ฟิสิกส์ ม.5 เทอม1 - ฟิสิกส์โกเอก
 อีเมล์
รหัสผ่าน
 
    เข้าสู่ระบบด้วย


 

 
กำลังโหลดข้อมูล  

คอร์สฟิสิกส์ ม.5 เทอม1 (หลักสูตร51)
ฟิสิกส์ ม.5 เทอม1 รวม (บทที่9, 10, 11 และ12) 1800 บาท
  • เข้าเรียนได้  6 เดือน 
  • จำนวนชั่วโมงวิดีโอ 32:24 ชั่วโมง
  • หนังสือเรียน 198 หน้า
 
ใช้โค้ด "SUMMER" ลด20% (ถึง 30เม.ย.65)
เนื้อหาที่สอน

การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย(60) ครั้งที่1

การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ครั้งที่1
2:15ชั่วโมง หน้า63-69

**สำหรับนักเรียนที่เรียนหลักสูตรใหม่ 2560
**ดาวน์โหลดหนังสือได้ที่เมนู หนังสือเรียน (ด้านบน)

การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย(60) ครั้งที่2

การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ครั้งที่2
1:30ชั่วโมง หน้า70-79

**สำหรับนักเรียนที่เรียนหลักสูตรใหม่ 2560
**ดาวน์โหลดหนังสือได้ที่เมนู หนังสือเรียน (ด้านบน)

การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย(60) ครั้งที่3

การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ครั้งที่3
1:01ชั่วโมง หน้า84-88

**สำหรับนักเรียนที่เรียนหลักสูตรใหม่ 2560
**ดาวน์โหลดหนังสือได้ที่เมนู หนังสือเรียน (ด้านบน)

บทที่9 คลื่นกล(57) ครั้งที่ 1

1.คลื่นและส่วนประกอบของคลื่น
2:02ชั่วโมง หน้า1-9

บทที่9 คลื่นกล(57) ครั้งที่ 2

2.การซ้อนทับกันของคลื่น
3.การสะท้อนของคลื่น
2:01ชั่วโมง หน้า11-23

บทที่9 คลื่นกล(57) ครั้งที่ 3

3.การสะท้อนของคลื่น
4(1)การหักเหของคลื่น
1:44ชั่วโมง หน้า24-36

บทที่9 คลื่นกล(57) ครั้งที่ 4

4(1)การหักเหของคลื่น
4(2)การแทรกสอดของคลื่น
2:04ชั่วโมง หน้า37-51

บทที่9 คลื่นกล(57) ครั้งที่ 5

4(2)การแทรกสอดของคลื่น
5.การเลี้ยวเบนของคลื่น
1:31ชั่วโมง หน้า52-63

บทที่10 เสียง(57) ครั้งที่ 1

1.เสียงและสมบัติของเสียง
0:28ชั่วโมง หน้า1-3

บทที่10 เสียง(57) ครั้งที่ 2

1.เสียงและสมบัติของเสียง
2:01ชั่วโมง หน้า3-10

บทที่10 เสียง(57) ครั้งที่ 3

1.เสียงและสมบัติของเสียง
2.ความเข้มเสียงและระดับความเข้มเสียง
2:02ชั่วโมง หน้า7-19

บทที่10 เสียง(57) ครั้งที่ 4

2.ความเข้มเสียงและระดับความเข้มเสียง
3.การบีตส์
1:50ชั่วโมง หน้า19-29

บทที่10 เสียง(57) ครั้งที่ 5

4.การสั่นพ้องของเสียง
2:07ชั่วโมง หน้า32-40

บทที่10 เสียง(57) ครั้งที่ 6

5.ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์
6.คลื่นกระแทก
2:00ชั่วโมง หน้า44-52

บทที่11 แสงเชิงรังสี(วีดีโอใหม่) ตอนที่1

**วีดีโอ สอนใหม่ปี65
ครูทยอยอัพเดทให้นะครับ

1.การเคลื่อนที่และอัตราเร็วแสง
2.การสะท้อนของแสง
2:04ชั่วโมง หน้า1-7

บทที่11 แสงเชิงรังสี(วีดีโอใหม่) ตอนที่2

3.กระจกเงาโค้ง
2:16ชั่วโมง หน้า9-14

บทที่11 แสงเชิงรังสี(วีดีโอใหม่) ตอนที่3

4.เลนส์บาง
2:26ชั่วโมง หน้า17-24

บทที่11 แสงเชิงรังสี(วีดีโอใหม่) ตอนที่4

5.การหักเหของแสง
1:41ชั่วโมง หน้า30-35

บทที่11 แสงเชิงรังสี(วีดีโอใหม่) ตอนที่5

5.การหักเหของแสง
6.ทัศนอุปกรณ์
1:53ชั่วโมง หน้า36-48

บทที่11 แสงเชิงรังสี(วีดีโอใหม่) ตอนที่6

7.ความสว่าง
8.ตาและการมองเห็น
2:04ชั่วโมง หน้า50-62

บทที่12 แสงเชิงฟิสิกส์(57) ครั้งที่ 1

1.การแทรกสอดของคลื่นแสง
0:29ชั่วโมง หน้า111-112

บทที่12 แสงเชิงฟิสิกส์(57) ครั้งที่ 2

1.การแทรกสอดของคลื่นแสง
2.การเลี้ยวเบนของแสง
1:57ชั่วโมง หน้า113-121

บทที่12 แสงเชิงฟิสิกส์(57) ครั้งที่ 3

2.การเลี้ยวเบนของแสง
0:23ชั่วโมง หน้า122-124