ฟิสิกส์ ม.6 บทที่17 ของไหล - ฟิสิกส์โกเอก
 อีเมล์
รหัสผ่าน
    เข้าสู่ระบบด้วย


 

 
กำลังโหลดข้อมูล  
คอร์สฟิสิกส์ ม.6 เทอม 1
บทที่ 17 ของไหล (สอนปี57) 700 บาท
  • เข้าเรียนได้  1 เดือน 15 วัน
  • จำนวนชั่วโมงวิดีโอ 12:36 ชั่วโมง
  • หนังสือเรียน 55 หน้า
 
เรียนเนื้อหาดังนี้

17. ของไหล

    1.ความดันในของเหลว

        1.ความหนาแน่น 

        2.ความหนาแน่นสัมพัทธ์ 

        3.ความดัน            

        4.ความดันบรรยากาศ 

        5.ความดันเกจ 

        6.ความดันสัมบูรณ์ 

        7.แบรอมิเตอร์ปรอท 

        8.แมนอมิเตอร์ 

        9.หลอดรูปตัวยู 

    2.แรงดันจากของเหลวและกฎของพาสคัล

        1.แรงดันที่ของเหลวกระทำกับภาชนะ 

        2.แรงดันที่ของเหลวกระทำกับก้นภาชนะ 

        3.แรงดันที่ของเหลวกระทำกับด้านข้างภาชนะ 

        4.แรงดันที่ของเหลวกระทำกับด้านข้างภาชนะเอียง 

        5.กฎของพาสคัล 

        6.เครื่องอัดไฮดรอลิก 

    3.หลักของอาร์คีมีดิสและแรงลอยตัว

        1.หลักของอาร์คิมีดีส 

        2.วัตถุลอย

        3.วัตถุจม

    4.ความตึงผิว 

        1.แรงตึงผิว 

        2.การโค้งของผิวของเหลว 

        3.การซึมตามรูเล็ก 

    5.ความหนืด

        1.ความหนืด

        2.แรงหนืด

        3.การปล่อยวัตถุลงในของเหลว

        4.ความเร็วปลายของวัตถุ 

    6.พลศาสตร์ของไหล

        6.1ของไหลในอุดมคติ

        6.2สมการความต่อเนื่อง

        6.3สมการของแบร์นูลลี่

        6.4การประยุกต์ใช้สมการของแบร์นูลลี่

เนื้อหาที่สอน

VDO ฟิสิกส์ ม.6 บทที่17 ของไหล (สอนใหม่ปี57) ครั้งที่ 1

1.ความดันในของเหลว
0:36ชั่วโมง หน้า131-132

VDO ฟิสิกส์ ม.6 บทที่17 ของไหล (สอนใหม่ปี57) ครั้งที่ 2

1.ความดันในของเหลว
2:17ชั่วโมง หน้า133-139

VDO ฟิสิกส์ ม.6 บทที่17 ของไหล (สอนใหม่ปี57) ครั้งที่ 3

1.ความดันในของเหลว
2.แรงดันจากของเหลวและกฎของพาสคัล
1:06ชั่วโมง หน้า140-143

VDO ฟิสิกส์ ม.6 บทที่17 ของไหล (สอนใหม่ปี57) ครั้งที่ 4

2.แรงดันจากของเหลวและกฎของพาสคัล
3.หลักของอาร์คีมีดีสและแรงลอยตัว
2:02ชั่วโมง หน้า144-150

VDO ฟิสิกส์ ม.6 บทที่17 ของไหล (สอนใหม่ปี57) ครั้งที่ 5

3.หลักของอาร์คีมีดีสและแรงลอยตัว
1:07ชั่วโมง หน้า151-155

VDO ฟิสิกส์ ม.6 บทที่17 ของไหล (สอนใหม่ปี57) ครั้งที่ 6

3.หลักของอาร์คีมีดีสและแรงลอยตัว
4.ความตึงผิว
5.ความหนืด
2:06ชั่วโมง หน้า156-165

VDO ฟิสิกส์ ม.6 บทที่17 ของไหล (สอนใหม่ปี57) ครั้งที่ 7

5.ความหนืด
6.พลศาสตร์ของไหล
0:56ชั่วโมง หน้า165-168

VDO ฟิสิกส์ ม.6 บทที่17 ของไหล (สอนใหม่ปี57) ครั้งที่ 8

6.พลศาสตร์ของไหล
2:26ชั่วโมง หน้า169-179