ฟิสิกส์ ม.5 เทอม1 - ฟิสิกส์โกเอก
 อีเมล์
รหัสผ่าน
    เข้าสู่ระบบด้วย


 

 
กำลังโหลดข้อมูล  

คอร์สฟิสิกส์ ม.5 เทอม 1
ฟิสิกส์ ม.5 เทอม1 รวม (บทที่9, 10, 11 และ12) 1800 บาท
  • เข้าเรียนได้  6 เดือน 
  • จำนวนชั่วโมงวิดีโอ 32:24 ชั่วโมง
  • หนังสือเรียน 198 หน้า
 
ใช้โค้ด "FINALE" ลด10% ส่วนลดปลายภาค62 (ภายใน 30ก.ย.62)
หรือรับโค้ดลด 15% เมื่อรีวิวเพจฟิสิกส์โกเอก 
ส่งโค้ดให้ทาง inbox
เนื้อหาที่สอน

VDO ฟิสิกส์ ม.5 การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย (สอนใหม่ปี60) ครั้งที่1

การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ครั้งที่1
2:15ชั่วโมง หน้า63-69

**สำหรับนักเรียนที่เรียนหลักสูตรใหม่ 2560
**ดาวน์โหลดหนังสือได้ที่เมนู หนังสือเรียน (ด้านบน)

VDO ฟิสิกส์ ม.5 การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย (สอนใหม่ปี60) ครั้งที่2

การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ครั้งที่2
1:30ชั่วโมง หน้า70-79

**สำหรับนักเรียนที่เรียนหลักสูตรใหม่ 2560
**ดาวน์โหลดหนังสือได้ที่เมนู หนังสือเรียน (ด้านบน)

VDO ฟิสิกส์ ม.5 การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย (สอนใหม่ปี60) ครั้งที่3

การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ครั้งที่3
1:01ชั่วโมง หน้า84-88

**สำหรับนักเรียนที่เรียนหลักสูตรใหม่ 2560
**ดาวน์โหลดหนังสือได้ที่เมนู หนังสือเรียน (ด้านบน)

VDO ฟิสิกส์ ม.5 บทที่9 คลื่นกล (สอนใหม่ปี57) ครั้งที่ 1

1.คลื่นและส่วนประกอบของคลื่น
2:02ชั่วโมง หน้า1-9

VDO ฟิสิกส์ ม.5 บทที่9 คลื่นกล (สอนใหม่ปี57) ครั้งที่ 2

2.การซ้อนทับกันของคลื่น
3.การสะท้อนของคลื่น
2:01ชั่วโมง หน้า11-23

VDO ฟิสิกส์ ม.5 บทที่9 คลื่นกล (สอนใหม่ปี57) ครั้งที่ 3

3.การสะท้อนของคลื่น
4(1)การหักเหของคลื่น
1:44ชั่วโมง หน้า24-36

VDO ฟิสิกส์ ม.5 บทที่9 คลื่นกล (สอนใหม่ปี57) ครั้งที่ 4

4(1)การหักเหของคลื่น
4(2)การแทรกสอดของคลื่น
2:04ชั่วโมง หน้า37-51

VDO ฟิสิกส์ ม.5 บทที่9 คลื่นกล (สอนใหม่ปี57) ครั้งที่ 5

4(2)การแทรกสอดของคลื่น
5.การเลี้ยวเบนของคลื่น
1:31ชั่วโมง หน้า52-63

VDO ฟิสิกส์ ม.5 บทที่10 เสียง (สอนใหม่ปี57) ครั้งที่ 1

1.เสียงและสมบัติของเสียง
0:28ชั่วโมง หน้า1-3

VDO ฟิสิกส์ ม.5 บทที่10 เสียง (สอนใหม่ปี57) ครั้งที่ 2

1.เสียงและสมบัติของเสียง
2:01ชั่วโมง หน้า3-10

VDO ฟิสิกส์ ม.5 บทที่10 เสียง (สอนใหม่ปี57) ครั้งที่ 3

1.เสียงและสมบัติของเสียง
2.ความเข้มเสียงและระดับความเข้มเสียง
2:02ชั่วโมง หน้า7-19

VDO ฟิสิกส์ ม.5 บทที่10 เสียง (สอนใหม่ปี57) ครั้งที่ 4

2.ความเข้มเสียงและระดับความเข้มเสียง
3.การบีตส์
1:50ชั่วโมง หน้า19-29

VDO ฟิสิกส์ ม.5 บทที่10 เสียง (สอนใหม่ปี57) ครั้งที่ 5

4.การสั่นพ้องของเสียง
2:07ชั่วโมง หน้า32-40

VDO ฟิสิกส์ ม.5 บทที่10 เสียง (สอนใหม่ปี57) ครั้งที่ 6

5.ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์
6.คลื่นกระแทก
2:00ชั่วโมง หน้า44-52

VDO ฟิสิกส์ ม.5 บทที่11 แสงและทัศนอุปกรณ์ (สอนใหม่ปี56) ครั้งที่1

1.การเคลื่อนที่และอัตราเร็วแสง
2.การสะท้อนของแสง
3.กระจกเงาโค้ง
2:00ชั่วโมง หน้า1-9

VDO ฟิสิกส์ ม.5 บทที่11 แสงและทัศนอุปกรณ์ (สอนใหม่ปี56) ครั้งที่2

3.กระจกเงาโค้ง
4.เลนส์บาง
1:54ชั่วโมง หน้า10-17

VDO ฟิสิกส์ ม.5 บทที่11 แสงและทัศนอุปกรณ์ (สอนใหม่ปี56) ครั้งที่3

4.เลนส์บาง
5.การหักเหของแสง
1:48ชั่วโมง หน้า17-30

VDO ฟิสิกส์ ม.5 บทที่11 แสงและทัศนอุปกรณ์ (สอนใหม่ปี56) ครั้งที่4

5.การหักเหของแสง
1:55ชั่วโมง หน้า30-39

VDO ฟิสิกส์ ม.5 บทที่11 แสงและทัศนอุปกรณ์ (สอนใหม่ปี56) ครั้งที่5

6.ทัศนอุปกรณ์
7.ความสว่าง
8.ตาและการมองเห็น
2:08ชั่วโมง หน้า46-60

VDO ฟิสิกส์ ม.5 บทที่12 แสงเชิงฟิสิกส์ (สอนใหม่ปี57) ครั้งที่ 1

1.การแทรกสอดของคลื่นแสง
0:29ชั่วโมง หน้า111-112

VDO ฟิสิกส์ ม.5 บทที่12 แสงเชิงฟิสิกส์ (สอนใหม่ปี57) ครั้งที่ 2

1.การแทรกสอดของคลื่นแสง
2.การเลี้ยวเบนของแสง
1:57ชั่วโมง หน้า113-121

VDO ฟิสิกส์ ม.5 บทที่12 แสงเชิงฟิสิกส์ (สอนใหม่ปี57) ครั้งที่ 3

2.การเลี้ยวเบนของแสง
0:23ชั่วโมง หน้า122-124