ฟิสิกส์ ม.4 เทอม2 - ฟิสิกส์โกเอก
 อีเมล์
รหัสผ่าน
    เข้าสู่ระบบด้วย


 

 
กำลังโหลดข้อมูล  

คอร์สฟิสิกส์ ม.4 เทอม 2
ฟิสิกส์ ม.4 เทอม2 รวม (บทที่5, 6, 7 และ8) 2300 บาท
  • เข้าเรียนได้  6 เดือน 
  • จำนวนชั่วโมงวิดีโอ 34:24 ชั่วโมง
  • หนังสือเรียน 190 หน้า
 
ใช้โค้ด "121212" ลด15% ส่วนลดเปิด12.12 (ภายใน 31ธ.ค.62)
หรือเลือกลด 20% เมื่อรีวิวเพจฟิสิกส์โกเอก /reviews/physicskoake

เนื้อหาที่สอน

VDO ฟิสิกส์ ม.4 บทที่5 งานและพลังงาน (สอนใหม่ ปี59) ครั้งที่ 1

1.งาน
1:54ชั่วโมง หน้า1-7

VDO ฟิสิกส์ ม.4 บทที่5 งานและพลังงาน (สอนใหม่ ปี59) ครั้งที่ 2

2.กำลัง
3.พลังงาน
4.กฎอนุรักษ์พลังงาน
2:04ชั่วโมง หน้า8-21

VDO ฟิสิกส์ ม.4 บทที่5 งานและพลังงาน (สอนใหม่ ปี59) ครั้งที่ 3

4.กฎอนุรักษ์พลังงาน
2:07ชั่วโมง หน้า22-33

VDO ฟิสิกส์ ม.4 บทที่5 งานและพลังงาน (สอนใหม่ ปี59) ครั้งที่ 4

4.กฎอนุรักษ์พลังงาน
1:50ชั่วโมง หน้า33-41

VDO ฟิสิกส์ ม.4 บทที่5 งานและพลังงาน (สอนใหม่ ปี59) ครั้งที่ 5

5.การประยุกต์กฎอนุรักษ์พลังงาน
6.เครื่องกล
1:57ชั่วโมง หน้า48-60

VDO ฟิสิกส์ ม.4 บทที่5 งานและพลังงาน (สอนใหม่ ปี59) ครั้งที่ 6

6.เครื่องกล
0:27ชั่วโมง หน้า61

VDO ฟิสิกส์ ม.4 บทที่5 งานและพลังงาน (สอนใหม่ ปี59) ครั้งที่ 7

5.การประยุกต์กฎอนุรักษ์พลังงาน
(3.การต่อสปริง)
0:27ชั่วโมง หน้า50-52

VDO บทที่6 โมเมนตัมและการชน ครั้งที่1 (สอนใหม่ ปี59)

1.โมเมนตัมและการดล
1:48ชั่วโมง หน้า1-8

VDO บทที่6 โมเมนตัมและการชน ครั้งที่2 (สอนใหม่ ปี59)

1.โมเมนตัมและการดล
2.กฎการอนุรักษ์โมเมนตัม
1:56ชั่วโมง หน้า8-20

VDO บทที่6 โมเมนตัมและการชน ครั้งที่3 (สอนใหม่ ปี59)

2.กฎการอนุรักษ์โมเมนตัม
1:52ชั่วโมง หน้า21-27

VDO บทที่6 โมเมนตัมและการชน ครั้งที่4 (สอนใหม่ ปี59)

3.การชนของวัตถุ 2 ก้อน
4.กฎอนุรักษ์โมเมนตัมและกฎอนุรักษ์พลังงาน
2:06ชั่วโมง หน้า32-43

VDO บทที่6 โมเมนตัมและการชน ครั้งที่5 (สอนใหม่ ปี59)

4.กฎอนุรักษ์โมเมนตัมและกฎอนุรักษ์พลังงาน
0:37ชั่วโมง หน้า44-47

VDO ฟิสิกส์ ม.4 บทที่7 การเคลื่อนที่แบบหมุน (สอนใหม่ปี60) ครั้งที่1

1.ปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการหมุน
2.ทอร์กและโมเมนต์ความเฉื่อย
1:48ชั่วโมง หน้า1-10

VDO ฟิสิกส์ ม.4 บทที่7 การเคลื่อนที่แบบหมุน (สอนใหม่ปี60) ครั้งที่2

2.ทอร์กและโมเมนต์ความเฉื่อย
2:07ชั่วโมง หน้า10-19

VDO ฟิสิกส์ ม.4 บทที่7 การเคลื่อนที่แบบหมุน (สอนใหม่ปี60) ครั้งที่3

2.ทอร์กและโมเมนต์ความเฉื่อย
3.พลังงานจลน์ของการเคลื่อนที่แบบหมุน
1:49ชั่วโมง หน้า19-32

VDO ฟิสิกส์ ม.4 บทที่7 การเคลื่อนที่แบบหมุน (สอนใหม่ปี60) ครั้งที่4

4.โมเมนตัมเชิงมุม
5.งานและกำลังของการหมุน
1:20ชั่วโมง หน้า36-44

VDO ฟิสิกส์ ม.4 บทที่8 สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น (สอนใหม่ปี60) ครั้งที่1

1.สภาพสมดุล
2.สมดุลต่อการเคลื่อนที่
1:57ชั่วโมง หน้า1-8

VDO ฟิสิกส์ ม.4 บทที่8 สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น (สอนใหม่ปี60) ครั้งที่2

2.สมดุลต่อการเคลื่อนที่
2:26ชั่วโมง หน้า9-16

VDO ฟิสิกส์ ม.4 บทที่8 สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น (สอนใหม่ปี60) ครั้งที่3

3.สมดุลต่อการหมุน
2:02ชั่วโมง หน้า24-32

VDO ฟิสิกส์ ม.4 บทที่8 สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น (สอนใหม่ปี60) ครั้งที่4

3.สมดุลต่อการหมุน
2:37ชั่วโมง หน้า33-40

VDO ฟิสิกส์ ม.4 บทที่8 สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น (สอนใหม่ปี60) ครั้งที่5

4.เสถียรภาพของสมดุล
0:27ชั่วโมง หน้า43-44

VDO ฟิสิกส์ ม.4 บทที่8 สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น (สอนใหม่ปี60) ครั้งที่6

5.สภาพยืดหยุ่น
1:55ชั่วโมง หน้า45-51