ฟิสิกส์ ม.5 บทที่12 แสงเชิงฟิสิกส์ - ฟิสิกส์โกเอก
 อีเมล์
รหัสผ่าน
    เข้าสู่ระบบด้วย


 

 
กำลังโหลดข้อมูล  
คอร์สฟิสิกส์ ม.5 เทอม 1
บทที่ 12 แสงเชิงฟิสิกส์ (สอนปี57) 200 บาท
  • เข้าเรียนได้  15 วัน
  • จำนวนชั่วโมงวิดีโอ 2:49 ชั่วโมง
  • หนังสือเรียน 18 หน้า
 
เรียนเนื้อหาดังนี้

12. แสงเชิงฟิสิกส์

    1. การแทรกสอดของคลื่นแสง

        1. สลิตคู่และเกรตติ้ง

        2. เกรตติ้ง

    2. การเลี้ยวเบนของแสง (สลิตเดี่ยว)

เนื้อหาที่สอน

VDO ฟิสิกส์ ม.5 บทที่12 แสงเชิงฟิสิกส์ (สอนใหม่ปี57) ครั้งที่ 1

1.การแทรกสอดของคลื่นแสง
0:29ชั่วโมง หน้า111-112

VDO ฟิสิกส์ ม.5 บทที่12 แสงเชิงฟิสิกส์ (สอนใหม่ปี57) ครั้งที่ 2

1.การแทรกสอดของคลื่นแสง
2.การเลี้ยวเบนของแสง
1:57ชั่วโมง หน้า113-121

VDO ฟิสิกส์ ม.5 บทที่12 แสงเชิงฟิสิกส์ (สอนใหม่ปี57) ครั้งที่ 3

2.การเลี้ยวเบนของแสง
0:23ชั่วโมง หน้า122-124