 บทที่4 การเคลื่อนที่แบบต่างๆ (สอนใหม่ปี60) ครั้งที่7

2.การเคลื่อนที่เป็นวงกลม
1:19ชั่วโมง หน้า56-60

VDO ฟิสิกส์ ม.4 บทที่4 การเคลื่อนที่แบบต่างๆ (สอนใหม่ปี60) ครั้งที่8

3.การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย
2:15ชั่วโมง หน้า63-69

VDO ฟิสิกส์ ม.4 บทที่4 การเคลื่อนที่แบบต่างๆ (สอนใหม่ปี60) ครั้งที่9

3.การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย
1:30ชั่วโมง หน้า70-79

VDO ฟิสิกส์ ม.4 บทที่4 การเคลื่อนที่แบบต่างๆ (สอนใหม่ปี60) ครั้งที่10

3.การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย
1:01ชั่วโมง หน้า84-88