ฟิสิกส์ ม.5 เทอม2 - ฟิสิกส์โกเอก
 อีเมล์
รหัสผ่าน
 
    เข้าสู่ระบบด้วย


 

 
กำลังโหลดข้อมูล  

คอร์สฟิสิกส์ ม.5 เทอม2 (หลักสูตร51)
ฟิสิกส์ ม.5 เทอม2 รวม (บทที่13, 14, 15 และ16) 2300 บาท
  • เข้าเรียนได้  6 เดือน 
  • จำนวนชั่วโมงวิดีโอ 42:12 ชั่วโมง
  • หนังสือเรียน 233 หน้า
 
ใช้โค้ด "SUMMER" ลด20% (ถึง 30เม.ย.65)
เนื้อหาที่สอน

บทที่13 ไฟฟ้าสถิต(56) ครั้งที่ 1

1.ประจุไฟฟ้าและการเหนี่ยวนำ
1:57ชั่วโมง หน้า1-9

บทที่13 ไฟฟ้าสถิต(56) ครั้งที่ 2

2.แรงระหว่างประจุและกฎของคูลอมบ์
2:06ชั่วโมง หน้า11-15

บทที่13 ไฟฟ้าสถิต(56) ครั้งที่ 3

3.สนามไฟฟ้าเนื่องจากจุดประจุ
4.ศักย์ไฟฟ้า
2:10ชั่วโมง หน้า18-27

บทที่13 ไฟฟ้าสถิต(56) ครั้งที่ 4

5.สนามไฟฟ้าจากแผ่นตัวนำคู่ขนาน
2:06ชั่วโมง หน้า28-39

บทที่13 ไฟฟ้าสถิต(56) ครั้งที่ 5

6.สนามไฟฟ้าจากตัวนำทรงกลม
7.งานในการย้ายประจุไฟฟ้า
1:43ชั่วโมง หน้า40-47

บทที่13 ไฟฟ้าสถิต(56) ครั้งที่ 6

8.ตัวเก็บประจุและความจุไฟฟ้า
1:54ชั่วโมง หน้า48-57

บทที่13 ไฟฟ้าสถิต(56) ครั้งที่ 7

9.การถ่ายเทประจุ
2:05ชั่วโมง หน้า57-65

บทที่13 ไฟฟ้าสถิต(56) ครั้งที่ 8

0:40ชั่วโมง หน้า65-69

บทที่13 ไฟฟ้าสถิต(56) (สรุปไฟฟ้าสถิต) ครั้งที่ 9

แบบทดสอบไฟฟ้าสถิต
1:44ชั่วโมง

บทที่13 ไฟฟ้าสถิต(56) (เฉลยแบบทดสอบไฟฟ้าสถิต) ครั้งที่ 10

แบบทดสอบไฟฟ้าสถิต
1:26ชั่วโมง

บทที่14 ไฟฟ้ากระแส(56) ครั้งที่ 1

1.กระแสไฟฟ้า
2.ความต้านทาน
1:06ชั่วโมง หน้า1-4,8

บทที่14 ไฟฟ้ากระแส(56) ครั้งที่ 2

2.ความต้านทาน
3.การหาความต้านทานรวมในวงจรไฟฟ้า
1:52ชั่วโมง หน้า9-12,15-18

บทที่14 ไฟฟ้ากระแส(56) ครั้งที่ 3

3.การหาความต้านทานรวมในวงจรไฟฟ้า
4.การต่อเซลล์ไฟฟ้าและการคำนวณวงจรไฟฟ้า
1:56ชั่วโมง หน้า19-21,22-24

บทที่14 ไฟฟ้ากระแส(56) ครั้งที่ 4

4.การต่อเซลล์ไฟฟ้าและการคำนวณวงจรไฟฟ้า
2:02ชั่วโมง หน้า26-31

บทที่14 ไฟฟ้ากระแส(56) ครั้งที่ 5

5.กฎของเคอร์ชอฟฟ์
1:53ชั่วโมง หน้า36-42

บทที่14 ไฟฟ้ากระแส(56) ครั้งที่ 6

6.เครื่องวัดไฟฟ้า
1:22ชั่วโมง หน้า44-47

บทที่14 ไฟฟ้ากระแส(56) ครั้งที่ 7

7.พลังงานและกำลังไฟฟ้า
0:51ชั่วโมง หน้า50-54

บทที่15 ไฟฟ้าและแม่เหล็ก(56) ครั้งที่ 1

1.แม่เหล็กและสนามแม่เหล็ก
2.ประจุไฟฟ้าในสนามแม่เหล็ก
2:05ชั่วโมง หน้า1-12

บทที่15 ไฟฟ้าและแม่เหล็ก(56) ครั้งที่ 2

3.ลวดตัวนำที่มีกระแสผ่านในสนามแม่เหล็ก
4.สนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้า
1:55ชั่วโมง หน้า16-25

บทที่15 ไฟฟ้าและแม่เหล็ก(56) ครั้งที่ 3

5.แรงระหว่างลวดตัวนำสองเส้นที่มีกระแสไหล
6.ขดลวดที่อยู่ในสนามแม่เหล็ก
1:21ชั่วโมง หน้า28-33

บทที่15 ไฟฟ้าและแม่เหล็ก(56) ครั้งที่ 4

7.กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ
8.หม้อแปลงไฟฟ้า
1:47ชั่วโมง หน้า34-42

VDO ฟิสิกส์ ม.5 บทที่15 ไฟฟ้าและแม่เหล็ก (สอนใหม่ปี56) ครั้งที่ 5

9.การแปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป็นตรง
10.ไฟฟ้ากระแสสลับ
1:59ชั่วโมง หน้า136-138/146-154

บทที่15 ไฟฟ้าและแม่เหล็ก(56) ครั้งที่ 6

10.ไฟฟ้ากระแสสลับ
1:15ชั่วโมง หน้า155-160

บทที่15 ไฟฟ้าและแม่เหล็ก(56) ครั้งที่ 7

10.ไฟฟ้ากระแสสลับ
1:55ชั่วโมง หน้า161-169

บทที่15 ไฟฟ้าและแม่เหล็ก(56) ครั้งที่ 8

10.ไฟฟ้ากระแสสลับ
1:00ชั่วโมง หน้า170-174

บทที่16 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า(57) ครั้งที่ 1

1.ทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของแมกซ์เวลล์
2.การทดลองของเฮิรตซ์
3.สเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
1:57ชั่วโมง หน้า179-193

บทที่16 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า(57) ครั้งที่ 2

4.โพลาไรเซชันของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
0:55ชั่วโมง หน้า194-200

บทที่16 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า(57) ครั้งที่ 3

4.โพลาไรเซชันของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
0:21ชั่วโมง หน้า201-203