ฟิสิกส์ ม.5 บทที่11 แสงและทัศนอุปกรณ์ - ฟิสิกส์โกเอก
 อีเมล์
รหัสผ่าน
    เข้าสู่ระบบด้วย


 

 
กำลังโหลดข้อมูล  
คอร์สฟิสิกส์ ม.5 เทอม 1
บทที่ 11 แสงและทัศนอุปกรณ์ (สอนปี56) 600 บาท
  • เข้าเรียนได้  1 เดือน 10 วัน
  • จำนวนชั่วโมงวิดีโอ 9:45 ชั่วโมง
  • หนังสือเรียน 62 หน้า
 
เรียนเนื้อหาดังนี้

11. แสงและทัศนอุปกรณ์56

    1.การเคลื่อนที่และอัตราเร็วของแสง

    2.การสะท้อนของแสง

        1.กฎการสะท้อน  

        2.การหมุนกระจก 

        3.กระจกเงาราบ

    3.กระจกเงาโค้ง

        1.ภาพที่เกิดจากกระจกเงาโค้ง

        2.สมการที่ใช้ในการคำนวณ

        3.สรุปภาพที่เกิดจากกระจกเว้าและกระจกนูน

    4.เลนส์บาง

        1.ภาพที่เกิดจากเลนส์นูนและเลนส์เว้า

        2.สมการที่ใช้ในการคำนวณ

        3.สรุปภาพที่เกิดจาก  เลนส์นูนและเลนส์เว้า

        4.การเกิดรังสีขนาน

    5.การหักเหของแสง

        1.การหักเหของแสง  

        2.ดัชนีการหักเหของตัวกลาง

        3.กฎของ Snell 

        4.มุมวิกฤตและการสะท้อนกลับหมด

        5.ลึกจริงลึกปรากฏ

    6.ทัศนอุปกรณ์

        1.กล้องจุลทรรศน์

        2.กล้องโทรทรรศน์

    7.ความสว่าง

    8.ตาและการมองเห็น

        1.สายตาสั้น (Myopia)

        2.สายตายาว (Hyperpia)

        3.การมองเห็นสี

เนื้อหาที่สอน

VDO ฟิสิกส์ ม.5 บทที่11 แสงและทัศนอุปกรณ์ (สอนใหม่ปี56) ครั้งที่1

1.การเคลื่อนที่และอัตราเร็วแสง
2.การสะท้อนของแสง
3.กระจกเงาโค้ง
2:00ชั่วโมง หน้า1-9

VDO ฟิสิกส์ ม.5 บทที่11 แสงและทัศนอุปกรณ์ (สอนใหม่ปี56) ครั้งที่2

3.กระจกเงาโค้ง
4.เลนส์บาง
1:54ชั่วโมง หน้า10-17

VDO ฟิสิกส์ ม.5 บทที่11 แสงและทัศนอุปกรณ์ (สอนใหม่ปี56) ครั้งที่3

4.เลนส์บาง
5.การหักเหของแสง
1:48ชั่วโมง หน้า17-30

VDO ฟิสิกส์ ม.5 บทที่11 แสงและทัศนอุปกรณ์ (สอนใหม่ปี56) ครั้งที่4

5.การหักเหของแสง
1:55ชั่วโมง หน้า30-39

VDO ฟิสิกส์ ม.5 บทที่11 แสงและทัศนอุปกรณ์ (สอนใหม่ปี56) ครั้งที่5

6.ทัศนอุปกรณ์
7.ความสว่าง
8.ตาและการมองเห็น
2:08ชั่วโมง หน้า46-60